“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”. Em hãy bình luận lời dạy trên

Bác Hồ dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”. Em hãy bình luận lời dạy trên

Gợi ý

Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên, suy rộng ra là của toàn dân. Nhưng, người có thói quen rèn luyện đạo đức cách mạng trước hết phải là thanh niên – người chủ tương lai của đất nước. Chính vì lẽ đó, Bác Hồ, vị Cha già kính yêu của dân tộc, đã dạy thanh niên: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.”.

Vậy, thanh niên quan niệm như thế nào về đạo đức cách mạng? Đạo đức cách mạng có khó rèn luyện không? Nó từ đâu tới? Ai sẽ cho mình đạo đức cách mạng? Thực ra, đạo đức cách mạng rất gần gũi với thanh niên, nó diễn ra trong cuộc sông thường ngày của chúng ta. Không ai cho mình đạo đức cách mạng mà tự mình vươn tới, tìm đến với đạo đức cách mạng. Đó là đạo đức làm người. Ngay từ tuổi mười tám, đôi mươi, người thanh niên phải biết coi lợi ích của dân tộc là trên hết, là thiêng liêng để từ đó trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với giai cấp, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc. Lí Tự Trọng, Võ Thị Sáu là tấm gương tiêu biểu trong hàng vạn thanh niên đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, mãi mãi xanh tươi, mãi mãi bền vững.

Cùng với sự trung thành, người thanh niên còn phải có đức tính dũng cảm, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người. Trong cuộc sống, thanh niên phải luôn luôn khiêm tốn: không tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ.

Đó là những đặc điểm cơ bản của đạo đức cách mạng mà thanh niên phải luôn luôn rèn luyện. Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên, hằng ngày, hàng giờ, không thể một sớm, một chiều mà trở thành người có đạo đức cách mạng được. Vì vậy, thanh niên phải lấy lời dạy của Bác làm lẽ sống để không ngừng rèn luyện mình trở thành người có ích cho xã hội, xứng đáng với niềm tin của mọi người, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thanh niên ta đã tỏ rõ khí phách của mình trước quân thù. Lớp lởp thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, hòa vào đội quân thanh niên xung phong, anh lính cụ Hồ, lập nên chiến thắng vẻ vang cho dân tộc, Nam – Bắc sum họp một nhà, cả nước và đang thực hiện công cuộc xây dựng nước Việt Nam hiện đại hóa, công nghiệp hóa, dân giàu, nước mạnh.

Bên cạnh những thành tựu thanh niên đã lập nên, vẫn còn một bộ phận thanh niên có những việc làm, những biểu hiện tiêu cực, không tu rèn đạo đức cách mạng, lấy việc ăn chơi xa hoa làm lẽ sống. Họ không hòa nhập vào tính tiên phong, tính hàng hái của thanh niên. Xã hội lên án họ, đào thải họ, bởi chính họ đã tự đào thải họ.

Với dân tộc ta, với tuổi trẻ chúng ta ngày nay, lời dạy của Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở chúng ta thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng và trong mọi hoàn cảnh phải gìn giữ phẩm chất của người thanh niên, người cán bộ, người Đảng viên. Từ đó tuổi trẻ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button