Tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

Đề bài: Em hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của trong cộng đồng.

Bài làm

a) Lí do và cuộc họp:

Thưa các bạn! Hôm nay, tổ ta họp về việc bảo vệ cây xanh ở khu vực trường và xung quanh của ta, góp phần cùng cả lớp và toàn trường thực hiện tốt phong trào “xanh trường đẹp lớp”.

b) Tình hình bảo vệ cây xanh ở trường ta, lớp ta :

Qua cuộc họp lớp cuối tuần vừa qua, các bạn đã nghe cô chủ nhiệm nói rất nhiều về việc bảo vệ cây xanh ở khu vực trường hiện nay. Nhiều cây xanh đã bị xâm hại, nhất là những cây còn nhỏ luồn bị ai đó trảy lá, bẻ cành, làm cho chúng không lớn được. Nhà trường yêu cầu học sinh các lớp phải có ý thức bảo vệ cây xanh trong khung trường. Riêng cây xanh quanh khu vực lớp nào thì lớp đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ. Vì vậy, theo ý kiến của cô chủ nhiệm, lớp ta có 12 cây xanh xung quanh lớp, chia đều cho 4 tổ. Mỗi tổ 3 cây. Tổ ta có 3 cây ở phía trước lớp. Tôi đề nghị các bạn thảo luận bàn biện pháp bảo vệ những cây đó.

Trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

c) Biện pháp thực hiện:

Sau khi thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cách thức bảo vệ các cây xanh như sau:

– Các cây còn nhỏ cần phải có hàng rào che chắn.

– Phải thường xuyên, tưới nước cho cây.

– Tể có 12 người chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm chăm sóc bảo vệ 1 cây.

d) Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công cụ thể các vào trong từng nhóm và định ra ngày cụ thể làm rào che chắn cho cả 3 cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button