Các cơ quan nhà nước như Đảng cộng sản Việt Nam, ủy ban nhân dân các cấp, tòa án, các trường đại học, cao đẳng…là những ví dụ điển hình của tổ chức có tư cách pháp nhân. Vậy pháp nhân là gì? Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân như thế nào? Hôm nay Wikisecret sẽ chia sẻ kiến thức bổ ích này tới bạn nhé!!!

Pháp nhân là gì?

Pháp nhân đã được pháp luật quy định rõ là một thực thể mang tính hội Đoàn, được dùng nhiều trong luật kinh tế. Có rất nhiều quan điểm cho rằng pháp nhân là một chủ thể giả tạo, nhưng cũng có quan điểm cho rằng đó là một chủ thể thực sự… Tuy nhiên, điều quan trọng nhất pháp nhân chỉ ra được các thực thể hội đoàn có những biểu hiện tương tự như thể nhân.

Pháp nhân là gì?

Pháp nhân là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp nhân là những tổ chức có tư cách pháp lý độc lập để tham gia vào các hoạt động pháp lý khác như chính trị, kinh tế, xã hội… Các tổ chức không có tư cách pháp nhân thì sẽ không được Pháp luật Công nhận về quyền ký kết các văn kiện pháp lý có tính chất kinh tế, chính trị và xã hội. Nếu cố tình kí thì văn bản đều bị coi là vô hiệu lực.

Điều kiện được công nhận là pháp nhân

Một tổ chức nếu được công nhận là pháp nhân cần phải thỏa mãn 4 điều kiện sau:

Được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam

Pháp nhân phải là một tổ chức, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập. Tổ chức sẽ có tư cách pháp nhân ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận thành lập.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam: pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt thể hiện rõ loại hình tổ chức và có thể phân biệt với các pháp nhân trong cùng một lĩnh vực. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ cho nên pháp nhân bắt buộc phải sử dụng tên gọi đó trong giao dịch dân sự.

Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Ngoài tên riêng được sử dụng trong các giao dịch, pháp nhân phải có điều lệ hoạt động rõ ràng, cơ cấu tổ chức cụ thể, phải có người đại diện theo pháp luật thay mặt cho phép nhân thực hiện các giao dịch dân sự.

pháp nhân là gì

Điều kiện được công nhận là pháp nhân

Điều lệ này được xây dựng do các thành viên sáng lập và thống nhất với nhau hoặc do cơ quan nhà nước đã thành lập chuẩn y.
Pháp nhân phải đảm bảo có cơ quan điều hành: các bộ phận, phòng ban được phân chia cụ thể, giới hạn chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, có ghi rõ ràng trong quyết định thành lập.
Tổ chức pháp nhân phải có con dấu riêng do người đại diện tổ chức quản lý và sử dụng.

Có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm về các loại tài sản đó.

Pháp luật quy định, pháp nhân phải sở hữu một lượng tài sản nhất định để sử dụng trong các giao dịch,và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các loại tài sản đó. Pháp nhân có toàn quyền sử dụng mà không phải chịu sự chi phối, kiểm soát của bất cứ ai. Loại tài sản này phải hoàn toàn tách biệt với tài sản cá nhân. Xét về điều kiện này thì loại hình doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn không có tư cách pháp nhân, bởi vì không có tài sản độc lập với chủ doanh nghiệp.

Nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật

Pháp nhân có quyền nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật, thông qua người đại diện theo pháp luật. Cá nhân này có quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự phát sinh, với vai trò là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trọng tài, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân không thể tiếp tục thực hiện chức danh này của mình nữa thì tổ chức pháp nhân phải tiến hành bầu ra người đại diện theo pháp luật mới, để tiếp tục hoạt động. Đặc điểm này cho thấy pháp nhân không bị phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.

Một số quy định có liên quan đến pháp nhân

Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam

pháp nhân là gì2

Một số quy định có liên quan đến pháp nhân

Tài sản của pháp nhân bao gồm: vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên và thành viên của pháp nhân, tài sản được pháp nhân xác lập quyền sở hữu.
Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đăng ký pháp nhân phải được công bố một cách công khai.
Đại diện của pháp nhân có thể là người đại diện theo pháp luật, hoặc đại diện theo ủy quyền.
Chi nhánh và văn phòng đại diện của pháp nhân được quy định phụ thuộc vào pháp nhân, nhưng không phải là pháp nhân. Việc thành lập hoặc chấm dứt chi nhánh, văn phòng phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.
Hi vọng bài viết này đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích về pháp nhân trong quy định của pháp luật. Hãy like và share bài viết này nếu bạn thấy hay nhé!!!
Xem thêm: OECD là gì? Cơ cấu tổ chức trong OECD

Tagged in: