Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập áp dụng

Dưới đây là Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng đã được Wiki Secret biên soạn. Với các dạng bài tập không giống nhau, các em sẽ có dịp luyện tập và củng cố tri thức về từ hạn định Mời các em cùng xem cụ thể tư liệu ngay sau đây.

TỔNG HỢP CÁC TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Lý thuyết

1.1. Mạo từ (Articles)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Nếu danh từ là ko xác định

Mạo từ hoặc an

 • a cat
 • a student

(ko dùng mạo từ)

 • cats
 • students

(ko dùng mạo từ)

 • water
 • paper

Nếu danh từ là xác định

Mạo từ the

 • the cat
 • the student

Mạo từ the

 • the cats
 • the students

Mạo từ the

 • the water
 • the paper

Mạo từ là 1 trong những loại từ hạn định bình thường nhất trong tiếng Anh.

Việc tuyển lựa mạo từ cho danh từ lệ thuộc vào việc danh từ ấy có “xác định” hay ko, và danh từ ấy thuộc loại số ít, số nhiều, hay ko đếm được.

– Trường hợp danh từ ko xác định

Danh từ ko xác định có tức là lúc người nghe và người nói chưa biết gì về nhân vật được nhắc đến hoặc chỉ biết 1 cách chung chung.

Thí dụ:

 • a cat → 1 con mèo khái quát chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về con mèo này.
 • students → các học trò khái quát chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về những người học trò này.

Khi danh từ ko xác định, chúng ta dùng mạo từ như sau:

 • Danh từ số ít: dùng mạo từ hoặc an

→ Thí dụ: a cat, an apple

 • Danh từ số nhiều: ko dùng mạo từ

→ Thí dụ: students, phones

 • Danh từ ko đếm được: ko dùng mạo từ

→ Thí dụ: water, paper

Vậy với trường hợp danh từ số ít, lúc nào dùng a, lúc nào dùng an?

Dùng “an” lúc danh từ mở màn bằng âm nguyên âm, còn dùng “a” lúc danh từ mở màn bằng âm phụ âm:

 • apple mở màn bằng nguyên âm /æ/ → an apple
 • bottle mở màn bằng phụ âm /b/ → a bottle

Xem xét là chúng ta phải xét tới âm phát ra đích thực lúc nói chứ chẳng hề lúc viết:

 • hour (giờ), lúc viết thì mở màn bằng chữ cái phụ âm h, nhưng mà lúc nói thì h ko được phát âm nhưng mà mở màn bằng nguyên âm /aʊ/ (/ˈaʊər/) → an hour
 • uniform (đồng phục), lúc viết thì mở màn bằng chữ cái nguyên âm u, nhưng mà lúc nói thì từ này mở màn bằng phụ âm /j/ (/juːnɪfɔːrm/) → a uniform

– Trường hợp danh từ xác định

Ngược lại với danh từ ko xác định, danh từ xác định có tức là lúc người nghe và người nói đã biết gì ấy về nhân vật được nhắc đến hoặc đã nhắc đến trong cuộc chuyện trò.

Thí dụ:

 • the cat → con mèo, đã được biết tới hoặc đã được nhắc đến trong cuộc chuyện trò
 • the students → các học trò, đã được biết tới hoặc đã được nhắc đến trong cuộc chuyện trò

Khi danh từ xác định, chúng ta dùng mạo từ the cho cả 3 loại danh từ: danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ ko đếm được.

1.2. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Gần người nói

this
này

these
này

this
này

Xa người nói

that
ấy, kia

those
ấy, kia

that
ấy, kia

Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần người nói.

Gồm 4 từ: this, that, these, those

Thí dụ:

 • I like this color.

  → Tôi thích màu này.

 • That girl looks so đáng yêu.

  → Nhỏ gái ấy trông thật đáng yêu.

 • These books belong mập me.

  → Những quyển sách này thuộc về tôi.

 • Can you see those buildings?

  → Bạn có thấy những tòa nhà ấy ko?

 • This tea tastes good.

  → Trà này ngon.

 • I don’t like that advice.

  → Tôi ko thích lời khuyên ấy.

1.3. Từ hạn định sở hữu / Tính từ sở hữu (Possessive Determiners)

Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc người nào ấy đang “sở hữu” 1 thứ gì ấy.

Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their tương ứng với các đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they.

Thí dụ:

 • We sold our house last week.

  → Chúng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi vào tuần trước.

 • Your book is currently at my room.

  → Quyển sách của bạn hiện đang ở phòng của tôi.

 • Her dress is very expensive.

  → Chiếc đầm của cô đấy rất đắt tiền.​

Xem xét:

 • Không lầm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.

  → Thí dụ: my (tính từ sở hữu) >< mine (đại từ sở hữu)

 • Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):

  → The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.

  → It’s raining. = It is raining. → Trời đang mưa.

  → Look at the train! It’s coming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa!  đang tiến tới.

1.4. Từ chỉ số lượng (Quantifiers)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Danh từ số nhiều + Danh từ ko đếm được

Từ chỉ số lượng

 • every
  mọi
 • each
  mỗi
 • either
  1 trong 2
 • neither
  cả 2 đều ko
 • some
  1 cái / 1 ai ấy
  [ít khi dùng]
 • a few
  1 vài
 • a number of
  1 số
 • several
  1 số
 • few
  hầu như ko có
 • many
  nhiều
 • a little
  1 chút
 • a great deal of
  1 lượng mập
 • a large amount of
  1 lượng mập
 • little
  hầu như ko có
 • much
  nhiều
 • all
  tất cả
 • a bit of
  1 chút
 • a lot of / lots of
  nhiều
 • no
  ko có
 • plenty of
  nhiều
 • any
  bất cứ
 • some
  1 vài
 • enough
  đủ

Từ chỉ số lượng là những từ miêu tả số lượng của 1 cụm danh từ.

Thí dụ:

 • I buy every book by this author.

  → Tôi sắm mọi quyển sách của tác giả này.

 • Neither answer is correct.

  → Cả 2 đáp án đều ko chuẩn xác.

 • I have got little time mập write the report.

  → Tôi hầu như ko có thời kì để viết báo cáo.

 • All students have passed the final exam.

  → Tất cả học trò đã đậu bài thi cuối kỳ.

 • He had no money.

  → Anh đấy ko có tiền.

Riêng với từ enough: nếu enough là từ chỉ số lượng thì nó sẽ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, nhưng mà nếu enough là trạng từ thì nó xếp sau và bổ nghĩa cho động từ, tính từ và trạng từ khác.

 • I don’t have enough money.

  →  Tôi ko có đủ tiền.

  → Enough là từ chỉ số lượng, bổ nghĩa cho danh từ money.

 • This house isn’t big enough for us.

  →  Ngôi nhà này ko đủ mập cho chúng tôi.

  → Enough là trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ big.

1.5. Số từ (Numbers)

Số từ bao gồm số đếm và số quy trình.

 • Số đếm: one, two, three …
 • Số quy trình: first, second, third …

Thí dụ:

 • There are about two hundred people on the street.

  → Có khoảng 200 đứa ở trên đường.

 • This is her second movie.

  → Đây là bộ phim thứ 2 của cô đấy.

 • The first three people who answer correctly will get a present.

  → Ba người trước hết giải đáp đúng sẽ thu được 1 phần quà. 

Xem xét là danh từ ko đếm được sẽ chẳng thể dùng số đếm.

1.6. Từ hạn định Nghi vấn (Interrogative Determiners)

Từ hạn định nghi vấn được dùng để hỏi.

Gồm 3 từ: what, which, whose :

 • what: (cái) nào, (loại) nào
 • which: (cái) nào, (loại) nào, (người) nào trong số những cái này, những loại này, những người này
 • whose: của người nào, của cái gì

Thí dụ:

 • What sports do you like?

→ Bạn thích môn thể thao nào?

 • Which dress do you like? The red one or the green one?

→ Bạn thích cái đầm nào? Cái màu đỏ hay màu xanh lá?

 • Whose phone was stolen?

→ Dế yêu của người nào bị trộm vậy?

Which và whose có thể phục vụ người và vật, what chỉ có thể phục vụ vật.

1.7. Từ hạn định chỉ sự dị biệt

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Cái khác

another

other

other

Cái còn lại

the other

the other

the other

Có 3 từ hạn định chỉ sự dị biệt. Đấy là: another, other và the other.

Cách dùng chi tiết 3 từ hạn định này:

 • another:

  → dùng để chỉ 1 cái gì ấy khác, hoăc thêm vào cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số ít

     – There is another student waiting outside. → Có 1 học trò khác đang chờ ở ngoài.

     – Would you like another cup of coffee? → Bạn có muốn thêm 1 cốc cà phê nữa ko?

 • other:

  → dùng để chỉ 1 cái gì ấy khác với cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số nhiều hoặc danh từ ko đếm được

    – I have no other ideas. → Tôi ko có quan điểm khác.

    – Do you have any other experience? → Bạn có kinh nghiệm nào khác ko?

 • the other:

  → dùng để chỉ tới (những) cái còn lại trong (những) cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều hoặc ko đếm được

      – I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → Tôi thích quyển sách trước hết nhưng mà tôi ko đọc những quyển còn lại trong series.

      – Where is the other box of candy? → Hộp kẹo còn lại ở đâu rồi?

2. Bài tập

2.1. Hoàn thành mỗi câu với 1 từ hạn định chi tiết.

1. My relatives have finally shared ……………..  vacation plans.

2. I left ……………..  book on the nightstand on purpose.

3. …………………..  shoes are these? Pick them up!

4. I don’t know……………. bus mập take.

5. John brought …………….. friend home for the weekend.

6. Did you remember mập bring ………………. umbrella ?

7. I hope ………………. reptiles don’t belong mập you.

8. One of ………………….. greatest pleasures is spending time with ……………….dog.

9. Look at that lamp: ………………….. shade is crooked.

2.2. Chọn từ hạn định chuẩn xác điền vào chỗ trống

1. ……………………. the evening we watched television.

