Một số bài tập nâng cao về Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5

Để giúp các em ôn lại kiến ​​thức cũ, Wiki Secret xin giới thiệu tới các em 1 số bài tập tăng lên về Diện tích và tổng diện tích hình vuông môn toán lớp 5 cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn học tập đạt kết quả cao và đạt kết quả cao trong học tập.

Huấn luyện tăng lên về khu vực bao quanh và tổng khu vực hình hộp chữ nhật

1. Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật

Để tính diện tích bao quanh 1 hình hộp chữ nhật, ta nhân chu vi của đáy với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo).

Sxq = chiều cao x chu vi của cơ sở = 2 xhx (a + b)

Nơi sẽxq là diện tích của hình chữ nhật, h là chiều cao của hình chữ nhật, a và b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Để tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích chu vi cùng với diện tích 2 đáy.

Sthành thị = SẼxq + SẼđáy đôi = 2 xhx (a + b) + 2 xxb

Nơi sẽthành thị là tổng diện tích của hình hộp chữ nhật,xq là diện tích chu vi hình chữ nhật, S là diện tích 2 đáy, a là chiều dài, b là chiều rộng, h là chiều cao của hình chữ nhật.

3. Bài tập về diện tích hình hộp chữ nhật

3.1. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu giải đáp đúng

Câu hỏi 1: Chu vi hình hộp chữ nhật dài 18 centimet, rộng 13 centimet, cao 9 centimet là:

A.279cm²

B. 558m²

C. 792m²

D.2106cm²

Câu 2: Xét 1 hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25 centimet, chiều rộng gấp 3 lần chiều dài và chiều dài hơn 5 centimet. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

A.317,6875 cm²

B.371,875cm²

C.603,5cm²

D.711,875cm²

Câu hỏi 3: Giả sử 1 hình hộp chữ nhật có chu vi là 217,5m² và nửa chu vi của đáy là 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

A.7,5m.

B.9m

C.15m

D.30m

Câu 4: 1 căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 6m, chiều rộng là 48m và chiều cao là 4m. Ai ấy muốn quét vôi lại các bức tường và trần nhà bao quanh phòng. Diện tích quét vôi sẽ là bao lăm mét vuông, biết tổng diện tích của u200b u200cửa cửa là 12m² (biết rằng chỉ quét vôi trong nhà)?

A.144m²

B.132m²

C.115,2m²

D.103,2m²

Câu hỏi 5: Người ta xây tường rào quanh hồ theo hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng bé hơn chiều dài 23,5m, chiều cao tường 1,6m. Mỗi mét vuông có giá 40000 đồng. Chi phí xây dựng bức tường là bao lăm?

A.50812000 đồng

B. 18520000 đồng

C.8512000 đồng

D.4256000 đồng

3.2. Thực hành tiểu luận

Bài 1: Tìm chu vi và diện tích toàn phần của 1 hình hộp chữ nhật có chu vi là 74dm, chiều dài hơn chiều rộng 13d và chiều cao là trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng.

Bài 2: 1 hình hộp chữ nhật có chu vi 41 dm², chiều cao 2,5 centimet, chiều rộng 3,7 centimet. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Bài 3: Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Diện tích của đáy là 81cm.2 và bằng 1/5 diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Bài 4: 1 hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng hơn chiều dài 3m và chiều cao là 4m. Cần có người quét vôi lại tường và trần trong phòng. Diện tích quét vôi sẽ là bao lăm, biết tổng diện tích các cửa đi và cửa sổ là 11,25m²?

Bài 5: Hình hộp ko có nắp là hình hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và chiều dài 1,2m, chiều cao 1,5m. Người ta sơn mặt trong và ngoài thùng, cứ 2m² thì dùng 0,5kg sơn. Đếm lượng sơn đã sơn xong cái thùng.

Bài 6: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 880cm², chu vi đáy là 60cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm chiều cao của hình hộp chữ nhật.

4. Chỉ dẫn xong xuôi bài tập về diện tích hình hộp chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm

câu hỏi 1

câu 2

câu 3

câu 4

câu hỏi 5

XÓA BỎ

XÓA BỎ

MỘT

DỄ

Thực hành tiểu luận

Bài 1:

Nửa hình tròn dưới cùng là:

74: 2 = 37 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

(37 + 13): 2 = 25 (dm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

37 – 25 = 12 (dm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

(35 + 12): 2 = 23,5 (dm)

Diện tích của đáy là:

25 x 12 = 300 (dm2)

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

74 x 23,5 = 1739 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1739 + 300 x 2 = 2339 (dm2)

Đáp số: 1739dm2; 2339dm2

Bài 2:

Chu vi của 1 trong các đáy của hình chữ nhật là:

41: 2,5 = 16,4 (dm)

Nửa hình tròn dưới cùng là:

16,4: 2 = 8,2 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

8,2 – 3,7 = 4,5 (dm)

Diện tích của đáy là:

4,5 x 3,7 = 16,65 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

41 + 2 x 16,65 = 74,3 (dm2)

Đáp số: 74,3dm2

Bài 3:

Vì 9 x 9 = 81 nên chiều dài của đáy là 9 centimet.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

81 x 5 = 405 (centimet2)

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

405 – 81 x 2 = 243 (centimet2)

Chu vi của đáy là:

9 x 4 = 36 (centimet2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

243: 36 = 3,75 (centimet)

Đáp số: 3,75 centimet

Bài 4:

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

9 – 3 = 6 (m)

chu vi cơ sở là:

(9 + 6) x 2 = 30 (m)

Diện tích của đáy là:

9 x 6 = 54 (m2)

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

30 x 4 = 120 (m2)

Các khu vực được tẩy trắng là:

120 + 54 – 11,25 = 162,75 (m2)

Đáp số: 162,75m2

Bài 5:

Sự dị biệt trong các phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

1,2: 2 x 3 = 1,8 (m)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

1,8 + 1,2 = 3 (m)

Chu vi của đáy là:

(1,8 + 3) x 2 = 9,6 (m)

Diện tích của phần đáy là:

1,8 x 3 = 5,4 (m2)

Diện tích toàn phần của thùng sơn là;

(5,4 x 2 + 9,6 x 1,5) x 2 = 50,4 (m2)

Lượng sơn để sơn toàn thể thùng là:

0,5 x 50,4: 2 = 12,6 (kg)

Đáp số: 12,6kg sơn

Bài 6:

Nửa chu vi của đáy là:

60: 2 = 30 (centimet)

Tổng của tất cả các phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

30: 3 x 2 = 20 (centimet)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

30 – 20 = 10 (centimet)

Diện tích của mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

20 x 10 = 200 (centimet2)

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

880 – 200 x 2 = 480 (centimet2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

480: 60 = 8 (centimet)

Đáp số: 8cm

Đây là nội dung của tài liệu 1 số bài tập tăng lên về Chu vi và Diện tích Hình chữ nhật Toán lớp 5. Để có thêm tài liệu tham khảo bổ ích, các em có thể chọn lựa xem online hoặc vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Hi vọng tài liệu này có thể giúp các em học tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Bạn cũng có thể xem 1 số khoáng sản khác về cùng chủ đề tại đây:

  • Hướng áp giải 1 số bài tập Toán lớp 5 về hình thang, diện tích hình thang
  • 1 số bài tập hướng áp giải bài Diện tích hình tròn ở tiểu học

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Một số bài tập nâng cao về Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5

Để giúp các em ôn tập lại tri thức cũ Wiki Secret xin giới thiệu tới các em 1 số bài tập tăng lên về Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5 để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.
Bài tập tăng lên về Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo).

Sxq = chiều cao x chu vi đáy = 2 x h x (a + b)

Trong ấy Sxq là diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật, a và b là chiều dài và chiều rộng hình hộp chữ nhật.

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích bao quanh cùng với diện tích 2 đáy.

Stp = Sxq + Shai đáy = 2 x h x (a + b) + 2 x a x b

Trong ấy Stp là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, Sxq là diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, S 2 đáy là diện tích 2 đáy, a là chiều dài, b là chiều rộng, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

3. Bài tập về diện tích của hình hộp chữ nhật

3.1. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng

Câu 1: Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm là:

A. 279cm²

B. 558m² 

C. 792m²

D.2106cm²

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ấy là:

A. 317,6875 cm²

 B.371,875cm²

C.603,5cm²

D.711,875cm²

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích bao quanh là 217,5m² và có nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ấy.

A. 7,5m.

B. 9m

C.15m

D. 30m

Câu 4: 1 căn phòng hình dáng hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi các bức tường bao quanh và trần của căn phòng ấy. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m² ( biết rằng chỉ quét vôi bên trong phòng )?

A. 144m²

B. 132m²

C. 115,2m²

D. 103,2m²

Câu 5: Người ta xây tường rào bao quanh 1 cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, bức tường cao 1,6m. Cứ mỗi mét vuông tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường ấy hết tất cả bao lăm tiền?

A. 50812000 đồng

B. 18520000 đồng

C. 8512000 đồng

D. 4256000 đồng

3.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của 1 hình hộp chữ nhật có chu vi đáy bằng 74dm, chiều dài hơn chiều rộng 13dm và chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng.

Bài 2: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích bao quanh là 41dm², chiều cao 2,5dm, chiều rộng 3,7dm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ấy.

Bài 3: 1 hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Biết diện tích đáy là 81cm2 và bằng 1/5 diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ấy. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ấy.

Bài 4: 1 căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều cao dài 4m. Người ta cần quét vôi tường và trần nhà trong căn phòng ấy. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm, biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25m²?

Bài 5: 1 cái thùng ko nắp hình dáng hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài của thùng, cứ 2m² thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đã sơn xong cái thùng ấy.

Bài 6: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 880cm², chu vi đáy là 60cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm chiều cao hình hộp chữ nhật ấy.

4. Hướng áp giải bài tập về diện tích của hình hộp chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

B

A

D

C

Bài tập tự luận

Bài 1:

Nửa chu vi đáy là:

74 : 2 = 37 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

(37 + 13) : 2 = 25 (dm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

37 – 25 = 12 (dm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

(35 + 12) : 2 = 23,5 (dm)

Diện tích đáy là:

25 x 12 = 300 (dm2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

74 x 23,5 = 1739 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1739 + 300 x 2 = 2339 (dm2)

Đáp số: 1739dm2; 2339dm2

Bài 2:

Chu vi 1 đáy của hình hộp chữ nhật là:

41: 2,5 = 16,4 (dm)

Nửa chu vi đáy là:

16,4: 2 = 8,2 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

8,2 – 3,7 = 4,5 (dm)

Diện tích đáy là:

4,5 x 3,7 = 16,65 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

41 + 2 x 16,65 = 74,3 (dm2)

Đáp số: 74,3dm2

Bài 3:

Vì 9 x 9 = 81 nên độ dài cạnh đáy bằng 9cm.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

81 x 5 = 405 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

405 – 81 x 2 = 243 (cm2)

Chu vi của mặt đáy là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

243 : 36 = 3,75 (centimet)

Đáp số: 3,75cm

Bài 4:

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

9 – 3 = 6 (m)

Chu vi đáy là:

(9 + 6) x 2 = 30 (m)

Diện tích đáy là:

9 x 6 = 54 (m2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

30 x 4 = 120 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

120 + 54 – 11,25 = 162,75 (m2)

Đáp số: 162,75m2

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

1,2 : 2 x 3 = 1,8 (m)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

1,8 + 1,2 = 3 (m)

