Soạn bài: Tác gia Nguyễn Trãi – văn lớp 10

Soạn bài: Tác gia – văn lớp 10

Bài làm

Câu 1: Vì sao có thể nói Nguyễn Trãi là một nhân vật lịch sử vĩ đại ?

Gợi ý trả lời:

Có thể nói Nguyễn Trãi là một nhân vật lịch sử vĩ đại vì:

–  Nguyễn Trãi sống trong thời đại có nhiều biến động dữ dội: Nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly lên thay, quân Minh xâm lược nước ta, cha Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh bị bắt đem về Trung Quốc cùng cha con Hồ Quý Ly và các triều thần. Nguyễn Trãi muốn theo cha làm tròn đạo hiếu nhimg nghe lời cha dặn quay về “nhỡ nhục cho nước, trả thù cho cha”. Cuộc đời Nguyễn Trãi là cuộc đời của một “trai thời loạn”. Sự biến động dữ đội của lịch sử dẫn tới bi kịch mất nước nhưng từ trong bi kịch ấy, , chí căm thù, tinh thần quả cảm dám xẻ thân vì giang sơn xã tắc đã hun đúc những phẩm chất của một trang anh hùng.

–  Nguyễn Trãi tìm đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, dâng Lê Lợi Bình Ngô sách và trở thành quân sư bên cạnh Lê Lợi, đưa cuộc khởi nghĩa đến ngày toàn thắng. Đây là thời kì bộc lộ rõ nhất thiên tài quân sự, chính trị, ngoại giao… ở Nguyễn Trãi.

–  Bước sang thời kì hoà bình, Nguyễn Trãi chưa kịp thực hiện hoài bão xây dựng đất nước thái bình thịnh trị thì đời ông chuyển sang giai đoạn khó khăn, bi thảm: bị bọn lộng thần 2hen ghét, bị vua nghi ngờ, bị bắt rồi không được trọng dụng, phải tìm về ẩn dật. Nguyễn Trãi tìm đến thiên nhiên nhưng tấm lòng trung quân, ái quốc vẫn “đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông”

–  Vụ án Lệ Chi viên khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Đây là vụ án lớn. nhất, oan khốc nhất lịch sử Việt Nam. Hơn 20 năm sau, vua Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”, những tác phẩm trước của ông tuy bị cấm, bị đốt song vẫn tìm thấy gần như nguyên vẹn trong lòng dân.

Câu 2: Anh (chị) đã đọc những tác phẩm nào của Nguyễn Trãi ? Hãy sơ lược một vài tác phẩm tiêu biểu.

Gợi ý trả lời:

–  Nguyễn Trãi có những đóng góp lớn cho nền văn hoá dân tộc. Sáng tác của ông thuộc nhiều lĩnh vực: , lịch sử, địa lí, quân sự… các thể loại gồm: văn chính luận, văn khoa học (chữ Hán), thơ (chữ Hán và chữ Nôm)… Thơ văn của Nguyễn Trãi mang tính mẫu mực cổ điển. Loại sáng tác nào của ông cũng có ý nghĩa khai mở cho đời sau. Những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Trãi đã đọc là:

+  Về lịch sử, Nguyễn Trãi có tác phẩm “Lam Sơn thực lục”

+  Về địa lí,  Nguyễn Trãi có tác phẩm “Dư địa chí”.

+  Về thể văn chính luận, bàn việc chính trị, quân sự, Nguyễn Trãi có tác phẩm “Quán trung từ mệnh tập”

+  Về thể thơ: thơ chữ Hán, Nguyễn Trãi có tác phẩm “Ức Trai thi tập”. Thơ chữ Nôm, Nguyễn Trãi có tác phẩm “Quốc Âm thi tập”…

–  Sơ lược về một vài tác phẩm tiêu biểu:

+  “Bình Ngô đại cáo” do Nguyễn Trãi thay Lê Lợi viết ngay sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi. Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn chương to lớn, được đánh giá như một bản của dân tộc, một “thiền cổ hùng văn”.