A. most                                        B. most of                               C. both are correct

2. ……………….. you are not going mập graduate.

A. some                                       B. some of                              C. someone

3. ………………… my friends can attend the party.

A. none of                                    B. none                                   C. no

4. ………………… her friends have already joined.

A. several                                    B. several of                           C. both are correct

5. I have labeled ………………….. bottle with a name.

A. each                                       B. each of                                C. both are correct

6. We have ……………….. problems, most of the time.

A. few                                         B. the few                                 C. a few

7. …………………. student came prepared.

A. neither                                    B. neither of                             C. both are correct

2.3. Dùng từ hạn định đúng để viết lại các câu dưới đây.

1. There aren’t much people here.

2. How many are you getting paid?

3. I drank many of the milk myself.

4. Susan drinks much of soda.

5. What a lousy thực đơn. There aren’t much of choices.

6. Did you tell her how many you liked it?

7. She got much As this semester.

2.4. Hoàn thành câu với all hoặc (a/ the) whole .

1. He ate ………………… cake by himself.

2. Liza spent …………………… her money on candy.

3. Rick demanded mập be told ……………… truth.

4. ………………… her life, Jean has wanted mập ski.

5. I waited ………………… day for you mập call.

6. We ………………. agreed mập go on the hike.

7. I was shocked, once I heard ……………… story.

8. My grandmother still has ………………. her teeth.

2.5. Nối từ hạn định với câu thích hợp

1. this

2. that

3. these

4. those

5. a

6. an

7. the

8. some

9. any

10. much

11. several

12. every

13. few

14. many

15. my

16. your

17. our

A. I think ……………. is a bad idea.

B. I would like ……………… moment of your time.

C. Please have ………………… cookies.

D. We wash our car ……………….. weekend.

E. There isn’t ………….. mập say, is there?

F. ……………….. socks don’t fit me anymore.

G. ……………… people I know like mập travel.

H. This is …………………… last straw.

I. Sure, I will have ………………… apple

J. …………………. people like that movie.

K. I will take ………………….. dress.

L. Did you take ……………….. medicine?

M. That is ………………….. summer house.

N. I don’t have ………………….. pets

O. I left ……………… sandwiches on the train.

P. I think this is all ……………… fault.

Q. There are only a ………………. tickets left.

3. Đáp án

3.1.

1. their

2. that

3. whose

4. which

5. his

6. your

7. these

8. my, my

9. its

3.2.

1. B  2. B  3. A  4. B  5. A  6. A  7. A

3.3.

1. There aren’t many people here.

2. How much are you getting paid?

3. I drank a lot of the milk myself.

4. Susan drinks a lot of soda.

5. What a lousy thực đơn. There aren’t a lot of choices.

6. Did you tell her how much you liked it?

7. She got many As this semester.

3.4.

1. the whole

2. all

3. the whole

4. all

5. all

6. all

7. whole

8. all

3.5.

1. K  2. A  3. F  4. O  5. B  6. I  7. H  8. C  9. N  10. E

11. G  12. D  13. Q  14. J  15. P  16. L  17. M

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

 • Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh lựa chọn
 • Thì dĩ vãng tiếp tục với While và When

Chúc các em học tập tốt!

.


Thông tin thêm về Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập áp dụng

Dưới đây là Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng đã được Wiki Secret biên soạn. Với các dạng bài tập không giống nhau, các em sẽ có dịp luyện tập và củng cố tri thức về từ hạn định Mời các em cùng xem cụ thể tư liệu ngay sau đây.
TỔNG HỢP CÁC TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Lý thuyết

1.1. Mạo từ (Articles)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Nếu danh từ là ko xác định

Mạo từ a hoặc an

a cat
a student

(ko dùng mạo từ)

cats
students

(ko dùng mạo từ)

water
paper

Nếu danh từ là xác định

Mạo từ the

the cat
the student

Mạo từ the

the cats
the students

Mạo từ the

the water
the paper

Mạo từ là 1 trong những loại từ hạn định bình thường nhất trong tiếng Anh.

Việc tuyển lựa mạo từ cho danh từ lệ thuộc vào việc danh từ ấy có “xác định” hay ko, và danh từ ấy thuộc loại số ít, số nhiều, hay ko đếm được.

– Trường hợp danh từ ko xác định

Danh từ ko xác định có tức là lúc người nghe và người nói chưa biết gì về nhân vật được nhắc đến hoặc chỉ biết 1 cách chung chung.

Thí dụ:

a cat → 1 con mèo khái quát chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về con mèo này.
students → các học trò khái quát chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về những người học trò này.

Khi danh từ ko xác định, chúng ta dùng mạo từ như sau:

Danh từ số ít: dùng mạo từ a hoặc an

→ Thí dụ: a cat, an apple

Danh từ số nhiều: ko dùng mạo từ

→ Thí dụ: students, phones

Danh từ ko đếm được: ko dùng mạo từ

→ Thí dụ: water, paper

Vậy với trường hợp danh từ số ít, lúc nào dùng a, lúc nào dùng an?

Dùng “an” lúc danh từ mở màn bằng âm nguyên âm, còn dùng “a” lúc danh từ mở màn bằng âm phụ âm:

apple mở màn bằng nguyên âm /æ/ → an apple
bottle mở màn bằng phụ âm /b/ → a bottle

Xem xét là chúng ta phải xét tới âm phát ra đích thực lúc nói chứ chẳng hề lúc viết:

hour (giờ), lúc viết thì mở màn bằng chữ cái phụ âm h, nhưng mà lúc nói thì h ko được phát âm nhưng mà mở màn bằng nguyên âm /aʊ/ (/ˈaʊər/) → an hour
uniform (đồng phục), lúc viết thì mở màn bằng chữ cái nguyên âm u, nhưng mà lúc nói thì từ này mở màn bằng phụ âm /j/ (/juːnɪfɔːrm/) → a uniform

– Trường hợp danh từ xác định

Ngược lại với danh từ ko xác định, danh từ xác định có tức là lúc người nghe và người nói đã biết gì ấy về nhân vật được nhắc đến hoặc đã nhắc đến trong cuộc chuyện trò.

Thí dụ:

the cat → con mèo, đã được biết tới hoặc đã được nhắc đến trong cuộc chuyện trò
the students → các học trò, đã được biết tới hoặc đã được nhắc đến trong cuộc chuyện trò

Khi danh từ xác định, chúng ta dùng mạo từ the cho cả 3 loại danh từ: danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ ko đếm được.

1.2. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Gần người nói

this
này

these
này

this
này

Xa người nói

that
ấy, kia

those
ấy, kia

that
ấy, kia

Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần người nói.

Gồm 4 từ: this, that, these, those

Thí dụ:

I like this color.

  → Tôi thích màu này.

That girl looks so đáng yêu.

  → Nhỏ gái ấy trông thật đáng yêu.

These books belong mập me.

  → Những quyển sách này thuộc về tôi.

Can you see those buildings?

  → Bạn có thấy những tòa nhà ấy ko?

This tea tastes good.

  → Trà này ngon.

I don’t like that advice.

  → Tôi ko thích lời khuyên ấy.

1.3. Từ hạn định sở hữu / Tính từ sở hữu (Possessive Determiners)

Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc người nào ấy đang “sở hữu” 1 thứ gì ấy.

Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their tương ứng với các đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they.

Thí dụ:

We sold our house last week.

  → Chúng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi vào tuần trước.

Your book is currently at my room.

  → Quyển sách của bạn hiện đang ở phòng của tôi.

Her dress is very expensive.

  → Chiếc đầm của cô đấy rất đắt tiền.​

Xem xét:

Không lầm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.

  → Thí dụ: my (tính từ sở hữu) >< mine (đại từ sở hữu)

Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):

  → The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.

  → It’s raining. = It is raining. → Trời đang mưa.

  → Look at the train! It’s coming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa! Nó đang tiến tới.

1.4. Từ chỉ số lượng (Quantifiers)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Danh từ số nhiều + Danh từ ko đếm được

Từ chỉ số lượng

every
mọi
each
mỗi
either
1 trong 2
neither
cả 2 đều ko
some
1 cái / 1 ai ấy
[ít khi dùng]

a few
1 vài
a number of
1 số
several
1 số
few
hầu như ko có
many
nhiều

a little
1 chút
a great deal of
1 lượng mập
a large amount of
1 lượng mập
little
hầu như ko có
much
nhiều

all
tất cả
a bit of
1 chút
a lot of / lots of
nhiều
no
ko có
plenty of
nhiều
any
bất cứ
some
1 vài
enough
đủ

Từ chỉ số lượng là những từ miêu tả số lượng của 1 cụm danh từ.

Thí dụ:

I buy every book by this author.

  → Tôi sắm mọi quyển sách của tác giả này.

Neither answer is correct.

  → Cả 2 đáp án đều ko chuẩn xác.

I have got little time mập write the report.

  → Tôi hầu như ko có thời kì để viết báo cáo.

All students have passed the final exam.

  → Tất cả học trò đã đậu bài thi cuối kỳ.

He had no money.

  → Anh đấy ko có tiền.

Riêng với từ enough: nếu enough là từ chỉ số lượng thì nó sẽ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, nhưng mà nếu enough là trạng từ thì nó xếp sau và bổ nghĩa cho động từ, tính từ và trạng từ khác.

I don’t have enough money.

  →  Tôi ko có đủ tiền.

  → Enough là từ chỉ số lượng, bổ nghĩa cho danh từ money.

This house isn’t big enough for us.

  →  Ngôi nhà này ko đủ mập cho chúng tôi.

  → Enough là trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ big.

1.5. Số từ (Numbers)

Số từ bao gồm số đếm và số quy trình.

Số đếm: one, two, three …
Số quy trình: first, second, third …

Thí dụ:

There are about two hundred people on the street.

  → Có khoảng 200 đứa ở trên đường.

This is her second movie.

