Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục – Tiếng Việt 3

Hướng dẫn cảm thụ bài Lời kêu gọi toàn dân – Tiếng Việt 3

Hướng dẫn

Lời kêu gọi toàn dân dục

Gìn giữ dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ.

Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.

Ngày 27-3-1946

Cách đọc

Đọc chậm, thể hiện sắc thái khuyên nhủ, động viên. Nhấn vào một số câu có hai vế đối nhau:

-Gìn giữ dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới…

-Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được.

– Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.

Gợi ý cảm thụ

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi , nhưng sức khoẻ của mỗi người không chỉ là việc của mỗi mà còn liên quan đến vận mệnh đất nước. diễn đạt điều này thật dễ hiểu: “Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ”. Cho nên tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ đâu chỉ là việc ai thích thì tập, mà đó là bổn phận của mỗi người dân đối với đất nước.

Bác đã để bất cứ ai cũng thấy tập thể dục là cách bồi bổ sức khoẻ một cách dễ dàng nhất, không tốn kém gì, ai cũng nên làm và ai cũng làm được, chỉ cần có ý thức ngày nào cũng tập.

Qua lời kêu gọi tập thể dục, ta thấy Bác Hồ chăm lo đến mọi lĩnh vực của đời sống nhân dân. Lời dạy của Bác thật dễ hiểu và dễ thực hiện.

XEM THÊM BÀI BÉ THÀNH PHI CÔNG TẠI ĐÂY

Tags:Văn 3

Theo wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button