Trong bài thơ “Cảm xúc”, Xuân Diệu viết: “Là … mến”. Còn trong “Là thi sĩ”, Sóng Hồng viết: “Là… công lí”. Hãy bình luận về hai đoạn thơ trên và nêu suy nghĩ của anh (chị) về thơ ca trong cuộc sống hiện nay

Trong bài thơ “Cảm xúc”, Xuân Diệu viết: “Là … mến”. Còn trong “Là thi sĩ”, Sóng Hồng viết: “Là… công lí”. Hãy bình luận về hai đoạn thơ trên và nêu suy nghĩ của anh (chị) về thơ ca trong cuộc sống hiện nay – demo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button