  → Đây là bộ phim thứ 2 của cô đấy.

The first three people who answer correctly will get a present.

  → Ba người trước hết giải đáp đúng sẽ thu được 1 phần quà. 

Xem xét là danh từ ko đếm được sẽ chẳng thể dùng số đếm.

1.6. Từ hạn định Nghi vấn (Interrogative Determiners)

Từ hạn định nghi vấn được dùng để hỏi.

Gồm 3 từ: what, which, whose :

what: (cái) nào, (loại) nào
which: (cái) nào, (loại) nào, (người) nào trong số những cái này, những loại này, những người này
whose: của người nào, của cái gì

Thí dụ:

What sports do you like?

→ Bạn thích môn thể thao nào?

Which dress do you like? The red one or the green one?

→ Bạn thích cái đầm nào? Cái màu đỏ hay màu xanh lá?

Whose phone was stolen?

→ Dế yêu của người nào bị trộm vậy?

Which và whose có thể phục vụ người và vật, what chỉ có thể phục vụ vật.

1.7. Từ hạn định chỉ sự dị biệt

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Cái khác

another

other

other

Cái còn lại

the other

the other

the other

Có 3 từ hạn định chỉ sự dị biệt. Đấy là: another, other và the other.

Cách dùng chi tiết 3 từ hạn định này:

another:

  → dùng để chỉ 1 cái gì ấy khác, hoăc thêm vào cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số ít

     – There is another student waiting outside. → Có 1 học trò khác đang chờ ở ngoài.

     – Would you like another cup of coffee? → Bạn có muốn thêm 1 cốc cà phê nữa ko?

other:

  → dùng để chỉ 1 cái gì ấy khác với cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số nhiều hoặc danh từ ko đếm được

    – I have no other ideas. → Tôi ko có quan điểm khác.

    – Do you have any other experience? → Bạn có kinh nghiệm nào khác ko?

the other:

  → dùng để chỉ tới (những) cái còn lại trong (những) cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều hoặc ko đếm được

      – I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → Tôi thích quyển sách trước hết nhưng mà tôi ko đọc những quyển còn lại trong series.

      – Where is the other box of candy? → Hộp kẹo còn lại ở đâu rồi?

2. Bài tập

2.1. Hoàn thành mỗi câu với 1 từ hạn định chi tiết.

1. My relatives have finally shared ……………..  vacation plans.

2. I left ……………..  book on the nightstand on purpose.

3. …………………..  shoes are these? Pick them up!

4. I don’t know……………. bus mập take.

5. John brought …………….. friend home for the weekend.

6. Did you remember mập bring ………………. umbrella ?

7. I hope ………………. reptiles don’t belong mập you.

8. One of ………………….. greatest pleasures is spending time with ……………….dog.

9. Look at that lamp: ………………….. shade is crooked.

2.2. Chọn từ hạn định chuẩn xác điền vào chỗ trống

1. ……………………. the evening we watched television.

A. most                                        B. most of                               C. both are correct

2. ……………….. you are not going mập graduate.

A. some                                       B. some of                              C. someone

3. ………………… my friends can attend the party.

A. none of                                    B. none                                   C. no

4. ………………… her friends have already joined.

A. several                                    B. several of                           C. both are correct

5. I have labeled ………………….. bottle with a name.

A. each                                       B. each of                                C. both are correct

6. We have ……………….. problems, most of the time.

A. few                                         B. the few                                 C. a few

7. …………………. student came prepared.

A. neither                                    B. neither of                             C. both are correct

2.3. Dùng từ hạn định đúng để viết lại các câu dưới đây.

1. There aren’t much people here.

2. How many are you getting paid?

3. I drank many of the milk myself.

4. Susan drinks much of soda.

5. What a lousy thực đơn. There aren’t much of choices.

6. Did you tell her how many you liked it?

7. She got much As this semester.

2.4. Hoàn thành câu với all hoặc (a/ the) whole .

1. He ate ………………… cake by himself.

2. Liza spent …………………… her money on candy.

3. Rick demanded mập be told ……………… truth.

4. ………………… her life, Jean has wanted mập ski.

5. I waited ………………… day for you mập call.

6. We ………………. agreed mập go on the hike.

7. I was shocked, once I heard ……………… story.

8. My grandmother still has ………………. her teeth.

2.5. Nối từ hạn định với câu thích hợp

1. this

2. that

3. these

4. those

5. a

6. an

7. the

8. some

9. any

10. much

11. several

12. every

13. few

14. many

15. my

16. your

17. our

A. I think ……………. is a bad idea.

B. I would like ……………… moment of your time.

C. Please have ………………… cookies.

D. We wash our car ……………….. weekend.

E. There isn’t ………….. mập say, is there?

F. ……………….. socks don’t fit me anymore.

G. ……………… people I know like mập travel.

H. This is …………………… last straw.

I. Sure, I will have ………………… apple

J. …………………. people like that movie.

K. I will take ………………….. dress.

L. Did you take ……………….. medicine?

M. That is ………………….. summer house.

N. I don’t have ………………….. pets

O. I left ……………… sandwiches on the train.

P. I think this is all ……………… fault.

Q. There are only a ………………. tickets left.

3. Đáp án

3.1.

