Ngữ pháp TOEIC – ThS. Kim Mạnh Tuấn

Sách “Ngữ pháp TOEIC” – ThS. Kim Mạnh Tuấn giúp độc giả trau dồi kiến ​​thức, thu thập kinh nghiệm để xong xuôi tốt bài thi TOEIC. Phù hợp với mỗi bài học đều có nội dung lý thuyết, bài tập thực hành và đáp án kèm theo rất tiện nghi và dễ dãi cho học trò theo dõi.

Ngữ pháp TOEIC

Tác giả: ThS. Kim Manh Tuan

Doanh nghiệp xuất bản: Nhà xuất bản Lao động

— Để xem sách vui lòng xem Online hoặc đăng nhập Wiki Secret.net để tải file pdf của sách về máy —

Sách “Ngữ pháp TOEIC” của tác giả TS. Kim Mạnh Tuấn sẽ tổng hợp cho chúng ta tất cả những kiến ​​thức quan trọng thường gặp trong đề thi Toeic, cùng lúc tổng hợp 1 số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng nhưng các em cần nhớ: Các thì trong tiếng Anh: thì hiện nay đơn, dĩ vãng đơn, hiện nay xong xuôi, ngày mai , liên tiếp, … Ngoài kiến ​​thức về các thì, tài liệu này còn chỉ dẫn học trò cách sử dụng giới từ, câu thụ động và liên từ, từ loại, đại từ, mạo từ và danh từ.

Theo từng phần đều có bài tập và đáp án kèm theo lời giải rõ ràng.

Cuốn sách này bao gồm 26 bài học:

 • Bài 1: Hiện tại đơn, hiện nay tiếp tục
 • Bài học 2: Hiện tại xong xuôi, hiện nay xong xuôi tiếp tục
 • Bài 3: Quá khứ đơn, dĩ vãng tiếp tục
 • Bài học 4: Quá khứ xong xuôi, dĩ vãng xong xuôi tiếp tục
 • Bài học 5: Mai sau giản đơn, ngày mai vững bền
 • Bài học 6: Mai sau tuyệt vời, ngày mai tuyệt vời lặp đi lặp lại
 • Bài 7: Tổng hợp các thì
 • Bài 8: Các dạng động từ
 • Bài 9: Động từ phương thức
 • Bài 10: Danh từ
 • Bài 11: Các bài báo
 • Bài 12: Đại từ
 • Bài 13: Các dạng câu hỏi
 • Bài 14: Tính từ và trạng từ
 • Bài 15: So sánh
 • Bài 16: Giới từ
 • Bài 17: Thụ động
 • Bài 18: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
 • Bài 19: Câu điều kiện
 • Bài 20: Mệnh đề quan hệ
 • Bài 21: Dễ dàng hóa mệnh đề quan hệ
 • Bài 22: Mệnh đề danh từ
 • Bài 23: Mệnh đề trạng ngữ
 • Bài 24: Liên từ
 • Bài 25: Quá khứ phân từ (-ed) và hiện nay phân từ (-ing)
 • Bài 26: Câu giả định

Và nội dung của câu giải đáp:

 • Đáp án và lời giải bài 1
 • Đáp án và lời giải bài 2
 • Đáp án và lời giải Bài 3
 • Đáp án và lời giải Bài 4
 • Đáp án và lời giải bài 5
 • Đáp án và lời giải bài 6
 • Đáp án và lời giải bài 7
 • Đáp án và lời giải bài 8
 • Đáp án và lời giải bài 9
 • Đáp án và lời giải bài 10
 • Đáp án và lời giải bài 11
 • Đáp án và lời giải bài 12
 • Đáp án và lời giải bài 13
 • Đáp án và lời giải bài 14
 • Đáp án và lời giải bài 15
 • Đáp án và lời giải bài 16
 • Đáp án và lời giải bài 17
 • Đáp án và lời giải bài 18
 • Đáp án và lời giải bài 19
 • Đáp án và lời giải bài 20
 • Đáp án và lời giải bài 21
 • Đáp án và lời giải bài 22
 • Đáp án và lời giải bài 23
 • Đáp án và lời giải bài 24
 • Đáp án và lời giải bài 25
 • Đáp án và lời giải bài 26

Hi vọng cuốn sách này có thể giúp các bạn học trò thu thập thêm nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm trong kỳ thi TOEIC. Với 26 chủ điểm ngữ pháp thường gặp này, độc giả sẽ nắm chắc kiến ​​thức ngữ pháp cần có trong đề thi và áp dụng để tăng lên điểm số của mình trong kỳ thi này.