+  “Ức Trai thi tập” là tập thơ chữ Hán điêu luvện, tình tứ, tao nhã của Nguyễn Trãi mà mỗi bài là một mảnh hồn của Ức Trai tiên sinh.

+  “Quốc Âm thi tập” của Nguyễn Trãi là tập thơ chữ Nôm sớm nhất còn lại đến ngày nay, tập thơ thể hiện ý thức về tiếng nói dân tộc cũng là ý thức tự tôn dân tộc trên lĩnh vực văn hoá, văn học. Đặc biệt, Nguyễn Trãi đã sáng tạo những bài thơ thất ngôn xen lục ngôn rất tài tình.

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu những đặc điểm của thơ văn Nguyễn Trãi.

Gợi ý trả lời:

Những đặc điểm của thơ văn Nguyễn Trãi là:

–  Luôn xuất phát từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” (dân vi bản), tư tưởng đó hoà quyền với tinh thần yêu dân, yêu nước.

–  Có ý thức xây dựng nhân cách mang tinh thần nhân văn cao đẹp (hiếu học, trọng đức, trọng tài đem tài, đức cống hiến cho dân cho nước, cho đời).

–  Triết lí giản dị mà sâu sắc, giàu trải nghiệm về cuộc đời, thể hiện nhân cách cứng cỏi, trong sáng, thích làm điều thiện, không tham danh lợi.

–   thiên nhiên, coi thiên nhiên là bầu bạn

–  Tâm hồn tình tứ, phong lưu, lãng mạn

–  Nguyễn Trãi là người đặt nền móng cho thơ ca tiếng Việt, vì những tác phẩm thơ ca bằng chữ Nôm của ông có vị trí khai mở cho nền thơ ca nước nhà. Thơ Nguyễn Trãi dùng nhiều hình ảnh đẹp mang tính dân tộc (bên cạnh những hình ảnh có tính ước lệ trong văn học Hán). Nguyễn Trãi đưa nhiều từ thuần Việt vào thơ, đặc biệt là ca dao, tục ngữ, từ láy… Nguyễn Trãi sáng tạo thể thơ thất ngôn xen lục
ngôn chưa từng có trước đó, coi như một thể đặc trưng của thơ tiếng Việt, phổ biến trọng thế kỉ XV, XVI.

Câu 4: Nêu khái quát những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi.

Gợi ý trả lời:

Về giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi đã được nêu rõ trong phần kiến thức tổng kết về tác phẩm trong sách giáo khoa:

–  Giá trị nội dung:

+  Thơ văn Nguyễn Trãi luôn xuất phát từ quan điểm tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tư tưởng đó hoà quyện với tinh thần yêu dân, yêu nước, nhân nghĩa đã trở thành cảm hứng chủ đạo xuyên suốt trong thơ văn Nguyễn Trãi. Cũng xuất phát từ tư tưởng này mà thơ văn Nguyễn Trãi mang tinh thần chiến đấu vì dân, vì nước, vì chính nghĩa.

+  Thơ văn Nguyễn Trãi thể hiện rõ ý thức xây dựng nhân cách con người mang tinh thần nhân văn cao đẹp (hiếu học, trọng đức, trọng tài, đem tài đức cống hiến cho dân, cho nước, cho đời), đồng thời mang những triết lí giản dị mà sâu sắc, giàu trải nghiệm. Tinh yêu thiên nhiên, tâm hồn tình tứ, phong lưu, lãng mạn cũng là một trong những nội dung đặc sắc của thơ văn Nguyễn Trãi.

–  Giá trị nghệ thuật: Ông là người đật nền móng cho thơ ca Tiếng Việt. Thơ Nguyễn Trãi dùng từ ngữ, hình ảnh mang tính dân tộc. Nguyễn Trãi đã sáng tạo thể thơ thất ngôn xen lục ngôn và được coi như một thể đặc trưng của thơ tiếng Việt phổ biến trong thế kỉ XV, XVI. “Nguyễn Trãi là bông hoa đầu mùa tuyệt đẹp của thơ Nôm Việt Nam” (Lê Trí Viễn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button