1. their

2. that

3. whose

4. which

5. his

6. your

7. these

8. my, my

9. its

3.2.

1. B  2. B  3. A  4. B  5. A  6. A  7. A

3.3.

1. There aren’t many people here.

2. How much are you getting paid?

3. I drank a lot of the milk myself.

4. Susan drinks a lot of soda.

5. What a lousy thực đơn. There aren’t a lot of choices.

6. Did you tell her how much you liked it?

7. She got many As this semester.

3.4.

1. the whole

2. all

3. the whole

4. all

5. all

6. all

7. whole

8. all

3.5.

1. K  2. A  3. F  4. O  5. B  6. I  7. H  8. C  9. N  10. E

11. G  12. D  13. Q  14. J  15. P  16. L  17. M

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh lựa chọn
Thì dĩ vãng tiếp tục với While và When

Chúc các em học tập tốt!

Thì dĩ vãng tiếp tục với While và When

809

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh lựa chọn

438

Phân biệt On time và In time, At the end và In the end

219

Phân biệt Though/ Although/ Even though và Despite/ In spite of

420

Tuyển tập bài tập giới từ Tiếng Anh 7 có đáp án

1808

Bài tập về trạng từ trong Tiếng Anh có đáp án

275

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Dưới đây là Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng đã được Wiki Secret biên soạn. Với các dạng bài tập không giống nhau, các em sẽ có dịp luyện tập và củng cố tri thức về từ hạn định Mời các em cùng xem cụ thể tư liệu ngay sau đây.
TỔNG HỢP CÁC TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Lý thuyết

1.1. Mạo từ (Articles)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Nếu danh từ là ko xác định

Mạo từ a hoặc an

a cat
a student

(ko dùng mạo từ)

cats
students

(ko dùng mạo từ)

water
paper

Nếu danh từ là xác định

Mạo từ the

the cat
the student

Mạo từ the

the cats
the students

Mạo từ the

the water
the paper

Mạo từ là 1 trong những loại từ hạn định bình thường nhất trong tiếng Anh.

Việc tuyển lựa mạo từ cho danh từ lệ thuộc vào việc danh từ ấy có “xác định” hay ko, và danh từ ấy thuộc loại số ít, số nhiều, hay ko đếm được.

– Trường hợp danh từ ko xác định

Danh từ ko xác định có tức là lúc người nghe và người nói chưa biết gì về nhân vật được nhắc đến hoặc chỉ biết 1 cách chung chung.

Thí dụ:

a cat → 1 con mèo khái quát chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về con mèo này.
students → các học trò khái quát chung, người nghe hoặc người nói chưa biết gì về những người học trò này.

Khi danh từ ko xác định, chúng ta dùng mạo từ như sau:

Danh từ số ít: dùng mạo từ a hoặc an

→ Thí dụ: a cat, an apple

Danh từ số nhiều: ko dùng mạo từ

→ Thí dụ: students, phones

Danh từ ko đếm được: ko dùng mạo từ

→ Thí dụ: water, paper

Vậy với trường hợp danh từ số ít, lúc nào dùng a, lúc nào dùng an?

Dùng “an” lúc danh từ mở màn bằng âm nguyên âm, còn dùng “a” lúc danh từ mở màn bằng âm phụ âm:

apple mở màn bằng nguyên âm /æ/ → an apple
bottle mở màn bằng phụ âm /b/ → a bottle

Xem xét là chúng ta phải xét tới âm phát ra đích thực lúc nói chứ chẳng hề lúc viết:

hour (giờ), lúc viết thì mở màn bằng chữ cái phụ âm h, nhưng mà lúc nói thì h ko được phát âm nhưng mà mở màn bằng nguyên âm /aʊ/ (/ˈaʊər/) → an hour
uniform (đồng phục), lúc viết thì mở màn bằng chữ cái nguyên âm u, nhưng mà lúc nói thì từ này mở màn bằng phụ âm /j/ (/juːnɪfɔːrm/) → a uniform

– Trường hợp danh từ xác định

Ngược lại với danh từ ko xác định, danh từ xác định có tức là lúc người nghe và người nói đã biết gì ấy về nhân vật được nhắc đến hoặc đã nhắc đến trong cuộc chuyện trò.

Thí dụ:

the cat → con mèo, đã được biết tới hoặc đã được nhắc đến trong cuộc chuyện trò
the students → các học trò, đã được biết tới hoặc đã được nhắc đến trong cuộc chuyện trò

Khi danh từ xác định, chúng ta dùng mạo từ the cho cả 3 loại danh từ: danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ ko đếm được.

1.2. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Gần người nói

this
này

these
này

this
này

Xa người nói

that
ấy, kia

those
ấy, kia

that
ấy, kia

Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần người nói.

Gồm 4 từ: this, that, these, those

Thí dụ:

I like this color.

  → Tôi thích màu này.

That girl looks so đáng yêu.

