Hướng dẫn cách bật chế độ khách, chế độ trẻ em trên điện thoại Android

Chế độ khách, hoặc cơ chế trẻ con trên 1 số dế yêu Samsung, cho phép khách hàng đặt phần mềm nhưng trẻ con được phép sử dụng trên thiết bị và cấm truy cập vào các phần mềm bạo lực hoặc đắt tiền. Cùng theo dõi và tuân theo nhé!

1. Chỉ dẫn cách kích hoạt cơ chế trẻ con.

Bước 1: Vuốt thanh hiện trạng xuống từ đầu màn hình để mở bảng công bố.

    Vuốt thanh trạng thái xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo

Bước 2: Vuốt xuống 1 lần nữa để xem tất cả các thiết đặt nhanh và nhấn Nút Home dành cho Trẻ em.

Vuốt xuống một lần nữa để xem tất cả các cài đặt nhanh và nhấn vào nút Trang chủ dành cho trẻ em

Bước 3: xem và thiết đặt giao diện.

Xem và quản lý các giao diện.

– Khi ở trong Kids Home, bạn có thể tải xuống các trò chơi và bạn dạng “ngắn” của các phần mềm hệ thống như máy ảnh hoặc thư viện.

– Mọi thứ trong Kids Home và dế yêu sẽ tách biệt, có tức là ảnh chụp từ máy ảnh ở cơ chế Kids Home sẽ chỉ hiện ra ở cơ chế Kids Home, chẳng phải toàn thể thư viện ảnh trên dế yêu.

– Chế độ Kids Home cũng cho phép thiết lập giới hạn trong phần “Parental Controls”. Bạn có thể tạo giấy tờ tư nhân cho từng đứa trẻ, xác định thời lượng chúng được phép sử dụng thiết bị và theo dõi tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng.

2. Chỉ dẫn cách tắt cơ chế trẻ con.

Bước 1: Từ màn hình chính trong Nhà thiếu nhichạm Ba chấm ở góc trên cùng bên phải.

Từ Màn hình chính trên Trang chủ dành cho trẻ em, hãy nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên cùng bên phải

Bước 2: Họp báo Đóng Nhà thiếu nhi.

Nhấn vào Đóng Trang chủ dành cho trẻ em.

Bước 3: Công nhận dấu vân tay hoặc cách thức an ninh khác nếu được hỏi (Số mật khẩu, mã pin).

Xác nhận dấu vân tay hoặc phương thức bảo mật khác nếu được yêu cầu (mật khẩu số, mã pin).

Ngay sau lúc chuẩn xác thành công, Trang chủ Trẻ em sẽ đóng và bạn sẽ quay lại màn hình chính thông thường của mình.


Thông tin thêm về Hướng dẫn cách bật chế độ khách, chế độ trẻ em trên điện thoại Android

Chế độ khách hay cơ chế trẻ con trên 1 số dế yêu Samsung cho phép khách hàng thiết lập những phần mềm nào trẻ con được phép sử dụng trên máy, ko cho phép vào các phần mềm mất tiền hoặc mang tính bạo lực. Cùng theo dõi và tiến hành theo mình nhé!
1. Chỉ dẫn tiến hành cách bật cơ chế trẻ con.
Bước 1: Vuốt thanh hiện trạng từ trên đầu màn hình xuống để mở bảng công bố.

Bước 2: Vuốt xuống 1 lần nữa để thấy hết các cơ chế thiết đặt nhanh và nhấn vào nút Kids Home.

Bước 3: Xem và thiết lập giao diện.

– Khi ở trong Kids Home, bạn có thể tải xuống các trò chơi và bạn dạng “rút gọn” của các phần mềm hệ thống như camera hay thư viện.
– Mọi thứ trong Kids Home và dế yêu sẽ là phần biệt lập, tức là ảnh chụp từ camera trong cơ chế Kids Home sẽ chỉ hiển thị trong cơ chế Kids Home, thay vì hiển thị toàn thể thư viện ảnh của dế yêu.
– Chế độ Kids Home cũng cho phép đặt giới hạn trong phần “Kiểm soát của ba má”. Bạn có thể tạo từng giấy tờ riêng cho từng đứa trẻ, xác định thời kì được phép bằng máy và theo dõi tất cả hoạt động hàng ngày của chúng.
2. Chỉ dẫn tiến hành cách tắt cơ chế trẻ con.
Bước 1: Từ màn hình chính trong Kids Home, chạm vào 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Bước 2: Nhấn Đóng Kids Home.

Bước 3: Công nhận dấu vân tay hoặc các phương thức bảo mật khác nếu được hỏi (Mật khẩu số, mã pin).

Ngay lúc chuẩn xác thành công, Kids Home sẽ đóng lại và bạn được đưa quay về màn hình chính thông thường.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Chế độ khách hay cơ chế trẻ con trên 1 số dế yêu Samsung cho phép khách hàng thiết lập những phần mềm nào trẻ con được phép sử dụng trên máy, ko cho phép vào các phần mềm mất tiền hoặc mang tính bạo lực. Cùng theo dõi và tiến hành theo mình nhé!
1. Chỉ dẫn tiến hành cách bật cơ chế trẻ con.
Bước 1: Vuốt thanh hiện trạng từ trên đầu màn hình xuống để mở bảng công bố.

Bước 2: Vuốt xuống 1 lần nữa để thấy hết các cơ chế thiết đặt nhanh và nhấn vào nút Kids Home.

Bước 3: Xem và thiết lập giao diện.

– Khi ở trong Kids Home, bạn có thể tải xuống các trò chơi và bạn dạng “rút gọn” của các phần mềm hệ thống như camera hay thư viện.
– Mọi thứ trong Kids Home và dế yêu sẽ là phần biệt lập, tức là ảnh chụp từ camera trong cơ chế Kids Home sẽ chỉ hiển thị trong cơ chế Kids Home, thay vì hiển thị toàn thể thư viện ảnh của dế yêu.
– Chế độ Kids Home cũng cho phép đặt giới hạn trong phần “Kiểm soát của ba má”. Bạn có thể tạo từng giấy tờ riêng cho từng đứa trẻ, xác định thời kì được phép bằng máy và theo dõi tất cả hoạt động hàng ngày của chúng.
2. Chỉ dẫn tiến hành cách tắt cơ chế trẻ con.
Bước 1: Từ màn hình chính trong Kids Home, chạm vào 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Bước 2: Nhấn Đóng Kids Home.

Bước 3: Công nhận dấu vân tay hoặc các phương thức bảo mật khác nếu được hỏi (Mật khẩu số, mã pin).

Ngay lúc chuẩn xác thành công, Kids Home sẽ đóng lại và bạn được đưa quay về màn hình chính thông thường.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cách #bật #chế #độ #khách #chế #độ #trẻ #trên #điện #thoại #Android


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Hướng #dẫn #cách #bật #chế #độ #khách #chế #độ #trẻ #trên #điện #thoại #Android

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button