tuan 13 chinh ta hanh trinh cua bay ong 3560
tuan 13 chinh ta hanh trinh cua bay ong 3560
tuan 13 chinh ta hanh trinh cua bay ong 3560

Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong

Tuần 13: Chính tả Hành trình của bầy Ong

Hướng dẫn

Câu 1: Nhớ – viết bài: Hành trình của bầy ong (10 dòng đầu) SGK TV5 tập 1 trang 117.

Gợi ý: Viết lại bài Hành trình của bầy ong 10 dòng đầu bằng trí nhớ của mình. Viết xong, em đối chiếu lại với văn bản đế sửa chữa lại những chữ viết sai.

Câu 2:

a) Gợi ý: Tìm các từ ngữ chứa các tiếng cho trước như sau:

-Sâm: củ sâm, trời sâm sẫm tối.

-Xâm: xâm lăng, xâm nhập, xâm lược, xâm xi…

-Sương: màn sương, sương sớm, sươrig mù, sương muối…

-Xương: xương hàm, xương đùi, xương xẩu…

-Sưa: say sưa

-Xưa: ngày xưa, xưa lắm rồi, xa xưa.

-Siêu: siêu sắc thuốc, siêu sao, siêu nước uống, siêu âm.

–Xiêu: xiêu vẹo, xiêu xiêu, xiêu lòng.

b) Gợi ý: Các tiếng chứa các vần đã cho, như sau:

-Buốt, nuốt, tuốt, chuốt, suốt, tuột, chuột..

-Cuốc, cuộc, buộc, luộc, đuốc, thuộc…

-Lướt, mướt, mượt, vượt, rượt đuổi

-Lược, cá cược, được, xước, tước đoạt, dược phẩm, bắt chước, thước thợ…

-Hiểu biết, mải miết, tiết kiệm, kiệt xuất…

–Điếc tai, liếc mắt, đơn chiếc, vụ việc, xanh biếc, thiếc…

Câu 3: Điền vào chỗ trống.

a)s hay X?

Đàn bò vàng trên đồng cỏ…anh…anh

Gặm cả , gặm buổi chiều…ót lại.

Gợi ý: s hay x:

Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh

Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại.

b)Thay t hay c?

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm târn vàng

Sột soạ… gió trêu tà áo biế….

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Gợi ý: t hay c:

……….

Sột soạt gió trêu tá áo biếc

……….