Viết đoạn văn tả chim gõ kiến

  • 3 weeks ago
  • 14 Views
  • 0 0

Viết đoạn văn tả chim gõ kiến

Gợi ý

Cục cục… từng tiếng gõ đều đều vang lên, chú chim gõ kiến vẫn chăm chỉ tìm thức ăn trên cây. Thật kì diệu biết bao khi chim gõ kiến có thể bám được vào thân cây gỗ. Ấy là chú ta có vũ khí lợi hại. Cái chân của chú ngắn thô và rất khoẻ. Hai ngón hướng về phía trước, hai ngón phía sau, trên ngón chân có móng rất sắc. Do đó, chú ta tha hồ leo trèo, bám trên cây mà không sợ ngã. Đuôi chim gõ kiến vừa to vừa dài, cứng và thẳng. Chú kiến có đôi mắt cực tinh nhanh cùng cái mỏ chắc khoẻ. Vì thế dù có gõ cả ngày chú ta cũng không biết mệt mỏi. Gõ kiến quả là chú chim đặc biệt.

Theo wikisecret.com

Xem thêm:  Tả sông Hương ở Huế lớp 5 hay ngắn gọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *