Trong đoạn kết của truyện ngắn Bến quê, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ của nhân vật Nhĩ với vẻ rất khác thường: Anh… đó. Viết đoạn văn ngắn (8 – 10 câu) nêu ý nghĩa hành động trên của nhân vật này

Trong đoạn kết của truyện ngắn Bến quê, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ của nhân vật Nhĩ với vẻ rất khác thường: Anh… đó. Viết đoạn văn ngắn (8 – 10 câu) nêu ý nghĩa hành động trên của nhân vật này – demo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button