Soạn bài: “Thầy bói xem voi” – văn lớp 6

Bài làm

Câu 1: Hãy nêu các cách thầy bói xem voi và phán về voi. Thái độ của các thầy bói khi phán về voi như thế nào?

Gợi ý trả lời:

–  Các cách thầy bói xem voi và phán về voi là: năm ông thầy đều dùng tay để sờ từng bộ phận của vì mắt các thầy đều bị mù. Mỗi thầy chỉ sờ được một bộ phận của : thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy sờ đuôi, sờ được bộ phận nào thì liền phán rằng với họ, hình thù là y như những vật mà họ ra: như con đỉa, như cái đòn càn, như , như cái cột nhà, như cái chổi sể cùn mà không hề biết rằng đó không phải là con voi hoàn chỉnh tất cả các bộ phận.

–  Thái độ của 5 ông thầy bói khi phán về voi là:

+  Cả 5 thầy bói đều phán sai về con voi nhưng ai cũng khẳng định chỉ có mình là đúng và phủ nhận ý kiến của người khác. Đó là thái độ quá đề cao ý kiến chủ quan của mình khiến cho các thầy đều phạm phải sai lầm, nhìn nhận sự vật một cách phiến diện, một chiều.

+  Đây còn là thái độ bảo thủ, không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác, gây nên hậu quả là sự tranh cãi gay gắt tới xô xát với nhau của 5 ông thầy.

Câu 2: Năm ông thầy bói đã được sờ voi thật và mỗi thầy cũng đã nói được một bộ phận của voi, nhưng không thầy nào nói đúng về con vật này. Sai lầm của họ là chỗ nào?

Gợi ý trả lời:

Năm ông thầy bói đều sờ voi thật và sờ chung một con voi nhưng mỗi thầy chỉ có thể nói đúng một bộ phận của voi mà không thầy nào nói đúng về tổng thể con vật này. Sai lầm của họ là mỗi thầy chỉ sờ vào một bộ phận của voi mà đã tưởng rằng mình sờ thấy tất cả con voi rồi phán đó là con voi hoàn chỉnh. Cả 5 thầy đều cùng một cách xem voi phiến diện: dùng bộ phận biến thành tổng thể mà bộ phận ấy không thể nói thay cho tổng thể được.

Câu 3: Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi cho ta bài học gì?

Gợi ý trả lời:

Bài học rút ra từ truyện “Thầy bói xem voi” là:

–  Sự vật, hiện tượng đều gồm nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu chỉ mới biết một mặt, một khía cạnh mà đã cho rằng đó là toàn bộ sự vật thì sẽ phạm phải sai lầm. Muốn kết luận đúng về sự vật thì phải xem xét nó một cách toàn diện trên nhiều khía cạnh, nhìn nhận cả ý kiến của người khác để có được nhận định đầy đủ và chính xác nhất. Chỉ có như vậy mới tránh được sai lầm như các thầy bói xem voi trong truyện.

–  Phải có cách xem xét sự vật phù hợp với sự vật đó và phù hợp với xem xét đưa ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button