Chu vi của đáy là:

(1,8 + 3) x 2 = 9,6 (m)

Diện tích của đáy là:

1,8 x 3 = 5,4 (m2)

Tổng diện tích sơn thùng là;

(5,4 x 2 + 9,6 x 1,5) x 2 = 50,4 (m2)

Lượng sơn để sơn hết thùng ấy là:

0,5 x 50,4 : 2 = 12,6 (kg)

Đáp số: 12,6kg sơn

Bài 6:

Nửa chu vi của đáy là:

60 : 2 = 30 (centimet)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

30 : 3 x 2 = 20 (centimet)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

30 – 20 = 10 (centimet)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

20 x 10 = 200 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

880 – 200 x 2 = 480 (cm2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

480 : 60 = 8 (centimet)

Đáp số: 8cm

Trên đây là nội dung tài liệu 1 số bài tập tăng lên về Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Hướng áp giải 1 số bài tập toán lớp 5 về hình thang, diện tích hình thang
1 sô bài tập có hướng áp giải về diện tích hình tròn cấp tiểu học

​Chúc các em học tập tốt!

Bài tập về dạng Tỉ số %. Các phép tính với tỉ số % Toán lớp 5

646

Bài tập về dạng Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân Toán lớp 5

543

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 7 có đáp án 5 2021 Trường THCS Nguyễn Du

378

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 7 có đáp án 5 2021 Trường THCS Nguyễn Trãi

308

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 6 có đáp án 5 2021 Trường THCS Trung Châu

312

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 6 có đáp án 5 2021 Trường THCS Tô Hiến Thành

404

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Để giúp các em ôn tập lại tri thức cũ Wiki Secret xin giới thiệu tới các em 1 số bài tập tăng lên về Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5 để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.
Bài tập tăng lên về Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo).

Sxq = chiều cao x chu vi đáy = 2 x h x (a + b)

Trong ấy Sxq là diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật, a và b là chiều dài và chiều rộng hình hộp chữ nhật.

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích bao quanh cùng với diện tích 2 đáy.

Stp = Sxq + Shai đáy = 2 x h x (a + b) + 2 x a x b

Trong ấy Stp là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, Sxq là diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật, S 2 đáy là diện tích 2 đáy, a là chiều dài, b là chiều rộng, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

3. Bài tập về diện tích của hình hộp chữ nhật

3.1. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng

Câu 1: Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm là:

A. 279cm²

B. 558m² 

C. 792m²

D.2106cm²

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ấy là:

A. 317,6875 cm²

 B.371,875cm²

C.603,5cm²

D.711,875cm²

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích bao quanh là 217,5m² và có nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ấy.

A. 7,5m.

B. 9m

C.15m

D. 30m

Câu 4: 1 căn phòng hình dáng hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi các bức tường bao quanh và trần của căn phòng ấy. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m² ( biết rằng chỉ quét vôi bên trong phòng )?

A. 144m²

B. 132m²

C. 115,2m²

D. 103,2m²

Câu 5: Người ta xây tường rào bao quanh 1 cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, bức tường cao 1,6m. Cứ mỗi mét vuông tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường ấy hết tất cả bao lăm tiền?

A. 50812000 đồng

B. 18520000 đồng

C. 8512000 đồng

D. 4256000 đồng

3.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của 1 hình hộp chữ nhật có chu vi đáy bằng 74dm, chiều dài hơn chiều rộng 13dm và chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng.

Bài 2: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích bao quanh là 41dm², chiều cao 2,5dm, chiều rộng 3,7dm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ấy.

Bài 3: 1 hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Biết diện tích đáy là 81cm2 và bằng 1/5 diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ấy. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ấy.

Bài 4: 1 căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều cao dài 4m. Người ta cần quét vôi tường và trần nhà trong căn phòng ấy. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm, biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25m²?

Bài 5: 1 cái thùng ko nắp hình dáng hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài của thùng, cứ 2m² thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đã sơn xong cái thùng ấy.

