giai thich doi cho sach rach cho thom 5952
giai thich doi cho sach rach cho thom 5952
giai thich doi cho sach rach cho thom 5952

Giải thích: Đói cho sạch rách cho thơm

Hướng dẫn

Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch,

Ca dao tục ngữ là kho tàng trí tuệ của . Mượn những câu nói ngắn gọn, xúc tích, cha ông ta gửi gắm ở trong đó biết bao bài học quý báu. Câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm khẳng định mạnh mẽ vai trò ấy.

Giải thích:

Đói và rách là tình cảnh nghèo khó, túng thiếu và đói khát của con người. Sạch và thơm là trạng thái sạch sẽ, thơm tho, biểu hiện của đầy đủ, dư giả của con người.

Nghĩa đen: Đói cho sạch rách cho thơm có nghĩa là dù có khó khăn hay đói rách cũng phải giữ gìn cuộc sống sạch sẽ, thom tho đàng hoàng. Nghĩa bóng, dù có khó khắn hay đói rách cũng phải gìn giữ lấy đời sống trong sạch, nhân cách tốt đẹp, phẩm chất cao quý. Không vì vật chất mà đánh mất bản thân mình.

Bàn luận:

Vì sao dẫu nghèo khó cũng phải giữ gìn nhân cách, đói cho sạch rách cho thơm?

Đó là quan niệm sống tốt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay. Nó là biểu hiện của trọng tình trọng nghĩa, đề cao nhân cách và phẩm giá của con người. Chính nhân cách, nhân phẩm làm nên giá trị của một con người chứ không phải là vật chất. Vật chất mất đi rồi có thể tìm kiếm lại được còn nhân cách, danh dự con người mất đi thì khó cấy lại được.

Trong ngheo khó cũng phải gìn giữ lấy danh dự, nhân cách tốt đẹp. Người có nhân cách tốt đẹp mới được mọi người tôn trọng, yêu quý và giúp đỡ. Người có nhân cách xấu xa, phẩm chất thấp hèn thì dẫu có lắm tiền nhiều của cũng bị xã hội khinh bỉ và lên án.

Cần làm gì để bồi dưỡng và giữ gìn nhân cách, nhân phẩm của mình?

Không ngừng tri thức, nâng cao nhân cách nhân phẩm của mình. Chính tốt nhất để hình thành và hoàn thiện nhân cách ở mỗi con người.

Đề cao lối sống tình nghĩa, không tham lam vụ lợi hay chạy theo đời sống vật chất mà đánh mất tình người. Xây dựng lối sống trong sạch, vững mạnh, văn minh và tiến bộ trong cộng đồng.

Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Ủng hộ, giúp đỡ những người còn nghèo khó hay gặp cảnh hoạn nạn trong cuộc sống. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, tư tưởng nhân văn cao cả của dân tộc ta.

Không có gì cao quý hơn con người. Hãy lấy con người làm mục tiêu của . Không vì vật chất mà đánh mất bản tính lương thiện vốn có ở chính mình. Bởi thế, đói cho sạch rách cho thơm, sống sao cho bản thân cảm thấy tự hào, mọi người tôn trọng, mến yêu giữa cuộc đời này.

Theo wikisecret.com