Nghị luận xã hội : suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện Gửi con- Bùi Nguyễn Trường Kiên

Nghị luận xã hội : suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện Gửi con- Bùi Nguyễn Trường Kiên, Bí Mật Wiki
Lý giải

a.Vì sao cần sẵn lòng chia sẻ giúp đỡ?

– Đối với người đang gặp khó khăn: Tạm thời khắc phục, giải quyết được những khó khăn trước mắt, giúp họ có ổn định và tốt đẹp hơn

– Sự chia sẻ giúp đỡ kịp thời bằng thái độ chân thành, tôn trọng sẽ tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, tạo được sống đầy tính nhân văn…

– Người biết sẻ chia sẽ hoàn thiện hơn về nhân cách, tình yêu thương, , làm đẹp thêm đạo lí sống: “

b. Vì sao cần dứt khoát chối từ khi cảm nhận được người kia có tính ỷ lại?

– Với những kẻ ỷ lại, trông chờ thì lòng tốt, sự giúp đỡ trở nên vô nghĩa

– Giúp đỡ những người như vậy là ta đã lãng phí lòng tốt, tạo điều kiện cho tính xấu ở phát triển, lười lao động…dẫn đến sự bất công trong xã hội

– Phải có thái độ cương quyết để cảnh tỉnh những người có thói quen sống nhờ, sống dựa

Bàn luận, mở rộng vấn đề

– Mẩu chuyện trên đề cập đến một vấn đề trong đời sống con người, trong xã hội nói chung, trong các mối quan hệ nói riêng

+ Có không ít người đang gặp khó khăn, đang cần sự giúp đỡ để thay đổi số phận

+ Cũng có không ít những người sống ỷ lại, lạm dụng lòng tốt của mọi người xung quanh có thể họ quá kém cỏi, thiếu hiểu biết hoặc do lười biếng

– Biết ứng xử đúng đắn, vừa đáp ứng được những nhu cầu về đạo đức, vừa không lãng phí tâm sức tấm lòng của mình cho những trường hợp không đáng có luôn là và thông minh

Nghị luận xã hội : suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện Gửi con- Bùi Nguyễn Trường Kiên, Bí Mật Wiki