  → Nhỏ gái ấy trông thật đáng yêu.

These books belong mập me.

  → Những quyển sách này thuộc về tôi.

Can you see those buildings?

  → Bạn có thấy những tòa nhà ấy ko?

This tea tastes good.

  → Trà này ngon.

I don’t like that advice.

  → Tôi ko thích lời khuyên ấy.

1.3. Từ hạn định sở hữu / Tính từ sở hữu (Possessive Determiners)

Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc người nào ấy đang “sở hữu” 1 thứ gì ấy.

Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their tương ứng với các đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they.

Thí dụ:

We sold our house last week.

  → Chúng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi vào tuần trước.

Your book is currently at my room.

  → Quyển sách của bạn hiện đang ở phòng của tôi.

Her dress is very expensive.

  → Chiếc đầm của cô đấy rất đắt tiền.​

Xem xét:

Không lầm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.

  → Thí dụ: my (tính từ sở hữu) >< mine (đại từ sở hữu)

Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):

  → The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.

  → It’s raining. = It is raining. → Trời đang mưa.

  → Look at the train! It’s coming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa! Nó đang tiến tới.

1.4. Từ chỉ số lượng (Quantifiers)

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Danh từ số nhiều + Danh từ ko đếm được

Từ chỉ số lượng

every
mọi
each
mỗi
either
1 trong 2
neither
cả 2 đều ko
some
1 cái / 1 ai ấy
[ít khi dùng]

a few
1 vài
a number of
1 số
several
1 số
few
hầu như ko có
many
nhiều

a little
1 chút
a great deal of
1 lượng mập
a large amount of
1 lượng mập
little
hầu như ko có
much
nhiều

all
tất cả
a bit of
1 chút
a lot of / lots of
nhiều
no
ko có
plenty of
nhiều
any
bất cứ
some
1 vài
enough
đủ

Từ chỉ số lượng là những từ miêu tả số lượng của 1 cụm danh từ.

Thí dụ:

I buy every book by this author.

  → Tôi sắm mọi quyển sách của tác giả này.

Neither answer is correct.

  → Cả 2 đáp án đều ko chuẩn xác.

I have got little time mập write the report.

  → Tôi hầu như ko có thời kì để viết báo cáo.

All students have passed the final exam.

  → Tất cả học trò đã đậu bài thi cuối kỳ.

He had no money.

  → Anh đấy ko có tiền.

Riêng với từ enough: nếu enough là từ chỉ số lượng thì nó sẽ đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ, nhưng mà nếu enough là trạng từ thì nó xếp sau và bổ nghĩa cho động từ, tính từ và trạng từ khác.

I don’t have enough money.

  →  Tôi ko có đủ tiền.

  → Enough là từ chỉ số lượng, bổ nghĩa cho danh từ money.

This house isn’t big enough for us.

  →  Ngôi nhà này ko đủ mập cho chúng tôi.

  → Enough là trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ big.

1.5. Số từ (Numbers)

Số từ bao gồm số đếm và số quy trình.

Số đếm: one, two, three …
Số quy trình: first, second, third …

Thí dụ:

There are about two hundred people on the street.

  → Có khoảng 200 đứa ở trên đường.

This is her second movie.

  → Đây là bộ phim thứ 2 của cô đấy.

The first three people who answer correctly will get a present.

  → Ba người trước hết giải đáp đúng sẽ thu được 1 phần quà. 

Xem xét là danh từ ko đếm được sẽ chẳng thể dùng số đếm.

1.6. Từ hạn định Nghi vấn (Interrogative Determiners)

Từ hạn định nghi vấn được dùng để hỏi.

Gồm 3 từ: what, which, whose :

what: (cái) nào, (loại) nào
which: (cái) nào, (loại) nào, (người) nào trong số những cái này, những loại này, những người này
whose: của người nào, của cái gì

Thí dụ:

What sports do you like?

→ Bạn thích môn thể thao nào?

Which dress do you like? The red one or the green one?

→ Bạn thích cái đầm nào? Cái màu đỏ hay màu xanh lá?

Whose phone was stolen?

→ Dế yêu của người nào bị trộm vậy?

Which và whose có thể phục vụ người và vật, what chỉ có thể phục vụ vật.

1.7. Từ hạn định chỉ sự dị biệt

 

Danh từ số ít

Danh từ số nhiều

Danh từ ko đếm được

Cái khác

another

other

other

Cái còn lại

the other

the other

the other

Có 3 từ hạn định chỉ sự dị biệt. Đấy là: another, other và the other.

Cách dùng chi tiết 3 từ hạn định này:

another:

  → dùng để chỉ 1 cái gì ấy khác, hoăc thêm vào cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số ít

     – There is another student waiting outside. → Có 1 học trò khác đang chờ ở ngoài.

     – Would you like another cup of coffee? → Bạn có muốn thêm 1 cốc cà phê nữa ko?

other:

  → dùng để chỉ 1 cái gì ấy khác với cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số nhiều hoặc danh từ ko đếm được

    – I have no other ideas. → Tôi ko có quan điểm khác.

