Hướng dẫn soạn văn Tính từ và cụm tính từ

Hướng dẫn soạn văn Tính từ và cụm tính từ

Hướng dẫn

Tính từ và cụm tính từ là gì? đặc điểm của chúng ra sao? Để giải đáp cho những câu hỏi trên, các bạn hãy cùng tham khảo bài Hướng dẫn soạn văn Tính từ và cụm tính từ dưới đây nhé!

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CỤM TÍNH TỪ

1. Tìm các tính từ có trong câu sau:

a) Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

()

b) Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm […]. Từng chiếc lá mít vàng ối. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi.

()

Trả lời:

– Tính từ có trong các câu:

b. Tính từ: vàng hoe, vàng ối, vàng lịm,vàng tươi.

2. Kể thêm một số tính từ mà em biết và nêu ý nghĩa khái quát của chúng

Trả lời:

Ví dụ về tính từ:

– Tính từ chỉ màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen,…

– Tính từ chỉ đặc điểm về hình dáng: cao, thấp, gầy, mập,…

– Tính từ chỉ trạng thái cảm xúc: vui, buồn, giận dữ, yêu, ghét,…

3. So sánh tính từ với động từ:

– Về khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ hãy, đừng.

– Về khả năng làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

Trả lời:

– Về khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ hãy, đừng.

+ Tính từ và động từ đều có khả năng kết hợp với các từ đã, đang, cũng, vẫn.

+ Động từ có khả năng kết hợp mạnh với các từ hãy, chớ, đừng; còn tính từ bị hạn chế hơn.

– Về khả năng làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

+ Tính từ và động từ có khả năng đảm nhận chủ ngữ như nhau.

+ Tính từ có khả năng làm chủ ngữ hạn chế hơn động từ.

II. CÁC LOẠI TÍNH TỪ

1. Trong các tính từ vừa tìm được ở phần I

– Những tính từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá…)?

– Những tính từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ?

Trả lời

– Những tính từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá…) là bé, oai.

– Những tính từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ là vàng hoe, vàng ối, vàng lịm, vàng tươi.

2. Giải thích hiện tượng trên

Trả lời

– Những tính từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá…) là bé, oai là những tính từ chỉ đặc điểm tương đối.

– Những tính từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ là vàng hoe, vàng ối, vàng lịm, vàng tươi là những tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối.

III.CỤM TÍNH TỪ

1. Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm tính từ in đậm trong các câu sau:

– Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn đã rất yên tĩnhnày.

– […] Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao, mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không.

Trả lời

Phần trước Phần trung tâm Phần sau
Vốn/ đã/ rất Yên tĩnh

Nhỏ

Sáng

Này

Vằng vặc/ ở trên không

2. Tìm thêm những từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước, phần sau cụm tính từ. Cho biết những phụ ngữ ấy bổ sung cho tính từ trung tâm những ý nghĩa gì.

Trả lời

– Những từ ngữ có thể làm phụ trước của cụm tính từ

+ đã, đang, sẽ: biểu thị quan hệ .

+ lại, còn, cũng: biểu thị sự tiếp diễn tương tự.

+ rất, lắm, quá: biểu thị mức độ.

– Những từ ngữ có thể làm phụ sau của cụm tính từ:

+ này,kia, ấy,nọ: chỉ vị trí

+ lắm, quá: biểu thị mức độ.

III. LUYỆN TẬP

1. Dưới đây là năm câu của năm ông thầy bói nhận xét về (truyện ). Tìm cụm tính từ trong các câu ấy

a. Nó sun sun như con đỉa.

b. Nó chần chẫn như cái đòn càn.

c. Nó bè bè như thóc.

d. Nó sừng sững như cái cột đình.

đ. Nó tun tủn như cái chổi sể cùn.

Trả lời

a. sun sun như con đỉa.

b. chần chẫn như cái đòn càn.

c. bè bè như cái quạt thóc.

d. sừng sững như cái cột đình.

đ. tun tủn như cái chổi sể cùn.

2.Việc dùng các tính từ và phụ ngữ so sánh trong những câu trên có tác dụng gì?

Trả lời:

Tính từ trong các câu trên là những từ láy, giúp gợi tả hình ảnh con voi một cách sinh động và hấp dẫn hơn. Từ đó phê phán nhận thức hạn hẹp và cái nhìn chủ quan của năm ông thầy bói.

Theo wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button