Suy nghĩ về lợi ích và hứng thú của công việc tự học

  • 4 weeks ago
  • 14 Views
  • 0 0
xembaitap - Suy nghĩ về lợi ích và hứng thú của công việc tự học

Suy nghĩ về lợi ích và hứng thú của công việc tự học

Tự học là một quá trình tự rèn luyện đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng quý giá vì người tự học luôn là người có ý thức tự lập, tự chủ cao và trưởng thành nhanh chóng. Đó là người biết đem lời giảng dạy của Bác Hồ: “Lấy tự học làm gốc” đế’ thử thách bản thân rất nghiêm khắc. Đó cũng là người biết tâm niệm rằng: “văn hóa không nhận được từ ngoài vào mà là kết quả của việc làm bên trong, một việc làm của mình với mình”. Thực tế cuộc sống cũng đã chứng minh có rất nhiều tấm gương tự học của các danh nhân chính trị, nhà văn hóa hay khoa học lớn thành nhân và thành danh phần quan trọng là nhờ con đường tự học.

Như chúng ta đều biết: Tự học là để tự bổ túc kiến thức và cập nhật hóa thông tin phong phú trong cuộc sống xã hội. Tự học là để phát triển chính mình.

Tự học luôn có một sức mạnh kì diệu cho những ai thực sự biết trân trọng việc tự rèn quý giá đó. Một con người từ tuổi lên mười là Maxim Goorki đã sớm chịu cảnh đắng, cay, chua chát của cuộc đời kiếm sống, rồi cũng từ chí lớn của tinh thần tự học mà vươn lên trở thành một văn hào vĩ đại của nước Nga và thế giới. Hồ Chủ Tịch kính yêu của non sông Việt Nam cũng là một tấm gương điển hình của nghị lực phi thường vươn lên từ những sóng gió tàn nhẫn của cuộc sống để nuôi chí lớn cứu nước, cứu dân. Con đường tự học của Bác thực sự là bài học giáo dục lớn cho mọi thế hệ người Việt Nam noi theo.

Chí lớn lập nghiệp của tuổi trẻ được biểu hiện bằng con đường tự học, từ đó, dễ dàng hội nhập cộng đồng văn minh, tiến bộ. Bởi để chiếm lĩnh trí thức nhiều mặt thì với vốn văn học nghèo nàn, tiến bộ, con người sẽ không bao giờ có được tài sản văn hóa quý báu. Vì vậy, noi gương những tấm gương mẫu mực, sáng ngời đã và đang có rất nhiều trong sử sách xưa và trong cuộc sông thực tế hôm nay, ta hãy coi tự học như một con đường thử thách rèn luyện ý chí đi lên của mình trên con đường lập nghiệp.

Kiến thức tự học bao giờ cũng bền vững, lâu dài. Vì tự học bao giờ cũng diễn ra theo một quá trình hoạt động của nhận thức. Nhận thức đó càng chủ động càng nhiều sáng tạo và cụ thể. Tri thức của người tự học thực chất là tri thức của quá trình tư duy bên trong của mỗi cá thể tự học. Ngày nay, không có nền giáo dục hiện đại nào lại không chú ý đề cao sự nỗ lực tự học của mỗi cá nhân. Như vậy, sự đòi hỏi của xã hội dành cho mỗi cá thế cũng rất rõ rệt: đó là hãy tự học để nhanh chóng hoà nhập cộng đồng văn hóa dân tộc. Thời đại thông tin siêu tốc ngày nay lại càng đặc biệt cần những đỉnh cao trí tuệ của mỗi thành viên trong thời đại đó.

Vậy, tự học cuối cùng vẫn là một con đường sống, con đường thành đạt tốt nhất của con người hội nhập. Xét đến cùng: tự học luôn là vấn đề then chốt của giáo dục, đào tạo. Việc đề cao quá trình tự học trong bối cảnh hiện nay của nước nhà của nhân loại hoàn toàn mang ý nghĩa chiến lược vô cùng thiết thực và sâu sắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *