Hãy đóng vai cây bút thần để kể lại câu chuyện “Cây bút thần”

Hãy đóng vai cây bút thần để kể lại câu chuyện “Cây bút thần”, Bí Mật Wiki

Gợi ý

DÀN BÀI

Mở bài:

+ Cây bút thần tự về mình.

+ Giới thiệu chuyện sắp kể (về chú bé Mã Lương).

Thân bài:

+ Kể về chú bé Mã Lương có hoàn cảnh bất hạnh nhưng chăm chỉ, , đăc biêt là ham hoc vẽ và có tài vẽ.

+ Chuyện bút thần được tiên ông trao tặng cho Mã Lương trong một giấc mơ.

+ Cách Mã Lương sử dụng bút thần: vẽ đồ đạc, dụng cụ cho dân làng.

+ Chuyện tên địa chủ định cướp cây bút thần, hãm hại Mã Lương nhưng cậu bé cùng bút thần đã trôn thoát.

+ Chuyện nhà vua định lợi dụng, mua chuộc Mã Lương và cây bút thần để vẽ ra vàng bạc, phượng hoàng, thuyền buồm nhưng đã bị trừng trị đích đáng.

Kết bài:

+ Kể về cuộc sông hiện tại của mình và Mã Lương.

+ Những của cây bút thần.

Theo wikisecret.com