Những người nào ân cần có thể xem thêm:

 • Phát triển kĩ năng ngữ pháp tiếng Anh – Diễm Phương – Mr Nhi
 • 100 bài văn mẫu tiếng anh trình độ B – Nguyễn Thanh Chương – Lê Thị Anh Thư
 • Những lỗi thường gặp lúc dùng từ tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang – Đỗ Ngọc Phương Trinh – Hoàng Đỗ Trọng

Chúc các bạn học tập đạt kết quả cao trong học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi!

.


Thông tin thêm về Ngữ pháp TOEIC - ThS. Kim Mạnh Tuấn

Cuốn sách “Ngữ pháp TOEIC” – ThS. Kim Mạnh Tuấn giúp người đọc hoàn thiện tri thức và thu thập kinh nghiệm để xong xuôi tốt bài thi TOEIC. Tương ứng với mỗi bài học đều có nội dung lý thuyết, bài tập áp dụng và đáp án rất thuận lợi và dễ dãi cho người học theo dõi.
NGỮ PHÁP TOEIC

Tác giả: ThS. Kim Mạnh Tuấn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản​ Lao Động

—Để xem sách các em vui lòng xem Online hoặc đăng nhập Wiki Secret.net tải file Pdf của sách về máy—

Cuốn sách “Ngữ pháp TOEIC” do tác giả ThS. Kim Mạnh Tuấn sẽ tổng hợp cho chúng ta toàn thể tri thức quan trọng thường ra trong đề thi Toeic, cùng lúc sẽ tổng hợp 1 số cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng nhưng người học cần phải ghi nhớ: Các thì trong Tiếng Anh: thì Hiện tại đơn, Quá khứ đơn, Hiện tại xong xuôi, thì ngày mai, tiếp tục, … Ngoài tri thức về thì, tài liệu còn chỉ dẫn người học cách sử dụng của giới từ, câu thụ động, liên từ, đại từ, mạo từ và danh từ.

Tương ứng với mỗi phần, đều có bài tập và đáp án giảng giải rõ ràng.

Cuốn sách bao gồm 26 bài học:

Bài 1: Hiện tại đơn, hiện nay tiếp tục
Bài 2: Hiện tại xong xuôi, hiện nay xong xuôi tiếp tục
Bài 3: Quá khứ đơn, dĩ vãng tiếp tục
Bài 4: Quá khứ xong xuôi, dĩ vãng xong xuôi tiếp tục
Bài 5: Mai sau đơn, ngày mai tiếp tục
Bài 6: Mai sau xong xuôi, ngày mai xong xuôi tiếp tục
Bài 7: Tổng hợp thời thì
Bài 8: Các dạng thức của động từ
Bài 9: Động từ khiếm khuyết
Bài 10: Danh từ
Bài 11: Mạo từ
Bài 12: Đại từ
Bài 13: Các loại câu hỏi
Bài 14: Tính từ và trạng từ
Bài 15: So sánh
Bài 16: Giới từ
Bài 17: Thụ động
Bài 18: Hòa hợp chủ ngữ – động từ
Bài 19: Câu điều kiện
Bài 20: Mệnh đề quan hệ
Bài 21: Giản lược mệnh đề quan hệ
Bài 22: Mệnh đề danh ngữ
Bài 23: Mệnh đề trạng ngữ
Bài 24: Liên từ
Bài 25: Quá khứ phân từ (-ed) và hiện nay phân từ (-ing)
Bài 26: Câu giả thiết

Và nội dung đáp án:

Đáp án và giảng giải Bài 1
Đáp án và giảng giải Bài 2
Đáp án và giảng giải Bài 3
Đáp án và giảng giải Bài 4
Đáp án và giảng giải Bài 5
Đáp án và giảng giải Bài 6
Đáp án và giảng giải Bài 7
Đáp án và giảng giải Bài 8
Đáp án và giảng giải Bài 9
Đáp án và giảng giải Bài 10
Đáp án và giảng giải Bài 11
Đáp án và giảng giải Bài 12
Đáp án và giảng giải Bài 13
Đáp án và giảng giải Bài 14
Đáp án và giảng giải Bài 15
Đáp án và giảng giải Bài 16
Đáp án và giảng giải Bài 17
Đáp án và giảng giải Bài 18
Đáp án và giảng giải Bài 19
Đáp án và giảng giải Bài 20
Đáp án và giảng giải Bài 21
Đáp án và giảng giải Bài 22
Đáp án và giảng giải Bài 23
Đáp án và giảng giải Bài 24
Đáp án và giảng giải Bài 25
Đáp án và giảng giải Bài 26

Hi vọng cuốn sách này sẽ giúp người học thu thập thêm nhiều tri thức và kinh nghiệm thi TOEIC. Với 26 chủ điểm ngữ pháp thường gặp này, người đọc sẽ nắm chắc các tri thức ngữ pháp cấp thiết trong bài thi cũng như áp dụng để tăng điểm trong bài thi này.

Các em ân cần có thể xem thêm:

Phát triển kĩ năng viết đúng ngữ pháp Tiếng Anh – Diễm Phương – Tuấn Nhi
100 bài luận mẫu Tiếng Anh trình độ B – Nguyễn Thanh Chương – Lê Thị Anh Thư
Các lỗi thường gặp lúc sử dụng từ loại Tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang – Đỗ Ngọc Phương Trinh – Hoàng Đỗ Trọng

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

Phát triển kĩ năng viết đúng ngữ pháp Tiếng Anh – Diễm Phương – Tuấn Nhi

221

100 bài luận mẫu Tiếng Anh trình độ B – Nguyễn Thanh Chương – Lê Thị Anh Thư

200

Các lỗi thường gặp lúc sử dụng từ loại Tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang – Đỗ Ngọc Phương Trinh – Hoàng Đỗ Trọng

171

2000 Từ vị TOEIC Part 7 – Cô Mai Phương

216

2000 English Collocations And Idioms – Trang Anh

741

Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản – Lê Dũng

212

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Cuốn sách “Ngữ pháp TOEIC” – ThS. Kim Mạnh Tuấn giúp người đọc hoàn thiện tri thức và thu thập kinh nghiệm để xong xuôi tốt bài thi TOEIC. Tương ứng với mỗi bài học đều có nội dung lý thuyết, bài tập áp dụng và đáp án rất thuận lợi và dễ dãi cho người học theo dõi.
NGỮ PHÁP TOEIC

Tác giả: ThS. Kim Mạnh Tuấn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản​ Lao Động

—Để xem sách các em vui lòng xem Online hoặc đăng nhập Wiki Secret.net tải file Pdf của sách về máy—

Cuốn sách “Ngữ pháp TOEIC” do tác giả ThS. Kim Mạnh Tuấn sẽ tổng hợp cho chúng ta toàn thể tri thức quan trọng thường ra trong đề thi Toeic, cùng lúc sẽ tổng hợp 1 số cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng nhưng người học cần phải ghi nhớ: Các thì trong Tiếng Anh: thì Hiện tại đơn, Quá khứ đơn, Hiện tại xong xuôi, thì ngày mai, tiếp tục, … Ngoài tri thức về thì, tài liệu còn chỉ dẫn người học cách sử dụng của giới từ, câu thụ động, liên từ, đại từ, mạo từ và danh từ.

Tương ứng với mỗi phần, đều có bài tập và đáp án giảng giải rõ ràng.

