Toán lớp 5: Luyện tập trang 164 Giải Toán lớp 5 trang 164, 165

Lời giải toán lớp 5: Luyện tập giúp các em học trò lớp 5 tham khảo, nhìn Gợi ý đáp án 4 bài tập SGK Toán lớp 5 trang 164, 165. Nhờ đấy, giúp các em học trò ôn tập, củng cố kiến ​​thức và đoàn luyện kĩ năng giải Toán lớp 5 1 cách thành thục.

Cùng lúc, cũng giúp quý thầy cô tham khảo việc soạn giáo án Trang 164 sgk Toán 5 ôn tập cho học trò của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki Secret:

Gicửa ải vở bài tập Toán 5 trang 164, 165

Bài 1

Đếm:

MỘT) frac {{12}} {{17}}: 6;

b) 72:45

15 giờ 50

16: frac {8} {{11}};

281,6: 8

912,8: 28

9: frac {3} {5} times frac {4} {{15}}

300,72: 53,7

0,162: 0,36

Trả lời

MỘT) frac {{12}} {{17}}: 6 = frac {2} {{17}}

b) 72: 45 = 1,6

15: 50 = 0,3

16: frac {8} {{11}} = 22

281,6: 8 = 35,2

912,8: 28 = 32,6

9: frac {3} {5} times frac {4} {{15}} = 15 times frac {4} {{15}} = 4

300,72: 53,7 = 5,6

0,162: 0,36 = 0,45

Bài 2

Tính nhẩm:

a) 3,5: 0,1

7,2: 0,01

b) 12: 0,5

11: 0,25

8,4: 0,01

6,2: 0,1

20: 0,25

24: 0,5

9,4: 0,1

5,5: 0,01

 frac {3} {7}: 0,5

15: 0,25

Trả lời

a) 3,5: 0,1 = 3,5 x 10 = 35

7,2: 0,01 = 7,2 x 100 = 720

8,4: 0,01 = 8,4 x 100 = 840

6,2: 0,1 = 6,2 x 10 = 62

9,4: 0,1 = 9,4 x 10 = 94

5,5: 0,01 = 5,5 x 100 = 550

b) 12: 0,5 = 12 x 2 = 24

 frac {3} {7}: 0,5 = frac {3} {7} times2 = frac {6} {7}

24: 0,5 = 24 × 2 = 48

11: 0,25 = 11 x 4 = 44

20: 0,25 = 20 × 4 = 80

15: 0,25 = 15 × 4 = 60.

bài 3

Viết kết quả của phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (ở mẫu số):

a) 3: 4; b) 7: 5; c) 1: 2; d) 7: 4

Thí dụ: a) 3: 4 = dfrac {3} {4} = 0,75.

Trả lời

B) 7: 5 = dfrac {7} {5} = 1,4;

C) 1: 2 = dfrac {1} {2} = 0,5;

D) 7: 4 = dfrac {7} {4} = 1,75.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng:

1 lớp học có 18 nữ và 12 nam. Tỷ lệ học trò nam của lớp là bao lăm?

A.150%; B.60%; C.66%; D.40%

Trả lời

Tổng số học trò của lớp là:

18 + 12 = 30 (học trò)

Số học trò nam tính theo % số học trò của lớp là:

12: 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D

.


Thông tin thêm về Toán lớp 5: Luyện tập trang 164 Giải Toán lớp 5 trang 164, 165

Gicửa ải Toán lớp 5: Luyện tập giúp các em học trò lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 5 trang 164, 165. Qua đấy, giúp các em học trò ôn tập, củng cố lại tri thức, đoàn luyện kĩ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thục.Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 164 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học trò của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki Secret nhé:Gicửa ải bài tập Toán 5 bài Luyện tậpGicửa ải bài tập Toán 5 trang 164, 165Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Gicửa ải bài tập Toán 5 trang 164, 165Bài 1Tính:a) b) 72 :4515 : 50281,6 : 8912,8 : 28300,72 : 53,70,162 : 0,36(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đáp ána) b) 72 : 45 = 1,615 : 50 = 0,3281,6 : 8 = 35,2912,8 : 28 = 32,6300,72 : 53,7 = 5,60,162 : 0,36 = 0,45Bài 2Tính nhẩm:a) 3,5 : 0,17,2 : 0,01b) 12 : 0,511 : 0,258,4 : 0,016,2 :0,120 : 0,2524 : 0,59,4 : 0,15,5 : 0,0115 : 0,25Đáp ána) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 357,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 7208,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 8406,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 629,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 945,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 2424 : 0,5 = 24 × 2 = 4811 : 0,25 = 11 x 4 = 4420 : 0,25 = 20 × 4 = 8015 : 0,25 = 15 × 4 = 60.Bài 3Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):a) 3 : 4;   b) 7 : 5;   c) 1 : 2;   d) 7 : 4(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu: a) .Đáp ánb) c) d) Bài 4Khoanh vào chữ trước câu giải đáp đúng:1 lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học trò nam chiếm bao lăm % học trò cả lớp?A. 150%;   B. 60%;    C. 66%;    D. 40phần trămĐáp ánLớp học có tất cả số học trò là:18 + 12 = 30 (học trò)Số học trò nam chiếm số % số học trò cả lớp là:12 : 30 = 0,4 = 40%Chọn đáp án D.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Gicửa ải Toán lớp 5: Luyện tập giúp các em học trò lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 5 trang 164, 165. Qua đấy, giúp các em học trò ôn tập, củng cố lại tri thức, đoàn luyện kĩ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thục.Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 164 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học trò của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki Secret nhé:Gicửa ải bài tập Toán 5 bài Luyện tậpGicửa ải bài tập Toán 5 trang 164, 165Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Gicửa ải bài tập Toán 5 trang 164, 165Bài 1Tính:a) b) 72 :4515 : 50281,6 : 8912,8 : 28300,72 : 53,70,162 : 0,36(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đáp ána) b) 72 : 45 = 1,615 : 50 = 0,3281,6 : 8 = 35,2912,8 : 28 = 32,6300,72 : 53,7 = 5,60,162 : 0,36 = 0,45Bài 2Tính nhẩm:a) 3,5 : 0,17,2 : 0,01b) 12 : 0,511 : 0,258,4 : 0,016,2 :0,120 : 0,2524 : 0,59,4 : 0,15,5 : 0,0115 : 0,25Đáp ána) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 357,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 7208,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 8406,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 629,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 945,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 2424 : 0,5 = 24 × 2 = 4811 : 0,25 = 11 x 4 = 4420 : 0,25 = 20 × 4 = 8015 : 0,25 = 15 × 4 = 60.Bài 3Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):a) 3 : 4;   b) 7 : 5;   c) 1 : 2;   d) 7 : 4(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu: a) .Đáp ánb) c) d) Bài 4Khoanh vào chữ trước câu giải đáp đúng:1 lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học trò nam chiếm bao lăm % học trò cả lớp?A. 150%;   B. 60%;    C. 66%;    D. 40phần trămĐáp ánLớp học có tất cả số học trò là:18 + 12 = 30 (học trò)Số học trò nam chiếm số % số học trò cả lớp là:12 : 30 = 0,4 = 40%Chọn đáp án D.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #lớp #Luyện #tập #trang #Gicửa ải #Toán #lớp #trang


 • Tổng hợp: Wiki Secret
 • #Toán #lớp #Luyện #tập #trang #Gicửa ải #Toán #lớp #trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button