Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Mẫu được ban hành theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu bản thuyết minh về bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
  • Mẫu giấy xác minh có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……1…….., ngày…. tháng… năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

Kính gửi: ……………………2……………………

Họ và tên: …………………………………………………………………….Nam/Nữ: …..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: 3 ……………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số/định danh cá nhân: ……………

Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: ………………………….

Điện thoại: …………………………………………Email (nếu có): …………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền

2. Bản thuyết minh về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

3. Sơ yếu lý lịch (trong thời gian không quá 6 tháng)

4. Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời gian không quá 6 tháng)

5. Hai ảnh 4 cm x 6 cm (màu, nền trắng, thời gian không quá 6 tháng)

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

______________________

1 Địa danh.

2 Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Mẫu được ban hành theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu bản thuyết minh về bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
Mẫu giấy xác minh có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
Đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————
……1…….., ngày…. tháng… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền
Kính gửi: ……………………2……………………
Họ và tên: …………………………………………………………………….Nam/Nữ: …..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: 3 ……………………………………………………….
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số/định danh cá nhân: ……………
Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: ………………………….
Điện thoại: …………………………………………Email (nếu có): …………
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền

2. Bản thuyết minh về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

3. Sơ yếu lý lịch (trong thời gian không quá 6 tháng)

4. Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời gian không quá 6 tháng)

5. Hai ảnh 4 cm x 6 cm (màu, nền trắng, thời gian không quá 6 tháng)

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ, tên)

______________________
1 Địa danh.
2 Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền. Mẫu được ban hành theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu bản thuyết minh về bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
Mẫu giấy xác minh có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
Đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————
……1…….., ngày…. tháng… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền
Kính gửi: ……………………2……………………
Họ và tên: …………………………………………………………………….Nam/Nữ: …..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: 3 ……………………………………………………….
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số/định danh cá nhân: ……………
Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: ………………………….
Điện thoại: …………………………………………Email (nếu có): …………
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền

2. Bản thuyết minh về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

3. Sơ yếu lý lịch (trong thời gian không quá 6 tháng)

4. Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời gian không quá 6 tháng)

5. Hai ảnh 4 cm x 6 cm (màu, nền trắng, thời gian không quá 6 tháng)

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ, tên)

______________________
1 Địa danh.
2 Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
Mẫu đơn đề nghị cấp GCN có bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #đề #nghị #cấp #GCN #có #bài #thuốc #phương #pháp #chữa #bệnh #gia #truyền


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Mẫu #đơn #đề #nghị #cấp #GCN #có #bài #thuốc #phương #pháp #chữa #bệnh #gia #truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button