Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng bay lên trời và kể lại chuyện của mình cho Ngọc Hoàng cùng các vị tiên nghe. Em hãy tưởng tượng mình là Thánh Gióng để kể lại truyền thuyết “Thánh Gióng”

Sau khi đánh tan giặc Ân, bay lên trời và kể lại chuyện của mình cho Ngọc Hoàng cùng các vị tiên nghe. Em hãy mình là để kể lại truyền thuyết “

Gợi ý

DÀN BÀI

Mở bài:

+ của Thánh Gióng cùng nhân dân ta trước sự xâm lược của giặc Ân và việc Thánh Gióng bay về trời.

+ Sự đón tiếp Thánh Gióng của Ngọc Hoàng và các vị tiên. Thánh Gióng được đề nghị kể lại chuyện đánh giặc.

Thân bài:

(Thánh Gióng kể chuyện)

+ Chuyện thái tử đầu thai xuống làm con vợ chồng ông bà lão làng Gióng.

+ Sự phát triển không bình thường của Gióng: đã ba năm chưa biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy.

+ Việc giặc Ân xâm lược nước nhà, vua truyền sứ giả đi tìm người hiền tài cứu nước.

+ Chuyện Gióng cất tiếng nói đầu đời nhờ mẹ gọi sứ giả xin cấp những đồ cần thiết để đi đánh giặc.

+ Chuyện xóm làng nuôi Gióng lớn nhanh như thổi và nhà vua đúc ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt… cho Gióng.

+ Chuyện Gióng đánh giặc; chiến thắng rồi bay về trời.

Kết bài:

+ Nỗi nhớ cha mẹ dưới trần gian và mong muôn được cùng nhân dân giữ gìn đất nước.

+ Thái độ, của Ngọc Hoàng và các vị tiên sau khi nghe Thánh Gióng kể chuyện.

Theo wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button