Em có suy nghĩ về việc chọn người nối ngôi của Vua Hùng (truyền thuyết bánh Chưng, bánh Giầy)

Em có suy nghĩ về việc chọn người nối ngôi của Vua Hùng (truyền thuyết , bánh Giầy)

Gợi ý

Bánh chưng, Bánh giầytruyền thuyết nổi tiếng trong Việt Nam. Việc lựa chọn người nối ngôi của nhà vua trong tác phẩm gợi cho ta nhiều suy nghĩ.

“Tổ tiên ta từ khi dựng nước, đã truyền được sáu đời’’ – của Vua Hùng xác định xảy ra câu chuyện. Vua Hùng chọn người nối ngôi trong hoàn cảnh đất nước thanh bình và nhà vua đã già. Ý định của vua trong việc chọn người nối ngôi tức phải nối được chí của vua, không nhất thiết là con trưởng. Chính vì thế, nhà vua dùng hình thức thử tài để chọn: nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý vua sẽ được truyền ngôi.

Trong số các người con của vua, chỉ có Lang Liêu được thần giúp đỡ, vì mẹ chàng trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi chết. So với anh em, chàng là người thiệt thòi nhất. Mặt khác, tuy là con vua, nhưng “từ khi lớn lên, ra ở riêng” chàng “chỉ chăm lo việc đồng áng, trồng lúa, trồng khoai” – sống cuộc sống như dân thường. Đồng thời, chàng là người hiểu được ý thần. “Trong trời đất, không gì quý” bằng hạt gạo”; đồng thời chàng có trí sáng tạo để thực hiện được ý đó: lấy gạo làm bánh để lễ Tiên vương.

Trong bao nhiêu cao lương mĩ vị, nem công chả phượng, vua Hùng lại chỉ chọn hai thứ bánh của Lang Liêu. Vua Hùng đã được những ý nghĩa sâu xa của hai thứ bánh ấy: chúng thể hiện công sức chăm chỉ, và thể hiện sự quý trọng nghề nông, quý trọng sản phẩm do làm ra. Hai thứ bánh đó còn thể hiện những ý tưởng sáng tạo: bánh tròn tượng hình Trời, bánh vuông tượng hình Đất, với cách thức gói “các thứ thịt” mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài “và” lá bọc ngoài, mĩ vị để trong” thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa với thiên nhiên trong và trong nhận thức truyền thống của người Việt Nam; đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó và tinh thần đùm bọc nhau giữa những người dân đất Việt vốn là anh em sinh từ một bọc trứng Lạc Long – Âu Cơ.

Việc vua Hùng chọn Lang Liêu nối ngôi chứng tỏ vua trọng người vừa có tài có đức vừa có ; đồng thời qua đó cũng đề cao lao động và phẩn chất sáng tạo trong lao động của nhân dân.

Truyền thuyết Bánh Chưng, bánh giầy có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong đó nổi bật nhât là thông qua việc giải thích nguồn gôc sự vật (bánh chưng, bánh giây – hai thứ bánh tiêu biểu cho truyền thông văn hóa ẩm thực của người Việt Nam trong dịp Việt Nam), truyện đề cao trí thông minh và lòng hiếu thảo của người lao động, đề cao nghề nông. Qua cách vua Hùng lựa chọn người nối ngôi là Lang Liêu, truyện còn đề cao ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán trên cơ sở coi trọng những giá trị sáng tạo thiêng liêng của nhân dân. Ca ngợi truyền thông đạo lí cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Theo wikisecret.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button