Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

SGK Địa lý Giải bài 12 và 20 Giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi phần luyện tập trang 86. Đồng thời nắm được kiến ​​thức về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.

Bài 20: Địa lý 12 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Được biên soạn theo chương trình SGK trang 82 → 86. Điều này giúp các bạn tiếp thu nhanh kiến ​​thức lý thuyết, biết cách trả lời câu hỏi và học tốt môn địa lý. Như vậy, đây là nội dung chi tiết cho phần địa lý 12 và 20. Theo dõi tại đây.

Các bài Địa lý 12 và 20

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

– Xu hướng: Tỉ trọng khu II tăng lên và tỉ trọng khu I, III giảm dần.

– Cơ cấu thay đổi theo từng ngành.

+ Nông nghiệp: giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Giảm tỷ trọng cây ăn được trong trồng trọt và tăng tỷ trọng cây công nghiệp (cây công nghiệp xuất khẩu, nguyên liệu công nghiệp có giá trị).

+ Công nghiệp – Xây dựng: Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng khai khoáng. Tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, giảm sản phẩm chất lượng thấp và trung bình.

+ Ngành dịch vụ – du lịch: cơ sở hạ tầng, đô thị phát triển nhanh và nhiều dịch vụ mới ra đời như viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ …

2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

– Thành phần kinh tế quốc dân tuy thu hẹp nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

– Tỷ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.

– Đặc biệt, kể từ khi Hàn Quốc gia nhập WTO, kinh tế đầu tư nước ngoài phát triển nhanh chóng.

SGK Địa lý Giải bài 12 Trang 20 Trang 86

Câu hỏi 1

Điền thông tin thích hợp vào bảng

Xu hướng thay đổi cơ cấu kinh tế

kết cấu

xu hướng di chuyển

Kinh tế học

ngành kinh tế

lĩnh vực kinh tế

câu trả lời gợi ý

kết cấu

xu hướng di chuyển

Kinh tế học

– Chuyển hướng: tăng tỷ trọng khu vực II (công nghiệp và xây dựng) và giảm tỷ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tuy nhiên tỷ trọng khu vực III (dịch vụ) không ổn định nhưng nhìn chung chuyển biến tích cực. .

– Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành rất rõ nét.

+ Khu vực I: Tỉ trọng nông nghiệp ngày càng giảm, tỉ trọng đánh bắt hải sản ngày càng tăng. Trong nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), tỷ trọng sản xuất trồng trọt giảm trong khi tỷ trọng chăn nuôi tăng lên.

+ Khu vực II: Công nghiệp có xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tăng hiệu quả đầu tư để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng lên và tỷ trọng khai khoáng giảm dần. Theo ngành, cơ cấu sản phẩm thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, giảm sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hợp. yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

+ Khu vực III: Có các giai đoạn tăng trưởng, đặc biệt là các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế và đô thị. Nhiều dịch vụ mới như truyền thông, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư ra đời.

ngành kinh tế

– Nền kinh tế quốc dân tuy có sự suy giảm tương đối nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

– Tỷ trọng kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng tăng.

lĩnh vực kinh tế

– Tỷ trọng của các vùng trong giá trị sản xuất quốc dân biến động lớn.

– Hình thành các khu phát triển kinh tế, đất chuyên canh, khu tập trung công nghiệp, khu chế xuất quy mô lớn.

– Hình thành 3 vùng kinh tế lõi: Vùng kinh tế lõi phía Bắc, vùng kinh tế lõi miền Trung và vùng kinh tế lõi phía Nam.

câu 2

Cho bảng dữ liệu sau

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Hàn Quốc (giá trị thực tế)

(Đơn vị: tỷ đồng)

chi nhánh

2000

2005

nông nghiệp

129140,5

183342,4

lâm nghiệp

7673,9

9496,2

Hải sản

26498,9

63549,2

súng

163313.3

256387,8

) Tính tỷ trọng của từng ngành trong tổng sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp của Hàn Quốc.

b) Bình luận về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

trả lời:

) Tính tỷ trọng của từng ngành trong tổng sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp của Hàn Quốc.

  • Công thức áp dụng: nông nghiệp (hoặc lâm nghiệp hoặc thủy sản) / sum x 100% =%
  • Ví dụ:% Năm Nông nghiệp 2000 = 129140,5 / 163313,3 x 100% = 79,1%
  • hoặc% Đánh bắt năm 2005 = 63549,2 / 256387,8 x 100% = 24,8%

Cuối cùng, tôi nhận được bảng kết quả đầy đủ như thế này:

Tỷ lệ sản lượng nông, lâm, thủy sản trong tổng sản phẩm thủy sản ở Hàn Quốc

(đơn vị: %)

chi nhánh

2000

2005

nông nghiệp

79.1

71,5

lâm nghiệp

4,7

3.7

Hải sản

16,2

24.8

súng

100.0

100.0

b) Bình luận về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Nhìn chung, từ năm 2000 đến 2005, sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp của Hàn Quốc đều tăng.

Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng giữa các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn khác nhau nên việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như sau:

  • Nông nghiệp giảm mạnh từ 79,1% năm 2000 xuống 71,5% năm 2005.
  • Lâm nghiệp giảm từ 4,7% năm 2000 xuống 3,7% năm 2005.
  • Thủy sản tăng mạnh từ 16,2% năm 2000 lên 24,8% năm 2005.

Thông tin thêm về Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giải bài tập SGK Địa lý 12 Bài 20 giúp các em học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi bài tập trang 86. Đồng thời nắm được kiến ​​thức về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
Bài 20: Địa lý 12 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được biên soạn theo chương trình SGK trang 82 → 86. Qua đó giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức lý thuyết, biết cách trả lời các câu hỏi để học tốt môn Địa lý. Như vậy sau đây là nội dung chi tiết của phần Soạn Địa Lí 12 bài 20, mời các em cùng theo dõi tại đây.
Lý thuyết Địa lý 12 bài 20
1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
– Xu hướng: tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I, III.
– Tùy theo từng ngành mà cơ cấu có những thay đổi riêng:
+ Nông nghiệp: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Trong trồng trọt, giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp (cây công nghiệp xuất khẩu, nguyên liệu công nghiệp có giá trị).
+ Công nghiệp – xây dựng: Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai khoáng. Tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, giảm sản phẩm chất lượng thấp và trung bình.
+ Ngành dịch vụ – du lịch: Cơ sở hạ tầng, đô thị phát triển nhanh chóng, nhiều dịch vụ mới ra đời như viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ …
2. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế
– Thành phần kinh tế Nhà nước tuy giảm tỷ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.
– Tỷ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.
-Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, nhất là từ khi nước ta gia nhập WTO.
Giải bài tập SGK Địa lý 12 bài 20 trang 86
Câu hỏi 1
Điền thông tin thích hợp vào bảng
XU HƯỚNG THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Kết cấu

Xu hướng dịch chuyển

Kinh tế học

Các thành phần kinh tế

Lãnh thổ kinh tế

Câu trả lời được đề xuất

Kết cấu

Xu hướng dịch chuyển

Kinh tế học

– Chuyển dịch theo hướng: tăng tỷ trọng khu vực II (công nghiệp và xây dựng), giảm tỷ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tuy nhiên tỷ trọng khu vực III (dịch vụ) chưa ổn định nhưng nhìn chung là có sự chuyển biến tích cực.
– Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành khá rõ nét
+ Ở khu vực I: Xu hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản. Trong nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm đi, tỉ trọng của ngành chăn nuôi lại tăng lên.
+ Khu vực II: Công nghiệp có xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp hơn với yêu cầu thị trường và tăng hiệu quả đầu tư. Tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng lên, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng giảm dần. Trong từng ngành, cơ cấu sản phẩm cũng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, chất lượng, giá cả cạnh tranh, giảm sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hợp. với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
+ Khu vực III: Có bước tăng trưởng, nhất là lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. Nhiều dịch vụ mới ra đời như viễn thông, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, v.v.

Các thành phần kinh tế

– Kinh tế nhà nước tuy có giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
– Tỉ trọng kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng tăng.

Lãnh thổ kinh tế

– Tỉ trọng của các vùng trong giá trị sản xuất cả nước có nhiều biến động.
– Đã hình thành các vùng phát triển kinh tế, vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất quy mô lớn.
– Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu 2
Cho bảng dữ liệu sau
Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta (giá trị thực tế)
(Đơn vị: tỷ đồng)

Chi nhánh

2000

2005

nông nghiệp

129140,5

183342,4

lâm nghiệp

7673,9

9496,2

Hải sản

26498,9

63549,2

toàn bộ

163313.3

256387,8

a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta qua các năm.
b) Nhận xét về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Câu trả lời:
a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta qua các năm.

Áp dụng công thức: Nông nghiệp (hoặc Lâm nghiệp, hoặc Thủy sản) / Tổng x 100% =%
Ví dụ:% Nông nghiệp năm 2000 = 129140,5 / 163313,3 x 100% = 79,1%
Hoặc% Thủy sản năm 2005 = 63549,2 / 256387,8 x 100% = 24,8%

Cuối cùng, chúng tôi nhận được bảng kết quả đầy đủ như sau:
Tỷ trọng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong tổng sản phẩm thủy sản của nước ta
(Đơn vị: %)

Chi nhánh

2000

2005

nông nghiệp

79.1

71,5

lâm nghiệp

4,7

3.7

Hải sản

16,2

24.8

toàn bộ

100.0

100.0

b) Nhận xét về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Nhìn chung, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta từ năm 2000 đến năm 2005 đều tăng.
Tuy nhiên, tốc độ tăng giữa khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự khác nhau dẫn đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, cụ thể như sau:

Nông nghiệp giảm mạnh, từ 79,1% năm 2000 xuống còn 71,5% năm 2005.
Lâm nghiệp giảm từ 4,7% năm 2000 xuống chỉ còn 3,7% năm 2005.
Thủy sản tăng nhanh, từ 16,2% năm 2000 lên 24,8% năm 2005.

Giải bài tập SGK Địa lý 12 Bài 20 giúp các em học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi bài tập trang 86. Đồng thời nắm được kiến ​​thức về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
Bài 20: Địa lý 12 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được biên soạn theo chương trình SGK trang 82 → 86. Qua đó giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức lý thuyết, biết cách trả lời các câu hỏi để học tốt môn Địa lý. Như vậy sau đây là nội dung chi tiết của phần Soạn Địa Lí 12 bài 20, mời các em cùng theo dõi tại đây.
Lý thuyết Địa lý 12 bài 20
1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
– Xu hướng: tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I, III.
– Tùy theo từng ngành mà cơ cấu có những thay đổi riêng:
+ Nông nghiệp: Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Trong trồng trọt, giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp (cây công nghiệp xuất khẩu, nguyên liệu công nghiệp có giá trị).
+ Công nghiệp – xây dựng: Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai khoáng. Tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, giảm sản phẩm chất lượng thấp và trung bình.
+ Ngành dịch vụ – du lịch: Cơ sở hạ tầng, đô thị phát triển nhanh chóng, nhiều dịch vụ mới ra đời như viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ …
2. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế
– Thành phần kinh tế Nhà nước tuy giảm tỷ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.
– Tỷ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.
-Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, nhất là từ khi nước ta gia nhập WTO.
Giải bài tập SGK Địa lý 12 bài 20 trang 86
Câu hỏi 1
Điền thông tin thích hợp vào bảng
XU HƯỚNG THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Kết cấu

Xu hướng dịch chuyển

Kinh tế học

Các thành phần kinh tế

Lãnh thổ kinh tế

Câu trả lời được đề xuất

Kết cấu

Xu hướng dịch chuyển

Kinh tế học

– Chuyển dịch theo hướng: tăng tỷ trọng khu vực II (công nghiệp và xây dựng), giảm tỷ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tuy nhiên tỷ trọng khu vực III (dịch vụ) chưa ổn định nhưng nhìn chung là có sự chuyển biến tích cực.
– Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành khá rõ nét
+ Ở khu vực I: Xu hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản. Trong nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm đi, tỉ trọng của ngành chăn nuôi lại tăng lên.
+ Khu vực II: Công nghiệp có xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp hơn với yêu cầu thị trường và tăng hiệu quả đầu tư. Tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng lên, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng giảm dần. Trong từng ngành, cơ cấu sản phẩm cũng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, chất lượng, giá cả cạnh tranh, giảm sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hợp. với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
+ Khu vực III: Có bước tăng trưởng, nhất là lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. Nhiều dịch vụ mới ra đời như viễn thông, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, v.v.

Các thành phần kinh tế

– Kinh tế nhà nước tuy có giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
– Tỉ trọng kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng tăng.

Lãnh thổ kinh tế

– Tỉ trọng của các vùng trong giá trị sản xuất cả nước có nhiều biến động.
– Đã hình thành các vùng phát triển kinh tế, vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất quy mô lớn.
– Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu 2
Cho bảng dữ liệu sau
Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta (giá trị thực tế)
(Đơn vị: tỷ đồng)

Chi nhánh

2000

2005

nông nghiệp

129140,5

183342,4

lâm nghiệp

7673,9

9496,2

Hải sản

26498,9

63549,2

toàn bộ

163313.3

256387,8

a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta qua các năm.
b) Nhận xét về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Câu trả lời:
a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta qua các năm.

Áp dụng công thức: Nông nghiệp (hoặc Lâm nghiệp, hoặc Thủy sản) / Tổng x 100% =%
Ví dụ:% Nông nghiệp năm 2000 = 129140,5 / 163313,3 x 100% = 79,1%
Hoặc% Thủy sản năm 2005 = 63549,2 / 256387,8 x 100% = 24,8%

Cuối cùng, chúng tôi nhận được bảng kết quả đầy đủ như sau:
Tỷ trọng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong tổng sản phẩm thủy sản của nước ta
(Đơn vị: %)

Chi nhánh

2000

2005

nông nghiệp

79.1

71,5

lâm nghiệp

4,7

3.7

Hải sản

16,2

24.8

toàn bộ

100.0

100.0

b) Nhận xét về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Nhìn chung, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta từ năm 2000 đến năm 2005 đều tăng.
Tuy nhiên, tốc độ tăng giữa khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự khác nhau dẫn đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, cụ thể như sau:

Nông nghiệp giảm mạnh, từ 79,1% năm 2000 xuống còn 71,5% năm 2005.
Lâm nghiệp giảm từ 4,7% năm 2000 xuống chỉ còn 3,7% năm 2005.
Thủy sản tăng nhanh, từ 16,2% năm 2000 lên 24,8% năm 2005.

#Địa #lí #Bài #Chuyển #dịch #cơ #cấu #kinh #tế


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Địa #lí #Bài #Chuyển #dịch #cơ #cấu #kinh #tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button