Giáo án bài Thao tác lập luận so sánh soạn theo phương pháp mới

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

* Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

GV yêu cầu HS đọc kĩ đoạn ngữ liệu ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

– Câu 1: Xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh?

– Câu 2: những điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng?

– Câu 3: Phân tích mục đích so sánh trong đoạn trích?

– Câu 4: Từ việc phân tích ngữ liệu trên em hãy cho biết mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

– Nhóm 1: Trả lời câu hỏi số 1

– Nhóm 2: Trả lời câu hỏi số 2

– Nhóm 3: Trả lời câu hỏi số 3

– Nhóm 4: Trả lời câu hỏi số 4

* Bước 3: Thảo luận, nhận xét

Giáo viên cho học sinh thảo luận theo nhóm sau đó nhận xét.

* Bước 4: Kết luận và hình thành kiến thức.

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách so sánh

* Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

GV yêu cầu HS đọc ngữ liệu ở mục II và trả lời câu hỏi.

– Câu 1: Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm “soi đường” của trong “Tắt đèn” với những quan niệm nào?

– Câu 2: Căn cứ để so sánh những quan niệm “soi đường” trên là gì?

– Câu 3: Mục đích của sự so sánh đó?

– Câu 4: Có những cách so sánh nào?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

– Nhóm 1: Trả lời câu hỏi số 1

– Nhóm 2: Trả lời câu hỏi số 2

– Nhóm 3: Trả lời câu hỏi số 3

– Nhóm 4: Trả lời câu hỏi số 4

* Bước 3: Thảo luận, nhận xét

Giáo viên cho học sinh thảo luận theo nhóm sau đó nhận xét.

* Bước 4: Kết luận và hình thành kiến thức.

Hướng dẫn luyện tập.

– GV hướng dẫn HS thực hiện các bài tập trong SGK/ Tr. 81.

– HS đọc bài tập, trao đổi nhanh và trình bày

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

* Ngữ liệu 1:

1. Xác định các đối tượng:

– Đối tượng được so sánh: Văn chiêu hồn.

– Đối tượng so sánh: , Cung oán ngâm, .

2. Phân tích những điểm:

a. Giống nhau: .

b. Khác nhau:

Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm nói về một lớp người.

Truyện Kiều đã nói đến cả xã hội người.

Văn chiêu hồn: Thấy cả loài người lúc sống và lúc chết.

3. Mục đích: Làm sáng rõ, nổi bật giá trị nhân đạo mới mẻ, sâu sắc và cũng rất độc đáo của Văn chiêu hồn.

* Mục đích: Làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục.

* Yêu cầu:

– Đối tượng đưa ra so sánh phải có mối liên quan với nhau về một mặt, một phương diện nào đó.

– So sánh phải dựa trên tiêu chí rõ ràng.

– Kết luận rút ra từ sự so sánh phải cụ thể, chân thực.

II. Cách so sánh

* Ngữ liệu 2:

1. So sánh quan niệm soi đường của Ngô Tất Tố với quan niệm của các nhà văn khác (loại chủ trương cải lương hương ẩm và loại hoài cổ).

2. Căn cứ để so sánh:

Cách viết, hướng viết của hai đối tượng:

– Ngô Tất Tố: “Lụi hụi thắp bó hương mà tự mình soi đường cho nhân vật mình đi, xui người nông dân nổi loạn”.

– Các nhà văn khác: “Bàn cải lương hương ẩm, xoa xoa mà ngư ngư, tiều tiều canh canh mục mục”.

3. Mục đích của sự so sánh:

Chỉ ra ảo tưởng của hai loại người trên, Nguyễn Tuân đã làm nổi bật cái đúng của Ngô Tất Tố.

4. So sánh hai (hay nhiều) đối tượng để thấy những nét giống nhau là so sánh tương đồng, để thấy những nét khác nhau là so sánh tương phản. Nhưng dù kiểu nào cũng phải dựa trên cùng một bình diện, một tiêu chí và nêu rõ ý kiến, của người viết.

III. Luyện tập

Cách lập luận so sánh của Nguyễn Trãi trong đoạn trích:

1. Tác giả đã lập luận so sánh trên các mặt:

Văn hóa:

Lãnh thổ:

Phong tục:

Các triều đại độc lập, có chủ quyền:

Anh hùng, hào kiệt:

2. Từ sự so sánh đó, có thể kết luận: về mọi mặt, nước Đại Việt ta đều có từ trước, đủ tư cách là một nước độc lập có chủ quyền, bình đẳng và không hề phụ thuộc Trung Quốc.

3. Đoạn văn có sức thuyết phục mạnh mẽ, đem đến cho người đọc niềm tự hào dân tộc cao cả.

Năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn bản

Năng lực tiếp nhận và cảm thụ văn bản, năng lực

Năng lực tự học và thực hành ứng dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button