    – Do you have any other experience? → Bạn có kinh nghiệm nào khác ko?

the other:

  → dùng để chỉ tới (những) cái còn lại trong (những) cái đã nhắc đến trước ấy

  → dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều hoặc ko đếm được

      – I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → Tôi thích quyển sách trước hết nhưng mà tôi ko đọc những quyển còn lại trong series.

      – Where is the other box of candy? → Hộp kẹo còn lại ở đâu rồi?

2. Bài tập

2.1. Hoàn thành mỗi câu với 1 từ hạn định chi tiết.

1. My relatives have finally shared ……………..  vacation plans.

2. I left ……………..  book on the nightstand on purpose.

3. …………………..  shoes are these? Pick them up!

4. I don’t know……………. bus mập take.

5. John brought …………….. friend home for the weekend.

6. Did you remember mập bring ………………. umbrella ?

7. I hope ………………. reptiles don’t belong mập you.

8. One of ………………….. greatest pleasures is spending time with ……………….dog.

9. Look at that lamp: ………………….. shade is crooked.

2.2. Chọn từ hạn định chuẩn xác điền vào chỗ trống

1. ……………………. the evening we watched television.

A. most                                        B. most of                               C. both are correct

2. ……………….. you are not going mập graduate.

A. some                                       B. some of                              C. someone

3. ………………… my friends can attend the party.

A. none of                                    B. none                                   C. no

4. ………………… her friends have already joined.

A. several                                    B. several of                           C. both are correct

5. I have labeled ………………….. bottle with a name.

A. each                                       B. each of                                C. both are correct

6. We have ……………….. problems, most of the time.

A. few                                         B. the few                                 C. a few

7. …………………. student came prepared.

A. neither                                    B. neither of                             C. both are correct

2.3. Dùng từ hạn định đúng để viết lại các câu dưới đây.

1. There aren’t much people here.

2. How many are you getting paid?

3. I drank many of the milk myself.

4. Susan drinks much of soda.

5. What a lousy thực đơn. There aren’t much of choices.

6. Did you tell her how many you liked it?

7. She got much As this semester.

2.4. Hoàn thành câu với all hoặc (a/ the) whole .

1. He ate ………………… cake by himself.

2. Liza spent …………………… her money on candy.

3. Rick demanded mập be told ……………… truth.

4. ………………… her life, Jean has wanted mập ski.

5. I waited ………………… day for you mập call.

6. We ………………. agreed mập go on the hike.

7. I was shocked, once I heard ……………… story.

8. My grandmother still has ………………. her teeth.

2.5. Nối từ hạn định với câu thích hợp

1. this

2. that

3. these

4. those

5. a

6. an

7. the

8. some

9. any

10. much

11. several

12. every

13. few

14. many

15. my

16. your

17. our

A. I think ……………. is a bad idea.

B. I would like ……………… moment of your time.

C. Please have ………………… cookies.

D. We wash our car ……………….. weekend.

E. There isn’t ………….. mập say, is there?

F. ……………….. socks don’t fit me anymore.

G. ……………… people I know like mập travel.

H. This is …………………… last straw.

I. Sure, I will have ………………… apple

J. …………………. people like that movie.

K. I will take ………………….. dress.

L. Did you take ……………….. medicine?

M. That is ………………….. summer house.

N. I don’t have ………………….. pets

O. I left ……………… sandwiches on the train.

P. I think this is all ……………… fault.

Q. There are only a ………………. tickets left.

3. Đáp án

3.1.

1. their

2. that

3. whose

4. which

5. his

6. your

7. these

8. my, my

9. its

3.2.

1. B  2. B  3. A  4. B  5. A  6. A  7. A

3.3.

1. There aren’t many people here.

2. How much are you getting paid?

3. I drank a lot of the milk myself.

4. Susan drinks a lot of soda.

5. What a lousy thực đơn. There aren’t a lot of choices.

6. Did you tell her how much you liked it?

7. She got many As this semester.

3.4.

1. the whole

2. all

3. the whole

4. all

5. all

6. all

7. whole

8. all

3.5.

1. K  2. A  3. F  4. O  5. B  6. I  7. H  8. C  9. N  10. E

11. G  12. D  13. Q  14. J  15. P  16. L  17. M

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Tổng hợp các từ hạn định trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh lựa chọn
Thì dĩ vãng tiếp tục với While và When

Chúc các em học tập tốt!

Thì dĩ vãng tiếp tục với While và When

809

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh lựa chọn

438

Phân biệt On time và In time, At the end và In the end

219

Phân biệt Though/ Although/ Even though và Despite/ In spite of

420

Tuyển tập bài tập giới từ Tiếng Anh 7 có đáp án

1808

Bài tập về trạng từ trong Tiếng Anh có đáp án

275

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #từ #hạn #định #trong #Tiếng #Anh #và #bài #tập #áp #dụng


 • Tổng hợp: Wiki Secret
 • #Tổng #hợp #các #từ #hạn #định #trong #Tiếng #Anh #và #bài #tập #áp #dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button