Kiến thức trọng tâm Đặc điểm vùng công nghiệp Địa lí 10

Ma »Tôi cũng tham dự vào dự án này:

Nếu bạn muốn biết cách sử dụng nó 10 do ban chỉnh sửa Wiki Secret tiến hành giúp các em ‘gặp cá’ ‘.

VU ™ CŨNG “THINKS”

I. Lyý

+ Khu tâm linh ».

+ KÝch thøc c «ng viÖc u ‘i’ nà © tÆtÆ ° Æ¡’á» Ä‘á »c Ä‘á» Ä‘á »thu thu thu thuc.

+ người.

+ MỘT SỐ ĐỒ CHƠI.

HÌNH ẢNH »¥: Vong Loren (Pháp), Vong ngyi »‡ p ng Nam Bá» ™ (Viá »‡ t Nam).

II. Sa thải

HIỆN 1: Nếu bạn muốn chỉnh sửa nghĩ suy của bạn, bạn sẽ có thể chỉnh sửa quan điểm ​​của bạn hay ‘á »‹ a phÆ ° Æ¡ng?

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

â € “” £ c được chia như sau:

+ Vòng 1: Tác phẩm »Miền Trung và khu vực» tại Bắc Ba, trái »« Quaº £ ng Ninh.

+ Vòng 2: a. HỖ TRỢ © Anh.

+ Vòng 3: Cộng tác xã »Chuyên gia» «Trên º £ ng Bình ‘º¿n Ninh Thuận.

+ Vòng 4: Cộng tác xã »Thuế» c Tý Nguyên (trái »« LÃm »“ ng).

+ Vòng 5: Hợp tác »Ảnh ng Nam Bá» ™ vol.

+ Vòng 6:.

VĂN HÓA 2: n? o sau ‘y là pipi »™ t trong’ Ạ· c ‘iá» ƒm th?

A. °.

B. Giới hạn giá »Không may, bản vá» Cung cấp căng thẳng »£ i.

C. MỘT SỐ LUYỆN TẬP »TIẾT LỘ».

D. Trung tâm khu vực.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n:

kỳ 3: Từ tiếp theo ‘Ã ¢’ kích tấc của chiếc lá »là gì?

A A.

B. Trung tâm khu vực.

C. Trung tâm Giáo dục.

D. ‘Vùng dốc’.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: DỄ

Chương 4: »» ‡ pà ‘Ạc’ iá »ƒm cá» §a

A A.

B. Trung tâm khu vực.

C. Trung tâm Giáo dục.

D. ‘Vùng dốc’.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: DỄ

Chương 5: ‘i »Cá bowling» • i cá bát »§a.

A. Vùng bị nghiêng.

B. iá »ƒm ngáp» ‡ p.

C. Trung tâm Giáo dục.

D. Trung tâm khu vực.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: MỘT

Chương 6: Cho sÆ¡ ‘á »“ như sau:

SẼ ‘á »“ ở trên cùng của bộ mặt »[patch]hình ảnh »y?

A A.

B. Trung tâm khu vực.

C. Trung tâm Giáo dục.

D. ‘Vùng dốc’.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: DỄ

SẼ XEM THÔNG BÁO »môa biến đổi, â € ¦ â † ‘SẼ’ á» “qua ha» vá »vẻ ngoài» © tác giả »• ch» © báo cáo »• ‘nuốt’.

Chương 7: Đây là cách tốt nhất để mày mò thêm về toàn cầu ° á »› i ‘Ã ¢ y?

MỘT. .

B. Phá »© ng cao ngạo, c« ng tr × nh cao.

C. Quay số »Trcửa ải rộng» Thực chất, ngắn gọn ».

D. Cheung ‘á »™ cao và nhút nhát.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p n D.

VĂN HÓA 8. »» ‡ pà ‘Ạc’ iá »ƒm cá» §a

A A.

B. Trung tâm khu vực.

C. Trung tâm Giáo dục.

D. ‘Vùng dốc’.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p n D.

Chương 9: nà o sau ‘à ¢ y lÃ’ Ạ· c ‘iá »ƒm cá» §a vngÃnnp?

A A.

B.

C. .

D. TẤT CẢ ĐÀN HỒI.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p n D.

Phần 10: Sự dị biệt giữa 2 là gì?

A. Vá »› i ‘ô th »‹ vá »« a và bỏ »› n.

B. Thờn bơn »

C. MỘT SỐ THÚ VỊ ».

D.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n A

Trên máy tính ‘Ã ¢ »10. tệp» ‡ u vá ».

Mong các em học trò tương trợ để có được sức khỏe và ý thức tốt cho con em mình.

Những người nào ân cần tới “cuộc nói chuyện” cũng có thể tham khảo thông tin sau:

  • Dou »• ng n Sá» ± và «á» ™ ná »± rẽ trái» ¥ o cá »§a Trêng aÄt a‹ aÃa 10
  • LA½ thuyaº¿t A’n taºp Ha »‡ quẠ‘á £»

Tôi chờ đợi bạn có thể “vỗ tay” ko!

.


Thông tin thêm về Kiến thức trọng tâm Đặc điểm vùng công nghiệp Địa lí 10

Mời các em cùng tham khảo:

Nội dung tài liệu Kiến thức trọng tâm Đặc điểm vùng công nghiệp Địa lí 10 do ban biên tập Wiki Secret tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về đặc điểm vùng công nghiệp nước ta.
VÙNG CÔNG NGHIỆP

I. Lý thuyết

+ Vùng lãnh thổ rộng lớn.

+ Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

+ Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

+ Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

Ví dụ: Vùng Loren (Pháp), vùng công nghiệp Đông Nam Bộ (Việt Nam).

II. Bài tập vận dụng

Câu 1: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức vùng công nghiệp có mặt ở Việt Nam hay địa phương?

Hướng dẫn giải

– Vùng công nghiệp: Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), cả nước được chia thành sáu vùng công nghiệp:

+ Vùng 1: Các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh.

+ Vùng 2: Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Hà Tĩnh.

+ Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

+ Vùng 4: Các tỉnh thuộc Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng).

+ Vùng 5: Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng.

+ Vùng 6: Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2: Ã nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp ?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.

B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi .

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Câu 3: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Câu 4: Sá»± tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tÆ°Æ¡ng đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Câu 5: Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của.

A. Vùng công nghiệp.

B. Điểm công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Câu 6: Cho sÆ¡ đồ sau :

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Sơ đồ trên bao gồm nhiều ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp tạo nên các hướng chuyên môn hóa,… → Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vùng công nghiệp.

Câu 7: Vùng công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đơn giản nhất, quy mô lớn nhất.

B. Phức tạp nhất, trình độ cao nhất.

C. Diện tích lớn nhất, nhiều ngành nhất.

D. Trình độ cao nhất, quy mô lớn nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 8. Sá»± tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tÆ°Æ¡ng đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 9: Ã nào sau đây là đặc điểm của vùng công nghiệp?

A. Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

B. Có các xí nghiệp hạt nhân(thể hiện hướng chuyên môn hóa).

C. Có các xí nghiệp phục vụ, bổ trợ.

D. Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 10: Vùng công nghiệp không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Gắn với đô thị vừa và lớn.

B. Là vùng lãnh thổ rộng lớn.

C. Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

D. Có ngành công nghiệp chủ đạo.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Kiến thức trọng tâm Đặc điểm vùng công nghiệp Địa lí 10. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Tổng ôn Sự vận động tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa lí 10
Lý thuyết ôn tập Hệ quả địa lí của vận động tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa lí 10

Chúc các em học tập tốt !

Lý thuyết ôn tập Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới Địa lí 10

139

Kiến thức trọng tâm Cơ cấu ngành dịch vụ Địa lí 10

272

Chuyên đề ôn tập Vai trò ngành dịch vụ Địa lí 10

187

Tổng ôn Các đặc điểm của trung tâm công nghiệp Địa lí 10

224

Chuyên đề ôn tập Ngành công nghiệp điện tá»­ – tin học Địa lí 10

150

Chuyên đề Vai trò nền nông nghiệp nước ta Địa lí 10

221

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Mời các em cùng tham khảo:

Nội dung tài liệu Kiến thức trọng tâm Đặc điểm vùng công nghiệp Địa lí 10 do ban biên tập Wiki Secret tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về đặc điểm vùng công nghiệp nước ta.
VÙNG CÔNG NGHIỆP

I. Lý thuyết

+ Vùng lãnh thổ rộng lớn.

+ Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

+ Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

+ Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

Ví dụ: Vùng Loren (Pháp), vùng công nghiệp Đông Nam Bộ (Việt Nam).

II. Bài tập vận dụng

Câu 1: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức vùng công nghiệp có mặt ở Việt Nam hay địa phương?

Hướng dẫn giải

– Vùng công nghiệp: Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), cả nước được chia thành sáu vùng công nghiệp:

+ Vùng 1: Các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh.

+ Vùng 2: Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Hà Tĩnh.

+ Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

+ Vùng 4: Các tỉnh thuộc Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng).

+ Vùng 5: Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng.

+ Vùng 6: Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2: Ã nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp ?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.

B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi .

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Câu 3: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Câu 4: Sá»± tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tÆ°Æ¡ng đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Câu 5: Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của.

A. Vùng công nghiệp.

B. Điểm công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp tập trung.

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Câu 6: Cho sÆ¡ đồ sau :

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Sơ đồ trên bao gồm nhiều ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp tạo nên các hướng chuyên môn hóa,… → Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vùng công nghiệp.

Câu 7: Vùng công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đơn giản nhất, quy mô lớn nhất.

B. Phức tạp nhất, trình độ cao nhất.

C. Diện tích lớn nhất, nhiều ngành nhất.

D. Trình độ cao nhất, quy mô lớn nhất.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 8. Sá»± tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tÆ°Æ¡ng đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp tập trung.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 9: Ã nào sau đây là đặc điểm của vùng công nghiệp?

A. Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

B. Có các xí nghiệp hạt nhân(thể hiện hướng chuyên môn hóa).

C. Có các xí nghiệp phục vụ, bổ trợ.

D. Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 10: Vùng công nghiệp không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Gắn với đô thị vừa và lớn.

B. Là vùng lãnh thổ rộng lớn.

C. Có các ngành phục vụ, bổ trợ.

D. Có ngành công nghiệp chủ đạo.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Kiến thức trọng tâm Đặc điểm vùng công nghiệp Địa lí 10. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Tổng ôn Sự vận động tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa lí 10
Lý thuyết ôn tập Hệ quả địa lí của vận động tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa lí 10

Chúc các em học tập tốt !

Lý thuyết ôn tập Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới Địa lí 10

139

Kiến thức trọng tâm Cơ cấu ngành dịch vụ Địa lí 10

272

Chuyên đề ôn tập Vai trò ngành dịch vụ Địa lí 10

187

Tổng ôn Các đặc điểm của trung tâm công nghiệp Địa lí 10

224

Chuyên đề ôn tập Ngành công nghiệp điện tá»­ – tin học Địa lí 10

150

Chuyên đề Vai trò nền nông nghiệp nước ta Địa lí 10

221

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Kiáºn #thác #tráng #tÃm #Äáºc #Äiám #vùng #cÃng #nghiáp #Äáa #lÃ


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Kiáºn #thác #tráng #tÃm #Äáºc #Äiám #vùng #cÃng #nghiáp #Äáa #lÃ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button