Từ tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống chí, hãy nêu suy nghĩ của anh/ chị về người lính bảo vệ Tổ Quốc

Từ tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống chí, hãy nêu suy nghĩ của anh/ chị về người lính bảo vệ Tổ Quốc

Từ tác phẩm , hãy nêu của anh/ chị về người lính bảo vệ Tổ Quốc

Hướng dẫn

Dàn ý chung

a. Mở bài:

– Dẫn dắt vào đề

tác giả, tác phẩm

~> Rút ra vấn đề nghị luận

b. Thân bài:

+ Phân tích, giới thiệu và nêu vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm .

+ Suy rộng ra bên ngoài đời sống

c. Kết bài:

– Ý xã hội mà tác phẩm văn học đã nêu ra

– Bài học cho mọi người và của

Theo wikisecret.com

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button