neu y kien ve cau noi cua bac ho doan ket doan ket dai doan ket thanh cong thanh cong dai thanh cong 4399
neu y kien ve cau noi cua bac ho doan ket doan ket dai doan ket thanh cong thanh cong dai thanh cong 4399
neu y kien ve cau noi cua bac ho doan ket doan ket dai doan ket thanh cong thanh cong dai thanh cong 4399

Nêu ý kiến về câu nói của Bác Hồ Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công

Đề bài: Nêu ý kiến về câu nói của “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”

Bài làm

Trong lịch sử phát triển dân tộc nhân dân ta có truyền thống nồng nàn yêu nước, trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Truyền thống đó là truyền thống quý báu từ xưa tới nay Bác Hồ đã nói: ” Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công”

ta muốn thành công trong bất kỳ việc gì đều phải có tinh thần đoàn kết, liên kết những cá thể nhỏ bé thành một vững mạnh có sức mạnh to lớn, có như vậy mới mong , thành công tốt đẹp.

Cha ông ta từ thời xa xưa đã có câu nói “. ” để nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong con người.

Đoàn kết là sự gắn bó chặt chẽ giữa con người với con người cùng chung đường lối, chí hướng phát triển, cùng chung một mục tiêu đích đến, có như vậy thì chúng ta cùng nhau đóng góp sức lực trí tuệ để đi tới thành công của mình.

Đoàn kết chính là sức mạnh chủ đạo tạo nên động lực giúp con người vượt qua những trở ngại, khó khăn để có thể hướng tới sự thành công, hướng tới mục tiêu ban đầu mình đã đặt ra.

Truyền thống đoàn kết là một truyền thống mà mỗi người dân Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã được , được rèn luyện trong những câu chuyện ngụ ngôn, cổ tích, trong những lời ru của người xưa qua câu ca dao, dân ca.

Đoàn kết trong một cộng đồng xã hội con người, đến đoàn kết trong một đất nước, sẽ tạo ra sự gắn bó giữa những con người trong sống đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vô cùng thông minh trí tuệ khi khôn khéo kết hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để tạo ra sự thành công vĩ đại trong cuộc chiến chống kẻ thù lớn mạnh của dân tộc mình.

Để có chiến thắng vẻ vang trên là do toàn Đảng toàn dân của ta trên dưới một lòng thống nhất, tất cả vì một chung là giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, thoát khỏi kiếp lầm than cơ cực.

Truyền thống đoàn kết là một truyền thống quý báu, vẻ vang của cả dân tộc ta. Nhờ đó, chúng ta biết đoàn kết phát huy sức mạnh của toàn dân nên chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong lịch sử xây dựng nước nhà.

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công, thể hiện khi chúng ta càng đoàn kết bao nhiêu thì sự thành công càng to lớn bấy nhiêu. Nó tỷ lệ thuận với sự đoàn kết. Nói một cách khác đoàn kết và thành công là hai người bạn tri kỷ song hành cùng nhau trong cuộc sống.

Những lời dạy của Bác Hồ đều đúng trong mọi hoàn cảnh của đất nước ta dù là thời chiến hay thời bình thì tinh thần đoàn kết cũng chính là sức mạnh to lớn của toàn dân tộc ta. Càng trải nghiệm thực tế chúng ta càng cảm thấy câu nói này thật thấu tình đạt lý.