Soạn bài: “Chân, tay, tai, mắt, miệng” – văn lớp 6

Soạn bài: “Chân, tay, tai, mắt, miệng” – văn lớp 6

Bài làm

Câu 1: Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng?

Gợi ý trả lời:

Cô Mắt, Cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng vì vào một ngày, họ nhận thấy rằng họ phải “làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chí ngồi ăn không”. Họ cảm thấy bất công với sự nhàn rỗi của lão Miệng và muốn đòi quyền lợi mà họ thấy mình đáng có được.

Câu 2: Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện , có thể ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng… mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những trong tổ chức, cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người điều gì?

Gợi ý trả lời:

Câu chuyện kể về sự so bì quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bộ phận trong cơ thể con người. Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình cứ phải làm việc vất vả quanh năm, mỗi người 1 nhiệm vụ để phục vụ cho lão Miệng ăn, bèn đồng lòng phản đối lão bằng cách bảo nhau cùng nghỉ làm để Miệng không có cách nào ăn được nữa. Nhưng họ không nhớ rằng khi Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi rã rời, cất mình không nổi.

Từ quan hệ không thể tách rời giữa các nhân vật chính là các bộ phận cơ thể người, truyện đã khuyên nhủ, răn dạy cho người đọc, người nghe bài học là:

–  Cá nhân sống trong thì không thể tồn tại nếu tách khỏi cộng đồng, rời xa mọi người. Đây là một phương diện rất quan trọng của mối quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với cộng đồng mà ai cũng cần nhớ.

–  Mỗi cá nhân đều có vai trò quan trọng đối với cá nhân khác và với toàn thể cộng đồng, bất kể của cải, địa vị, vai vế của họ trong xã hội có chênh lệch nhau đến mức nào.

–  Câu chuyện là lời khuyên thiết thực và khôn ngoan đối với mọi người: “Một người vì mọi người”. Mỗi , cách ứng xử của cá nhân không chỉ đơn giản tác động đến chính cá nhân ấy mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng, tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button