Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Cần Thơ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Cần Thơ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022 – 2023 tỉnh Cần Thơ diễn ra vào các ngày từ 7 – 9/6/2022 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki Secret để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 của mình:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ năm 2022 – 2023

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

I. Phần trắc nghiệm

1D 2A 3C 4D 5B 6B 7D 8C 9A 10C
11A 12A 13C 14D 15A 16B 17B 18D 19B 20C

II. Phần tự luận

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022


Thông tin thêm về Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Cần Thơ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Cần Thơ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.
Kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022 – 2023 tỉnh Cần Thơ diễn ra vào các ngày từ 7 – 9/6/2022 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki Secret để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 của mình:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ năm 2022 – 2023
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022
I. Phần trắc nghiệm
1D
2A
3C
4D
5B
6B
7D
8C
9A
10C
11A
12A
13C
14D
15A
16B
17B
18D
19B
20C
II. Phần tự luận
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Cần Thơ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.
Kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022 – 2023 tỉnh Cần Thơ diễn ra vào các ngày từ 7 – 9/6/2022 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Wiki Secret để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 của mình:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ năm 2022 – 2023
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022
I. Phần trắc nghiệm
1D
2A
3C
4D
5B
6B
7D
8C
9A
10C
11A
12A
13C
14D
15A
16B
17B
18D
19B
20C
II. Phần tự luận
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2022

#Đề #thi #tuyển #sinh #vào #lớp #năm #sở #GDĐT #Cần #Thơ


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đề #thi #tuyển #sinh #vào #lớp #năm #sở #GDĐT #Cần #Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button