Kể về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

Kể về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng, Bí Mật Wiki

Danh mục bài viết

Kể về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

Gợi ý

Lễ hội chọi trâu được tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Có lần thăm quê vào đúng ngày lễ đó, em được cho đi xem hội. Trên sân lúc này là hai chú trâu đã được đánh số. Con nào con nấy rất hung hăng. Khi vừa có hiệu lệnh của trọng tài là lập tức các chú lao vào nhau húc lấy húc để. Không con nào chịu nhường con nào. Sau một hồi đấu đá, trâu mang số báo danh 72 đã thua trâu có sô’ báo danh 15. Tiếp theo đó lại là những cặp trâu khác. Những trận đấu diễn ra rất sôi nổi hấp dẫn trong tiếng hò hét cổ vũ của những người xem.

Theo wikisecret.com

Check Also

Kể lại một câu chuyện vượt khó vươn lên học giỏi Bài làm Trong chúng …

Kể về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng, Bí Mật Wiki