Zeri và nhóm trang bị hút máu sẽ bị giảm sức mạnh ở LMHT 12.6

Tính từ lúc lúc ra mắt, Zeri đã biến thành 1 mối dọa nạt ở cả trường đấu xếp hàng nhiều năm kinh nghiệm và solo. Qua các đơn vị quản lý, tỉ lệ thắng của Zeri tăng dần ở cấp cao hơn nhưng mà anh đó chọn, tỉ lệ thắng của anh đó tăng từ 51% ở hạng Bạc lên gần 54% ở hạng ELO cao hơn.

Do đấy, Riot đã quyết định giảm sức mạnh cho vị tướng này trong bản cập nhật LoL 12.6. Những người tạo ra Zeri – Riot August đã ban bố những chỉnh sửa dự định ​​về Zeri trong bạn dạng tiếp theo, với mục tiêu giảm độ cơ động và sát thương của Tia chớp của Zaun. Ngoài ra, Zeri sẽ trở thành mong manh hơn trong quá trình đầu, với những chỉnh sửa về máu và giáp.

Zeri sẽ bị giảm sức mạnh về sát thương, độ cơ động và quá trình đi đường

Thăng bằng Hero Zeri trong bản cập nhật 12.6 của Liên Minh Huyền Thoại:

Số liệu thống kê căn bản

AD căn bản: 58 => 50

Máu: 500 + 85 / cấp => 480 + 90 / cấp

Giáp: 23 + 3.5 / cấp => 20 + 3 / cấp

Q – Nếm súng

– Sát thương: 9-25 => 10-30

– Sát thương theo máu tối đa: 3-15% tới cấp 18 => 1-10% tới cấp 13

E – Nhanh như chớp

– Thời gian hồi chiêu: 23-19 giây => 23 giây

– Sát thương do đâm: 80-100% => 60-100%

R – Sức mạnh tối đa

– Vận tốc chuyển di mỗi cộng dồn: 2% => 1.5-2%

– Điều kiện cộng dồn lúc tấn công tướng địch: 3 => 4

***

Cũng trong bản vá sắp đến, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại đang quyết tâm giảm thiểu việc hồi máu liên tiếp trong meta của Liên Minh Huyền Thoại để nó ko tiếp diễn tăng trưởng trong Phần 12 bằng cách giảm sức mạnh của hiệu ứng Ma cà rồng trên 1 số hoả tiễn đẩy và rune, và kết thúc nó. Greed Hunter loại trừ ruby:

Giảm sức mạnh nhóm của trang bị hút máu sẽ làm giảm sức mạnh của xạ thủ bắn tỉa và binh sĩ sát thương vật lý

Thiết bị, công cụ

Nhân viên máu

Lifesteal: 10 => 8%

kiếm máu

– AD: 55 => 60

– Lifesteal: 20 => 15%

Sword of Doom

– Lifesteal: 10 => 8%

mũi tên chết người

– Lifesteal: 10 => 8%

– Nội tại Mythic: 50 => 70 máu

Bảng ruby

Đã xóa: Thợ săn tham lam

Mới: Thợ săn kho báu. Nhận được nhiều vàng hơn trong lần trước nhất xoá sổ 1 tướng địch, lượng vàng sẽ nâng cao sau lúc mỗi tướng địch bị xoá sổ, lần là lượt 20/40/60/80/100.

.


Thông tin thêm về
Zeri và nhóm trang bị hút máu sẽ bị giảm sức mạnh ở LMHT 12.6

Tính từ lúc lúc ra mắt, Zeri đã biến thành 1 mối dọa nạt cả trong trường đấu LMHT nhiều năm kinh nghiệm và xếp hạng đơn. Trong các bậc xếp hạng, tỉ lệ thắng của Zeri tăng dần lên ở các bậc rank cao hơn nhưng mà cô đó được chọn, tỉ lệ thắng của cô đó tăng từ 51% ở hạng Bạc lên gần 54% ở bậc ELO cao hơn. 

Có thể bạn ân cần

Chi tiết bộ kĩ năng tướng mới Zeri – Tia Chớp Thành Zaun

Do đấy, Riot đã quyết định nerf mạnh vị tướng này trong bản cập nhật LMHT 12.6. Cha đẻ của Zeri – Riot August đã ban bố những chỉnh sửa dự định của Zeri trong bạn dạng đến, với mục tiêu hạn chế độ cơ động và sát thương của Tia Chớp Thành Zaun. Kế bên đấy, Zeri sẽ trở thành mong manh hơn trong quá trình đầu, với những biên tập về lượng máu và giáp.

Zeri sẽ bị nerf mạnh sát thương, độ cơ động và bản lĩnh đi đường

Thăng bằng Tướng Zeri ở bản cập nhật LMHT 12.6:
Chỉ số căn bản
SMCK căn bản: 58 => 50
Máu: 500 +85/cấp => 480 +90/cấp
Giáp: 23 + 3,5/cấp => 20 + 3/cấp
Q – Súng Điện Liên Hoàn
– Sát thương: 9-25 => 10-30
– Sát thương theo lượng máu tối đa: 3-15% đến cấp độ 18 => 1-10% đến cấp độ 13
E – Nhanh Như Điện
– Hồi chiêu: 23-19 giây => 23 giây
– Sát thương xuyên: 80-100% => 60-100%
R – Điện Đạt Đỉnh Điểm
– Vận tốc chuyển di mỗi cộng dồn: 2% => 1,5-2%
– Điều kiện cộng dồn lúc tấn công tướng địch: 3 => 4 
***
Cũng ở bạn dạng sắp đến, nhà phát hành của Liên Minh Huyền Thoại đang quyết tâm giảm thiểu meta phục hồi liên tiếp của Liên Minh Huyền Thoại tiếp diễn tăng trưởng trong Mùa 12 bằng cách giảm sức mạnh của hiệu ứng Hút Máu trên 1 số item và ngọc bổ trợ, cũng như loại trừ hoàn toàn ngọc Thợ Săn Tham Lam:

Việc giảm sức mạnh của nhóm trang bị hút máu sẽ giảm sức mạnh của các xạ thủ và binh sĩ sát thương vật lý

Trang bị
Huyết Trượng
Hút máu: 10 => 8%
Huyết Kiếm
– SMCK: 55 => 60
– Hút máu: 20 => 15%
Gươm Suy Vong
– Hút máu: 10 => 8%
Nỏ Tử Thủ
– Hút máu: 10 => 8%
– Nội tại thần thoại:50 => 70 máu
Bảng Ngọc
Loại bỏ: Thợ Săn Tham Lam
Mới: Thợ Săn Châu Báu. Nhận thêm vàng vào lần trước nhất hạ gục tướng địch, số vàng sẽ nâng cao sau lúc mỗi tướng địch bị hạ gục, lần là lượt 20/40/60/80/100.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tính từ lúc lúc ra mắt, Zeri đã biến thành 1 mối dọa nạt cả trong trường đấu LMHT nhiều năm kinh nghiệm và xếp hạng đơn. Trong các bậc xếp hạng, tỉ lệ thắng của Zeri tăng dần lên ở các bậc rank cao hơn nhưng mà cô đó được chọn, tỉ lệ thắng của cô đó tăng từ 51% ở hạng Bạc lên gần 54% ở bậc ELO cao hơn. 

Có thể bạn ân cần

Chi tiết bộ kĩ năng tướng mới Zeri – Tia Chớp Thành Zaun

Do đấy, Riot đã quyết định nerf mạnh vị tướng này trong bản cập nhật LMHT 12.6. Cha đẻ của Zeri – Riot August đã ban bố những chỉnh sửa dự định của Zeri trong bạn dạng đến, với mục tiêu hạn chế độ cơ động và sát thương của Tia Chớp Thành Zaun. Kế bên đấy, Zeri sẽ trở thành mong manh hơn trong quá trình đầu, với những biên tập về lượng máu và giáp.

Zeri sẽ bị nerf mạnh sát thương, độ cơ động và bản lĩnh đi đường

Thăng bằng Tướng Zeri ở bản cập nhật LMHT 12.6:
Chỉ số căn bản
SMCK căn bản: 58 => 50
Máu: 500 +85/cấp => 480 +90/cấp
Giáp: 23 + 3,5/cấp => 20 + 3/cấp
Q – Súng Điện Liên Hoàn
– Sát thương: 9-25 => 10-30
– Sát thương theo lượng máu tối đa: 3-15% đến cấp độ 18 => 1-10% đến cấp độ 13
E – Nhanh Như Điện
– Hồi chiêu: 23-19 giây => 23 giây
– Sát thương xuyên: 80-100% => 60-100%
R – Điện Đạt Đỉnh Điểm
– Vận tốc chuyển di mỗi cộng dồn: 2% => 1,5-2%
– Điều kiện cộng dồn lúc tấn công tướng địch: 3 => 4 
***
Cũng ở bạn dạng sắp đến, nhà phát hành của Liên Minh Huyền Thoại đang quyết tâm giảm thiểu meta phục hồi liên tiếp của Liên Minh Huyền Thoại tiếp diễn tăng trưởng trong Mùa 12 bằng cách giảm sức mạnh của hiệu ứng Hút Máu trên 1 số item và ngọc bổ trợ, cũng như loại trừ hoàn toàn ngọc Thợ Săn Tham Lam:

Việc giảm sức mạnh của nhóm trang bị hút máu sẽ giảm sức mạnh của các xạ thủ và binh sĩ sát thương vật lý

Trang bị
Huyết Trượng
Hút máu: 10 => 8%
Huyết Kiếm
– SMCK: 55 => 60
– Hút máu: 20 => 15%
Gươm Suy Vong
– Hút máu: 10 => 8%
Nỏ Tử Thủ
– Hút máu: 10 => 8%
– Nội tại thần thoại:50 => 70 máu
Bảng Ngọc
Loại bỏ: Thợ Săn Tham Lam
Mới: Thợ Săn Châu Báu. Nhận thêm vàng vào lần trước nhất hạ gục tướng địch, số vàng sẽ nâng cao sau lúc mỗi tướng địch bị hạ gục, lần là lượt 20/40/60/80/100.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Zeri #và #nhóm #trang #bị #hút #máu #sẽ #bị #giảm #sức #mạnh #ở #LMHT


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Zeri #và #nhóm #trang #bị #hút #máu #sẽ #bị #giảm #sức #mạnh #ở #LMHT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button