Nghị luận câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn

  • 3 weeks ago
  • 31 Views
  • 0 0

Hướng dẫn

ta được biết đến là một văn hiến và có nhiều truyền thống tốt đẹp. Nỗi bật lên đó là truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Vậy tại sao nó lại trở thành truyền thống tốt đẹp của nước ta trong suốt quá trình phát triển của lịch sử như vậy?

Uống nước là thừa hưởng hoặc sử dụng thành quả hay thành quả đấu tranh cách mạng của các thế hệ trước đã qua rồi còn để lại. Nguồn là nơi xuất phát của dòng nước. Nói rộng hơn, là nguyên nhân, là : cá nhân hay đã đổ tâm huyết và công sức làm ra thành quả đó. Uống nước nhớ nguồn là lời khuyên nhủ, nhắc nhở của ông cha chúng ta đối với lớp người đi sau, đối với tất cả những ai, đang và sẽ thừa hưởng thành quả đạt được tạo nên do công lao của bao thế hệ người đi.

Vì sao chúng ta uống nước lại phải nhớ nguồn. Điều này thật dễ hiểu! Bởi vì trong thiên nhiên cũng như trong xã hội, không có bất cứ một sự vật nào, một thành quả nào mà không có nguồn gốc, không do công sức lao động làm nên cả. Giống như hoa thơm trái ngọt phải có người trồng cây đổ biết bao mồ hôi công sức đôi khi cả xương máu của mình nữa để cây xanh non tươi tốt. Ngay cả đất nước giàu đẹp của chúng ta cũng chính là thành quả của biết bao thế hệ ông cha đã đổ máu xương, công sức để gây dựng và gìn giữ độc lập cho dân tộc.

Ông cha ta có câu:

“Chim có tổ, người có tông, con người gốc rễ ở đâu tổ tiên cha mẹ rồi sau đến mình”

Vì vậy là một con người hơn ai hết chúng ta phải khắc ghi trong lòng công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà những người đã cho ta như ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn không chỉ đơn thuần tôn trọng những người xung quanh mà đó còn là cách sống, cách ứng xử với đời với người. Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn đối nhân xử thế như thế nào với người khác thì bạn sẽ được đối xử lại như thế ấy. Tôn trọng người chính là tôn trọng bản thân. Sống mà không khắc ghi cuội nguồn, không ứng xử đúng cách thì bản thân sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Hãy sống sao để khi sống người khác yêu quý bạn, đến khi không còn trên đời tiếng thơm của bạn vẫn còn đó. Chúng ta cần biết trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đi trước, những người đã cho ta tốt đẹp như ngày hôm nay. Hãy biết kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta để những truyền thống đó mãi được lưu truyền và gìn giữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *