Em hãy chứng minh rằng: “Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời” (“Không sợ sai lầm” – theo Hồng Diễm). Em có suy nghĩ gì về điều đó

Em hãy chứng minh rằng: “Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời” (“Không sợ sai lầm” – theo Hồng Diễm). Em có suy nghĩ gì về điều đó – demo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button