Hướng dẫn ôn tập giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am – Hà Nội

Trường THCS.Wiki Secret giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò lớp 7 tài liệu Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán học kì 2 5 học 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, TP. Phố Hà Nội.

MỘT. Phạm vi kiến ​​thức

TÔI. Thuyết giáo

1. Đại số.
– Hàm số, đồ thị hàm số.
– Bàn dò hỏi sơ bộ, dấu dò hỏi.
– Bảng tần số, trung bình, cơ chế, biểu đồ dòng.
2. Hình học.
– Các trường hiệp đồng dư của tam giác vuông.
– Tam giác cân, tam giác đều.
– Thuyết Pitago.
Mối quan hệ giữa các góc và cạnh trong của tam giác.
– Quan hệ giữa các đường dọi, các dấu gạch chéo, dấu gạch chéo và các hình chiếu.
II. định dạng bài đăng

1. Câu hỏi tự luận.
– Đại số học:
+ Tìm trị giá của hàm số lúc biết trị giá của biến.
+ Xác định hệ số a của hàm số nếu đồ thị của hàm số đi qua 1 điểm nào ấy.
+ Xác định các tín hiệu dò hỏi, lập bảng tần số.
+ Tính số trung bình cộng, tìm thức dấu.
– Hình học:
Chứng minh rằng 2 tam giác đồng dạng.
Chứng minh rằng 2 đường thẳng vuông góc và song song.
Đếm các cạnh trong 1 tam giác vuông.
+ So sánh các đoạn thẳng.
2. Câu hỏi trắc nghiệm.
B. câu hỏi hình ảnh

I. 1 số câu hỏi trắc nghiệm.
II. 1 số câu hỏi tiểu luận.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Hướng dẫn ôn tập giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am – Hà Nội

THCS.Wiki Secret giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 7 tài liệu đề cương chỉ dẫn ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 7 5 học 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, thành thị Hà Nội.
A. Phạm vi tri thức
I. Lý thuyết
1. Đại số.
– Hàm số, đồ thị của hàm số.
– Bảng dò hỏi ban sơ, tín hiệu dò hỏi.
– Bảng tần số, số trung bình cộng, mốt, biểu đồ đoạn thẳng.
2. Hình học.
– Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
– Tam giác cân, tam giác đều.
– Định lý Pitago.
– Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác.
– Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
II. Dạng bài
1. Câu hỏi tư luận.
– Đại số:
+ Tìm trị giá của hàm số lúc biết trị giá của biến.
+ Xác định hệ số a của hàm số biết đồ thị hàm số đi qua 1 điểm cho trước.
+ Xác định tín hiệu dò hỏi, lập bảng tần số.
+ Tính số trung bình cộng, tìm mốt của tín hiệu.
– Hình học:
+ Chứng minh 2 tam giác bằng nhau.
+ Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, song song.
+ Tính cạnh trong tam giác vuông.
+ So sánh đoạn thẳng.
2. Câu hỏi trắc nghiêm.
B. Câu hỏi minh họa
I. 1 số câu hỏi trắc nghiệm.
II. 1 số câu hỏi tự luận.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

THCS.Wiki Secret giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 7 tài liệu đề cương chỉ dẫn ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 7 5 học 2021 – 2022 trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, thành thị Hà Nội.
A. Phạm vi tri thức
I. Lý thuyết
1. Đại số.
– Hàm số, đồ thị của hàm số.
– Bảng dò hỏi ban sơ, tín hiệu dò hỏi.
– Bảng tần số, số trung bình cộng, mốt, biểu đồ đoạn thẳng.
2. Hình học.
– Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
– Tam giác cân, tam giác đều.
– Định lý Pitago.
– Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác.
– Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
II. Dạng bài
1. Câu hỏi tư luận.
– Đại số:
+ Tìm trị giá của hàm số lúc biết trị giá của biến.
+ Xác định hệ số a của hàm số biết đồ thị hàm số đi qua 1 điểm cho trước.
+ Xác định tín hiệu dò hỏi, lập bảng tần số.
+ Tính số trung bình cộng, tìm mốt của tín hiệu.
– Hình học:
+ Chứng minh 2 tam giác bằng nhau.
+ Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, song song.
+ Tính cạnh trong tam giác vuông.
+ So sánh đoạn thẳng.
2. Câu hỏi trắc nghiêm.
B. Câu hỏi minh họa
I. 1 số câu hỏi trắc nghiệm.
II. 1 số câu hỏi tự luận.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #ôn #tập #giữa #kì #Toán #5 #trường #THCS #Thanh #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Hướng #dẫn #ôn #tập #giữa #kì #Toán #5 #trường #THCS #Thanh #Hà #Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button