Bài 6: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 880cm², chu vi đáy là 60cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm chiều cao hình hộp chữ nhật ấy.

4. Hướng áp giải bài tập về diện tích của hình hộp chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

B

A

D

C

Bài tập tự luận

Bài 1:

Nửa chu vi đáy là:

74 : 2 = 37 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

(37 + 13) : 2 = 25 (dm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

37 – 25 = 12 (dm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

(35 + 12) : 2 = 23,5 (dm)

Diện tích đáy là:

25 x 12 = 300 (dm2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

74 x 23,5 = 1739 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1739 + 300 x 2 = 2339 (dm2)

Đáp số: 1739dm2; 2339dm2

Bài 2:

Chu vi 1 đáy của hình hộp chữ nhật là:

41: 2,5 = 16,4 (dm)

Nửa chu vi đáy là:

16,4: 2 = 8,2 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

8,2 – 3,7 = 4,5 (dm)

Diện tích đáy là:

4,5 x 3,7 = 16,65 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

41 + 2 x 16,65 = 74,3 (dm2)

Đáp số: 74,3dm2

Bài 3:

Vì 9 x 9 = 81 nên độ dài cạnh đáy bằng 9cm.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

81 x 5 = 405 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

405 – 81 x 2 = 243 (cm2)

Chu vi của mặt đáy là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

243 : 36 = 3,75 (centimet)

Đáp số: 3,75cm

Bài 4:

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

9 – 3 = 6 (m)

Chu vi đáy là:

(9 + 6) x 2 = 30 (m)

Diện tích đáy là:

9 x 6 = 54 (m2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

30 x 4 = 120 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

120 + 54 – 11,25 = 162,75 (m2)

Đáp số: 162,75m2

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

1,2 : 2 x 3 = 1,8 (m)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

1,8 + 1,2 = 3 (m)

Chu vi của đáy là:

(1,8 + 3) x 2 = 9,6 (m)

Diện tích của đáy là:

1,8 x 3 = 5,4 (m2)

Tổng diện tích sơn thùng là;

(5,4 x 2 + 9,6 x 1,5) x 2 = 50,4 (m2)

Lượng sơn để sơn hết thùng ấy là:

0,5 x 50,4 : 2 = 12,6 (kg)

Đáp số: 12,6kg sơn

Bài 6:

Nửa chu vi của đáy là:

60 : 2 = 30 (centimet)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

30 : 3 x 2 = 20 (centimet)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

30 – 20 = 10 (centimet)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

20 x 10 = 200 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

880 – 200 x 2 = 480 (cm2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

480 : 60 = 8 (centimet)

Đáp số: 8cm

Trên đây là nội dung tài liệu 1 số bài tập tăng lên về Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Hướng áp giải 1 số bài tập toán lớp 5 về hình thang, diện tích hình thang
1 sô bài tập có hướng áp giải về diện tích hình tròn cấp tiểu học

​Chúc các em học tập tốt!

Bài tập về dạng Tỉ số %. Các phép tính với tỉ số % Toán lớp 5

646

Bài tập về dạng Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân Toán lớp 5

543

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 7 có đáp án 5 2021 Trường THCS Nguyễn Du

378

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 7 có đáp án 5 2021 Trường THCS Nguyễn Trãi

308

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 6 có đáp án 5 2021 Trường THCS Trung Châu

312

Bộ 5 đề ôn tập hè Toán 6 có đáp án 5 2021 Trường THCS Tô Hiến Thành

404

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#1 #số #bài #tập #nâng #cao #về #Diện #tích #xung #quanh #và #diện #tích #toàn #phần #của #hình #hộp #chữ #nhật #Toán #lớp


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #1 #số #bài #tập #nâng #cao #về #Diện #tích #xung #quanh #và #diện #tích #toàn #phần #của #hình #hộp #chữ #nhật #Toán #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button