Phân tích chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người.

Phân tích chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người.

Hướng dẫn

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người. Hôm nay tailieuvanhoc.net sẽ cùng bạn phân tích chứng minh câu nói trên nhé

Mở bài Phân tích chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người.

Tình thương là cơ cơ quan trọng nhất tạo nên cái đẹp của xã hội chủ nghĩa. Tình thương là hạnh phúc của con người, là tình cảm cao đẹp thuộc bản chất của người lao động. Giai cấp áp bức bóc lột giai cấp khác thì không có tình thương, không có bình đẳng. Trước đây, Đảng ta giáo dục cho người lớn tuổi lòng căm thù giai cấp để đấu tranh chống lại cường quyền, áp bức của đế quốc và phong kiến. Bây giờ, sau khi thủ tiêu giai cấp bóc lột, phải giáo dục cho thế hệ mới tình thương yêu nhau giữa những người lao động và coi đó là một cơ sở của đạo đức mới, một cơ sở tình cảm để xây dựng quan hệ giữa người và người trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ dạy thanh niên phải yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Tôi nói tình thương, nói lòng nhân ái là nói trên quan điểm của giai cấp công nhân và cùng một ý nghĩa với lời dạy của Bác.

Thân bài Phân tích chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người.

Dân tộc Việt Nam ta xây dựng đất nước trên tình thương và đấu tranh: thương nước, thương nhà, thương người, thương mình; đồng thời đấu tranh kiên cường bất khuất chống cường quyền, chống xâm lược. Dân tộc ta có tinh thần yêu nước rất cao, đồng thời là một dân tộc giàu lòng nhân ái. Ngày nay trong chê độ mới, chúng ta cần nêu cao giá trị tinh thần đó. Đặc biệt thanh niên cần phải xây dựng tình thương sâu sắc đối với nhân dân lao động, và vì tình thương đó mà căm ghét bóc lột, ăn bám và tội ác. Đôi với nhân dân, thanh niên phải luôn tỏ lòng thương yêu, kính trọng. Tình cảm ấy, ý thức ấy phải biểu hiện trong nếp sống, trọng sự tiếp xúc hàng ngày với nhân dân. Tôi lấy một số ví dụ để làm rõ vấn đề này.

Đối với ông già, bà già, thanh niên phải có thái độ kính nhường và hết lòng giúp đỡ, bởi vì một lẽ dễ hiểu là có ông già, bà già thì mới có chúng ta. Trên đường đi, thanh niên phải nhường bước cho người cao tuổi, phải đỡ gánh nặng cho cụ già, phải dìu bà lão qua cầu, qua suối. Những việc như thế, thanh niên không thể làm ngơ, và cũng không phải là việc khó nêu thanh niên thực sự có lòng kính yêu ông già, bà già.

Khi đi tàu, đi xe, thanh niên không được chen lấn phụ nữ. Trong trường hợp phụ nữ, nhất là phụ nữ có thai, chưa có chỗ ngồi, thanh niên phải nhường chỗ của mình cho họ. Như vậy là biết khiêm nhường và tôn trọng phụ nữ. Sỗ sàng, thô bạo đối với phụ nữ là những hành vi xấu xa, đáng chê trách.

Trong xã hội ta, nhiều thanh niên biết tỏ lòng thương yêu quý mến nhân dân bằng những hành động dũng cảm và hào hiệp; lúc chiến tranh xông pha lửa đạn để bảo vệ tính mạng và tài sản người đi đường bị ốm đau… Những việc làm mang nội dung đạo đức tốt đẹp của người thanh niên mới như thế rất đáng biểu dương, khuyến khích.

Thanh niên phải có tinh thần xung phong, gương mẫu; bất cứ việc gì tập thể cần thì thanh niên phải làm với tinh thần không được phô trương, dối trá. Đó cũng là một thái độ đúng đắn của thanh niên đối với nhân dân, của cá nhân đối với tập thể.

Thanh niên cũng phải dành thì giờ nhất định để giúp đỡ cha mẹ, săn sóc các em, chăm lo một phần công việc gia đình. Người thanh niên nào không biết tí gì đến việc nhà, không kính yêu cha mẹ, không thương mến người thân trong gia đình thì ra ngoài xã hội làm sao có lòng yêu mến nhân dân thực sự được? Thanh niên cần phái biết tổ chức tốt cuộc sống gia đình hợp với những tiêu chuẩn của đạo đức mới nhằm tạo điều kiện cho mọi người trong gia đình làm tròn nghĩa vụ công dân, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Kết bài Phân tích chứng minh tình thương là hạnh phúc của con người.

Tóm lại, thanh niên phải có lòng thương yêu kính trọng nhân dân như thương yêu kính trọng cha mẹ và người thân của mình, thì mới có quan hệ tốt với nhân dân được.

Theo wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button