Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu (lớp 11)

Bài làm

I. Mở bài

– Tố Hữu là nhà thơ của cách mạng, có nhiều tác phẩm có giá trị

– “Từ ấy” là một bài thơ thể hiện một chân lí cách mạn

II. Thân bài

  1. Khổ 1: Niềm vui lớn

– Từ ấy: chỉ mốc nhà thơ được kết nạp đảng

– Tố Hữu vui sướng khi được giác ngộ của Đảng như nhựa cây tràn nhựa sống khi đón ánh nắng mặt trời

  1. Khổ 2: Lẽ sống mới

– Cái tôi hòa trong cái ta trong tinh thần tự nguyện

– Lẽ sống ấy nhân lên sức mạnh cho mỗi người

cách mạng phải gắn bó với nhân dân

  1. Khổ 3: Tình cảm lớn

– Lí tưởng cộng sản đưa nhà thơ đến với quần chúng

– Tấm lòng xót thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh

– Nhà thơ đứng trên lập trường giai cấp vô sản nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa với quần chúng

III. Kết bài

Bài thơ đã thể hiện thành công ngòi bút nghệ thuật của Tố Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button