Phân tích bài bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

  • 4 weeks ago
  • 11 Views
  • 0 0

Phân tích bài bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

Hướng dẫn

Phân tích bài bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

Bàn về đọc sách là một trong những tác phẩm nghị luật do nhà văn Chu Quang Tiềm sáng tác. Bài văn là những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm về vấn đề đọc sách ngày nay. Hãy cùng bài viết phân tích bài bàn về đọc sách.

Sơ lược về tác giả và tác phẩm

Chu Quang Tiềm (1897 – 1986) là một nhà văn nổi tiếng tại Trung Quốc. Không chỉ là nhà văn, ông còn là một nhà mỹ thuật học, lý luận học được rất nhiều bạn trẻ Trung Quốc biết đến. Mỗi tác phẩm của ông đều mang những thông điệp gửi gắm đến người đọc.

Bài bàn về đọc sách bàn về niềm vui nỗi buồn khi đọc sách. Đây là tác phẩm được đánh giá rất cao. Phân tích bài bàn về đọc sách thường chia theo 3 luận điểm. Luận điểm 1 (từ đầu …. “nhằm phát hiện thế giới mới”) tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách. Luận điểm 2 (tiếp đến … “tự tiêu hao lực lượng”) những khó khăn và sai lầm dễ mắc phải của việc đọc sách. Luận điểm 3 bàn về cách chọn sách và đọc sách.

Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách

Ngay đoạn văn mở đầu, tác giả đã nhắc đến “học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách rốt cuộc là một con đường quan trọng của học vấn” để nói lên tầm quan trọng của việc đọc sách. Chu Quang Tiềm khẳng định học vấn là vốn có thể tích luỹ được nhưng đọc sách là con đường quan trọng của học vấn.

Theo nhà văn, sách là kho tàng quý báu của nhân loại đã được ghi chép truyền lại cho con cháu đời sau. Đồng thời sách còn là “những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật”. Bởi vậy, sách đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi người.

Tiếp đó, nhà thơ cho người đọc biết ký do tại sao phải đọc sách. Người ham mê đọc sách sẽ là người có lối sống tinh tế, hưởng trọn với đời. Không những vậy, nhà thơ khẳng định đọc sách là để vươn lên, là cột mốc để phát triển. Người đọc sách là người có thể tiếp thu tri thức của nhân loại. Vì vậy, nhà văn rất đề cao việc đọc sách.

Những khó khăn và sai lầm dễ mắc phải của việc đọc sách

Tuy nhiên nhà văn cũng khẳng định đọc sách cũng có nhiều khó khăn và sai lầm dễ mắc phải. “Một là sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu”. Chu Quang Tiềm khẳng định đọc sách nhiều chưa hẳn là tốt, đọc sách nghiền ngẫm mới là tốt.

“Thứ hai, sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng”. Người đọc không thể phân rõ được sách mang lại cho chúng ta những gì, sách bàn về điều gì đích thực. Khó có ai biết được những cuốn sách định bàn đích thực và những cuốn sách vô thưởng vô phạt. Việc đọc sách cũng như những công việc khác, phải tìm được cái đích, cái mục tiêu mà phấn đấu. Đọc sách để làm học vấn để tự học là không hề dễ dàng.

Phương pháp đọc sách

Chu Quang Tiềm đã rất khéo léo khi đưa ra phương pháp “đọc sách không cần nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ”. Đọc 10 quyển sách cũng chẳng bằng đọc cho thật kỹ 1 quyển mà thấu hiểu được tất cả tinh tuý trong đó. Đọc sách không cần biết số lượng nhiều hay ít mà chỉ cần biết chất lượng khi đọc từng quyển.

Đọc nhiều chưa hẳn là “vinh dự”, đọc ít chưa hẳn là “xấu hổ”. Sách đọc có chia làm nhiều loại cho chúng ta chọn lựa.

Vấn đề bàn về đọc sách không còn quá mới, quá xa lạ đối với các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Phân tích bài bàn về đọc sách ta mới thấy được cái hay, cái tinh hoa trong việc đọc sách mà Chu Quang Tiềm muốn gửi gắm cho mỗi chúng ta.

Theo wikisecret.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *