Standard Deviation là gì? Trong toán học Standard Deviation được định nghĩa như thế nào?

Standard deviation là một khái niệm trong toán học được gọi là độ lệch chuẩn hay còn có tên là độ lệch tiêu chuẩn. Là đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Bài viết sau Wikisecret sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu rõ hơn về thông tin standard deviation (độ lệch chuẩn) là gì? Cũng như ý nghĩa của nó ở bài viết dưới đây.

Video standard deviation là gì

Standard deviation là gì? hay độ lệch chuẩn là gì

Trong toán học standard deviation được gọi là độ lệch chuẩn là đại lượng thường được sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Hoặc bạn đọc có thể hiểu standard deviation (độ lệch chuẩn) dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Nó được tính toán từ một mẫu các kết quả quan sát theo công thức có sẵn.
Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng cũng không có ý nghĩa.
Độ lệch chuẩn còn được sử dụng khi tính sai số chuẩn. Khi lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng quan sát trong tập dữ liệu, sẽ có giá trị của sai số chuẩn.
Trong tài chính, standard deviation là một phép đo thống kê; khi áp dụng tỉ lệ hoàn vốn hàng năm của một khoản đầu tư, nó làm sáng tỏ lịch sử biến động của khoản đầu tư đó.
Trong ngành dịch vụ tài chính, standard deviation là một trong những biện pháp rủi ro cơ bản chính mà các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư, cố vấn quản lý tài sản và các nhà hoạch định tài chính sử dụng.

Standard Deviation là gì ? Ý nghĩa Độ lệch chuẩn - Công thức mẫu

Deviation là gì

Độ lệch là sự khác biệt so với đường cơ sở, cơ sở hợp đồng hay kết quả. Công việc sai lệch được tiến hành theo quy trình quản lý thay đổi.

Hành động đi chệch hướng; một cuộc lang thang từ đường đi; biến thể từ cách thức chung, từ một quy tắc đã được thiết lập, v.v.; khởi hành, như từ khóa học bên phải hay con đường của nhiệm vụ.

Trạng thái hay kết quả của việc sai lệch; một sự vi phạm; một hành động tội lỗi; một lỗi; một sự xúc phạm.

Việc tàu khởi hành tự nguyện và không cần thiết hay chậm trễ trong tiến trình thường xuyên và thông thường của chuyến đi cụ thể được bảo hiểm, do đó giải phóng trách nhiệm của người bảo hiểm.

(Khoa học: vật lý) độ lệch của vật thể rơi, độ lệch so với đường thẳng đứng của vật thể rơi tự do xảy ra khi vật thể rơi tự do, do chuyển động quay của trái đất. Độ lệch của la bàn, góc mà kim của la bàn tàu tạo với kinh tuyến từ do từ tính của các bộ phận bằng sắt của tàu. Độ lệch của đường thẳng đứng, sự khác biệt giữa hướng thực tế của một dây dọi và hướng mà nó có thể có nếu trái đất là một hình elip hoàn hảo và đồng nhất, do lực hút của núi gây ra hay sự bất thường trong mật độ của trái đất.

Công thức tính standard deviation – độ lệch chuẩn

Standard deviation cho ta biết về sự biến thiên, từng giá trị quan sát có mối liên hệ tập trung như thế nào xung quanh giá trị trung bình.
– Nếu độ lệch chuẩn bằng 0 => phương sai bằng 0 => các giá trị quan sát cũng chính là giá trị trung bình hay nói cách khác không có sự biến thiên nào cả.
– Nếu độ lệch chuẩn càng lớn => sự biến thiên xung quang giá trị trung bình càng lớn.
Để tính standard deviation – độ lệch chuẩn bạn cần xác định các giá trị sau:
+ Giá trị trung bình
+ Phương sai của bộ số liệu

Công thức tính độ lệch chuẩn

standard deviation là gì?

Công thức tính standard deviation – độ lệch chuẩn

Trong đó:
+ SD : là độ lệch tiêu chuẩn
+ xi : là kết quả quan sát thứ i của mẫu
+ n: là số lượng qan sát trong mẫu

Ý nghĩa của độ lệch chuẩn – standard deviation

Standard deviation – độ lệch chuẩn là một công cụ đặc biệt hữu ích trong chiến lược đầu tư và giao dịch vì nó giúp đo lường sự biến động của thị trường và dự đoán xu hướng.
Standard deviation – độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình.
Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp. Sự đảo chiều xu thế tạo các vùng đáy hoặc đỉnh của thị trường được xác định thời cơ bằng các mức độ biến động cao.
Những xu thế mới của giá sau thời kỳ thoái trào của thị trường (tức là giai đoạn điều chỉnh) thường được xác định thời cơ bằng những mức độ biến động thấp. Sự thay đổi đáng kể về dữ liệu giá đem lại giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn ở mức thấp.
Bài viết trên đã khái quát qua standard deviation – độ lệch chuẩn là gì, công thức và ý nghĩa của nó mang lại, cách tính độ lệch chuẩn trong việc đo lường sự biến thiên giúp các bạn có thêm kiến thức về lĩnh vực trừu tượng này.
Xem thêm: MBA là gì? Tại sao học MBA đang là xu thế hiện nay?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button