Viết lại thời khóa biểu ngày thứ 3 và ngày thứ 4 của lớp em

Viết lại thời khóa biểu ngày thứ 3 và ngày thứ 4 của lớp em

Gợi ý

Đề 1: Viết lại thời khóa biểu ngày thứ 3 của lớp em.

Bài làm

Thứ

Buổi

Tiết

Môn

Ba

Sáng

1

Chính tả

2

Toán

Hoạt động vui chơi (25 phút)

3

Tập viết

4

Thể dục

Chiều

1

Tự nhiên xã hội

2

Hướng dẫn học (Toán)

3

Hoạt động tập thể

Đề 2: Viết lại thời khóa biểu ngày thứ 4 của lớp em.

Bài làm

Thứ

Buổi

Tiết

Môn

Sáng

1

Âm nhạc

2

Luyện từ và câu

Hoạt động vui chơi (25 phút)

3

Tập đọc

4

Thể dục

Chiều

1

Toán

2

Hướng dẫn học (Tập viết)

3

Hoạt động tập thể

wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button