Soạn bài Luyện tập viết biên bản lớp 9

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu điều này trong bài học “Biên bản” trước. Để củng cố những tri thức đã được học và hoàn thiện năng lực viết các biên bản thông dụng chúng ta cùng luyện tập trong bài học này “Luyện tập viết biên bản”. Qua bài học chúng ta có thêm và kĩ năng rèn luyện, tạo lập được những biên bản hay, có khoa học, logic. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài “Luyện tập viết biên bản”

SOẠN BÀI   LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN LỚP 9

I. Ôn tập lí thuyết

1. Câu 1 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Làm cơ sở, làm chứng cứ cho các nhận định, kết luận và các quyết định xử lí.à Biên bản nhằm ghi lại một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc mới xảy ra

2.  Câu 2 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Trách nhiệm và thái độ người viết:

  •   Ghi chép các sự việc kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực.
  •   Người viết phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

3. Câu 3 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

 Bố cục 3 phần:

  •      Mở đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, , địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.
  •      Phần nội dung: diễn biến và kết quả của sự việc.
  •      Kết thúc: thời gian kết thúc, chữ kí, họ tên các thành viên.

4. Câu 4 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác, trình bày theo mẫu quy định.

II. Luyện tập Luyện tập viết biên bản

1. Câu 1 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN

Thời gian: 10h, ngày … tháng… năm 20…

Địa điểm: Phòng học lớp 9A, trường THCS…

Thành phần tham dự:

– Cô Lan – giáo viên môn Ngữ Văn.

– Toàn thể lớp 9A.

– Các đại biểu lớp 9B, 9C.

I. Khai mạc

– Cô Lan khai mạc, nêu mục đích, yêu cầu và nội dung hội nghị:

– Mục đích: tìm biện pháp học tốt môn Ngữ Văn. Phấn đấu cuối năm đạt 100% yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

      + Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ Văn trong thời gian vừa qua.

      + Các học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thúy Hà, Thu Nga)

      + lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

II. Nội dung

1. Bạn Huệ – báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Ngữ Văn của lớp 9A

– Nhiều bạn còn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị sơ sài.

– Nhiều bạn chưa làm hết bài tập, đặc biệt là phần Tiếng Việt và Tập làm văn.

– Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

– Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu:10%.

2. Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm

a. Kinh nghiệm của Thu Nga:

– Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

– Phải cố gắng , liên tưởng, đào sâu để có cảm xúc và phát hiện ra ý độc đáo.

– Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là bài tập luyện nói, luyện viết.

b. Kinh nghiệm của Thúy Hà:

– Mỗi văn bản có nét độc đáo riêng. Phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

– Phải thường xuyên tích lũy tư liệu .

– Nắm chắc cách làm bài theo từng loại thể. Dành thời gian thích đáng để đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của bài viết.

– Nhất định phải làm dàn ý trước khi viết bài.

– Khi viết cần phải chủ động và theo cách diễn đạt của mình tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

3. Cô Lan tổng kết:

– Phải đọc kĩ văn bản tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

– Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết vận dụng tư liệu khi làm bài.

– Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

– Soạn bài và làm bài t
ập đầỳ đủ chu đáo.

– Khi làm bài phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

– Tin tưởng vào kết quả phấn đấu của lớp.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30p.

Lớp trưởng                  Giáo viên

2. Câu 2 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian: 5h00p, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: phòng học lớp 9A

Thành phần tham dự:

  Thầy Nguyễn A- Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A

  Toàn thể học sinh lớp 9A

1. Lớp trưởng thông báo những kết quả và tồn tại trong tuần qua

  Kết quả đạt được:

        Tinh thần học tập trong lớp rất tốt.

        Tự giác trực nhật và trực nhật sạch sẽ, gọn gàng.

 Tồn tại:

        Một số bạn còn đi học muộn.

        Thi thoảng còn nói chuyện riêng.

2. Những kế hoạch trong tuần tới

  Cần tích cực học tập tốt hơn.

– Phát huy những điểm tích cực và khắc phục những tồn tại.

3. Cô chủ nhiệm nhận xét về lớp

  Lớp có tiến bộ so với tuần trước nhiều.

Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …h…p

Giáo viên chủ nhiệm                   Lớp trưởng

3.  Câu 3 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN CỦA CHI ĐỘI 9A CHO CHI ĐỘI 9B

Thời gian: 10h30p, ngày 5 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Đoàn, đội trường THCS B

Thành phần tham gia:

 Liên đội trưởng trường THCS B

  Chi đội trưởng chi đội 9A và chi đội 9B

1. Liên đội trưởng đánh giá kết quả trực tuần của chi đội 9A

  Tích cưc: làm trực tuần nhanh và đủ.

  Tiêu cực: có nhiều đội viên của chi đội trực tuần còn chưa đúng giờ 

2. Bản giao trực tuần cho chi đội 9B

 Bàn giao công việc tuần tới

  Bàn giao sổ trực tuần.

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi 11h15p

Liên đội trưởng                                 Chi đội trưởng chi đội 9A                                    Chi đội trưởng chi đội 9B

4.  Câu 4 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

UNBN TP HÀ NỘI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 UBND PHƯỜNG X                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         Số …BB… ————————-

BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG PHỐ

  Căn cứ vào điều … Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố.

  Căn cứ Biên bản số … ngày … tháng … năm … do:

Ông (bà): …

Chức vụ: …

Kí về việc: xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố đối với ông …

Hôm nay, hồi …h…p, ngày … tháng … năm …

Tại: …

Tôi:…………………………….Chức vụ:………………………

  Tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố đối với ông …

        Nơi cư trú:

        Nghề nghiệp:

  Ông … phải viết bản cam kết không tái phạm hành vi vi phạm của mình đồng thời bị phạt tiền với mức là ….đ

Biên bản lập xong hồi …h…p ngày … tháng … năm …

Người vi phạm                  Người lập biên bản

 

Nguồn Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button