Cuốn sách bao gồm 26 bài học:

Bài 1: Hiện tại đơn, hiện nay tiếp tục
Bài 2: Hiện tại xong xuôi, hiện nay xong xuôi tiếp tục
Bài 3: Quá khứ đơn, dĩ vãng tiếp tục
Bài 4: Quá khứ xong xuôi, dĩ vãng xong xuôi tiếp tục
Bài 5: Mai sau đơn, ngày mai tiếp tục
Bài 6: Mai sau xong xuôi, ngày mai xong xuôi tiếp tục
Bài 7: Tổng hợp thời thì
Bài 8: Các dạng thức của động từ
Bài 9: Động từ khiếm khuyết
Bài 10: Danh từ
Bài 11: Mạo từ
Bài 12: Đại từ
Bài 13: Các loại câu hỏi
Bài 14: Tính từ và trạng từ
Bài 15: So sánh
Bài 16: Giới từ
Bài 17: Thụ động
Bài 18: Hòa hợp chủ ngữ – động từ
Bài 19: Câu điều kiện
Bài 20: Mệnh đề quan hệ
Bài 21: Giản lược mệnh đề quan hệ
Bài 22: Mệnh đề danh ngữ
Bài 23: Mệnh đề trạng ngữ
Bài 24: Liên từ
Bài 25: Quá khứ phân từ (-ed) và hiện nay phân từ (-ing)
Bài 26: Câu giả thiết

Và nội dung đáp án:

Đáp án và giảng giải Bài 1
Đáp án và giảng giải Bài 2
Đáp án và giảng giải Bài 3
Đáp án và giảng giải Bài 4
Đáp án và giảng giải Bài 5
Đáp án và giảng giải Bài 6
Đáp án và giảng giải Bài 7
Đáp án và giảng giải Bài 8
Đáp án và giảng giải Bài 9
Đáp án và giảng giải Bài 10
Đáp án và giảng giải Bài 11
Đáp án và giảng giải Bài 12
Đáp án và giảng giải Bài 13
Đáp án và giảng giải Bài 14
Đáp án và giảng giải Bài 15
Đáp án và giảng giải Bài 16
Đáp án và giảng giải Bài 17
Đáp án và giảng giải Bài 18
Đáp án và giảng giải Bài 19
Đáp án và giảng giải Bài 20
Đáp án và giảng giải Bài 21
Đáp án và giảng giải Bài 22
Đáp án và giảng giải Bài 23
Đáp án và giảng giải Bài 24
Đáp án và giảng giải Bài 25
Đáp án và giảng giải Bài 26

Hi vọng cuốn sách này sẽ giúp người học thu thập thêm nhiều tri thức và kinh nghiệm thi TOEIC. Với 26 chủ điểm ngữ pháp thường gặp này, người đọc sẽ nắm chắc các tri thức ngữ pháp cấp thiết trong bài thi cũng như áp dụng để tăng điểm trong bài thi này.

Các em ân cần có thể xem thêm:

Phát triển kĩ năng viết đúng ngữ pháp Tiếng Anh – Diễm Phương – Tuấn Nhi
100 bài luận mẫu Tiếng Anh trình độ B – Nguyễn Thanh Chương – Lê Thị Anh Thư
Các lỗi thường gặp lúc sử dụng từ loại Tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang – Đỗ Ngọc Phương Trinh – Hoàng Đỗ Trọng

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

Phát triển kĩ năng viết đúng ngữ pháp Tiếng Anh – Diễm Phương – Tuấn Nhi

221

100 bài luận mẫu Tiếng Anh trình độ B – Nguyễn Thanh Chương – Lê Thị Anh Thư

200

Các lỗi thường gặp lúc sử dụng từ loại Tiếng Anh – Phạm Thị Mỹ Trang – Đỗ Ngọc Phương Trinh – Hoàng Đỗ Trọng

171

2000 Từ vị TOEIC Part 7 – Cô Mai Phương

216

2000 English Collocations And Idioms – Trang Anh

741

Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản – Lê Dũng

212

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Ngữ #pháp #TOEIC #ThS #Kim #Mạnh #Tuấn


 • Tổng hợp: Wiki Secret
 • #Ngữ #pháp #TOEIC #ThS #Kim #Mạnh #Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button