Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình năm 2016 – 2017 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo TT 22

rà soát giữa kì 2 môn toán lớp 4

Đề rà soát giữa kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình 5 học 2016 – 2017 là tài liệu tham khảo bao gồm bảng ma trận đề thi và đáp án giúp các em học trò ôn tập và sẵn sàng cho các kì thi hiệu quả. 4 với sản lượng cao. Mời quý giáo viên và các em học trò tham khảo.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Phú Long 5 học 2016 – 2017

Đề rà soát giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 5 học 2016 – 2017

đề rà soát giữa học kì 2 môn toán lớp 4 5 học 2016 – 2017

Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 4 có đáp án

Quảng Bình.Bộ Giáo dục và Huấn luyện

HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG GIÁO DỤC

MẶT TRỜI CƠ BẢN VÀ CHÍNH MINH

KIỂM TRA LẦN THỨ HAI II

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: TOÁN – LỚP 4

Thời gian 40 phút (không tính thời kì làm bài)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Điền vào chỗ trống:

kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 4

kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 4

Bài toán 5: (1,0 điểm) Hãy ghép kết quả của các phép tính với kết quả của các phép tính này:

kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 4

Câu 6: (1,0 điểm) Viết đúng số vào dấu.

a) 5 tấn 25 kg = ……… kg (525 kg; 5,025 kg; 5,250 kg)

b) 1 m2 4 centimet2 = ……….. centimet2 (10 004 centimet2; 14 centimet2; 104 centimet2)

Bài toán 7: (1,0 điểm) Tìm 1 phân số, biết rằng nếu trừ 1/5 và thêm 1/4 thì được kết quả là 5/4. Phân số cần tìm là: …………

II. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI (3,0 điểm)

Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm)

kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 4

Câu 9: (1,0 điểm): Chị gái hơn em 6 tuổi. Tuổi em và tuổi chị nâng cao 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Câu 10: (1,0 điểm): 1 hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Chiều cao bằng 3/4 chiều dài của đế. Tính diện tích của cái sân?

Chỉ dẫn chấm và giải đáp giữa học kì 2 môn toán lớp 4

Câu

trước nhất

2

3

Ý KIẾN

1

B

1

B

1

B

Trả lời

<

>

MỘT

S

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 4: (1,0 điểm) Mỗi ​​dãy đúng được 0,25 điểm.

Xếp đặt các phân số từ bé nhất tới béo nhất: 1/5; 3/5; 6/8; 8/5

Câu 5: (1,0 điểm) Mỗi ​​câu nối đúng được 0,5 điểm

kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 4

Bài toán 6: (1,0 điểm) Mỗi ​​phép tính đúng được 0,5 điểm:

a) 5 tấn 25 kg = 5025 kg

b) 1 m2 4 centimet2 = 10 004 centimet2

Câu 7: (1,0 điểm) Tìm phân số đúng được 1,0 điểm.

Phân số bạn đang tìm là: 6/5

II. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI (3,0 điểm)

Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm) Mỗi ​​phép tính đúng được 0,5 điểm:

kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 4

Câu 9: (1,0 điểm): Chị gái hơn em 6 tuổi. Tuổi em và tuổi chị nâng cao 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Gicửa ải pháp

Tuổi em là: (0,25 điểm)

(18 – 6): 2 = 6 (Tuổi) (0,25 điểm)

Tuổi anh là: (0,25 điểm)

18 – 6 = 12 (Tuổi) (0,25 điểm)

Trả lời: Tôi: 6 tuổi; Anh: 12 tuổi

Câu 10: (1,0 điểm):

Gicửa ải pháp

Chiều cao của thửa ruộng là: (0,2 điểm)

20 x 3/4 = 15 (m) (0,25 điểm)

Diện tích của sân là: (0,2 điểm)

20 x 15 = 300 (m2) (0,25 điểm)

Đáp số: 300 (m2) (0,1 điểm)

* Xem xét: Đối với các cách giải khác có kết quả đúng học trò vẫn đạt điểm tối đa.

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 tập 2

mạch kiến ​​thức, Kĩ năng

Số câu, phá lưới

Cấp độ 1

Chừng độ 2

Chừng độ 3

Chừng độ 4

HÀNG TRIỆUquý ngài

Con số: So sánh phân số. Viết các phân số theo quy trình từ bé nhất tới béo nhất. Biết cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số; tìm các thành phần chưa biết trong tính toán; Gicửa ải bài toán tìm 2 số nếu biết tổng và hiệu của 2 số đấy.

Số câu

03

02

01

01

07

Ghi bàn

03

02

01

01

07

Số lượng và số lượng đo lường: Chuyển đổi các số đo thể tích và diện tích.

Số câu

01

01

Ghi bàn

01

01

Nhân tố hình học:; Nhận hình dáng thoi; tính diện tích hình bình hành

Số câu

01

01

02

Ghi bàn

01

01

02

HÀNG TRIỆUquý ngài

Số câu

04

03

02

01

mười

Sđặt vị trí

04

03

02

01

mười

Ma trận đề rà soát giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán.

mạch kiến ​​thức, Kĩ năng

Số câu, phá lưới

Cấp độ 1

Chừng độ 2

Chừng độ 3

Chừng độ 4

HÀNG TRIỆUquý ngài

Con số

Số câu

03

02

01

01

07

Số câu

1, 2, 4

5, 8

9

7

Số lượng và số lượng đo lường

Số câu

01

01

Số câu

6

nhân tố hình học

Số câu

01

01

02

Số câu

3

mười

HÀNG TRIỆUSir số câu

Số câu

04

03

02

01

mười

.


Thông tin thêm về Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình năm 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo TT 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình 5 học 2016 – 2017 là tài liệu tham khảo bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em học trò ôn tập, ôn thi hiệu quả cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo.Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Phú Long 5 học 2016 – 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 5 học 2016 – 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 5 học 2016 – 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án PHÒNG GD&ĐT QUẢNG BÌNHTRƯỜNG PTDT BÁN TRÚTIỂU HỌC VÀ THCS XUÂN MINHBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2016 – 2017MÔN: TOÁN – LỚP 4Thời gian 40 phút (không tính thời kì giao đề)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)Câu 1: (1,0 điểm) Điền dấu vào ô trống:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 5: (1,0 điểm) Nối phép tính với kết quả của phép tính đấy:Câu 6: (1,0 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấma) 5 tấn 25 kg = ………. kg (525 kg; 5 025 kg; 5 250 kg)b) 1 m2 4 cm2 = ………..cm2 (10 004 cm2; 14 cm2; 104 cm2)Câu 7: (1,0 điểm) Tìm 1 phân số, biết rằng nếu phân số đấy trừ đi 1/5 rồi lại thêm 1/4 thì được 5/4. Phân số cần tìm là:……………..II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm)Câu 9: (1,0 điểm): Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.Câu 10: (1,0 điểm): 1 cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đấy?Chỉ dẫn chấm và đáp án môn Toán giữa học kì 2 môn Toán lớp 4Câu123ÝabababĐáp án<>CASĐĐiểm0,50,50,50,50,50,5(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 4: (1,0 điểm) Mỗi quy trình đúng được 0,25 điểm.Xếp các phân số theo quy trình từ nhỏ tới béo: 1/5; 3/5; 6/8; 8/5Câu 5: (1,0 điểm) Mỗi phép tính nối đúng được 0,5 điểmCâu 6: (1,0 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:a) 5 tấn 25 kg = 5025 kgb) 1 m2 4 cm2 = 10 004 cm2Câu 7: (1,0 điểm) Tìm đúng phân số được 1,0 điểm.Phân số cần tìm là: 6/5II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:Câu 9: (1,0 điểm): Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.Bài giảiSố tuổi của em là: (0, 25 điểm)(18 – 6) : 2 = 6 (Tuổi) (0, 25 điểm)Số tuổi của chị là: (0, 25 điểm)18 – 6 = 12 (Tuổi) (0, 25 điểm)Đáp số: Em: 6 Tuổi; Chị: 12 TuổiCâu 10: (1,0 điểm):Bài giảiChiều cao của cái sân đấy là: (0, 2 điểm)20 x 3/4 = 15 (m) (0, 25 điểm)Diện tích của cái sân đấy là: (0, 2 điểm)20 x 15 = 300 (m2) (0, 25 điểm)Đáp số: 300 (m2) (0, 1 điểm)* Xem xét: Các cách giải khác nhưng mà có kết quả đúng học trò vẫn đạt điểm tối đa.Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4Mạch tri thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4TổngSố học: So sánh phân số. Viết các phân số theo quy trình từ nhỏ tới béo. Biết cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số; tìm 1 thành phần chưa biết trong phép tính; Gicửa ải bài toán tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu của 2 số đấy.Số câu03020101 07Số điểm03020101 07Đại lượng và đo đại lượng: Chuyển đổi số đo khối lượng, diện tích.Số câu01 01Số điểm01 01Yếu tố hình học:; Nhận biết hình thoi; tính diện tích hình bình hànhSố câu0101 02Số điểm0101 02Tổng Số câu 04 03 02 01 10 Số điểm 04 03 02 01 10(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ma trận câu hỏi đề rà soát môn Toán giữa học kỳ II lớp 4Mạch tri thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4TổngSố họcSố câu0302010107Câu số1, 2, 45, 897 Đại lượng và đo đại lượngSố câu0101Câu số6 Nhân tố hình họcSố câu010102Câu số310 Tổng số câuSố câu0403020110

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình 5 học 2016 – 2017 là tài liệu tham khảo bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em học trò ôn tập, ôn thi hiệu quả cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo.Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Phú Long 5 học 2016 – 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 5 học 2016 – 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 5 học 2016 – 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án PHÒNG GD&ĐT QUẢNG BÌNHTRƯỜNG PTDT BÁN TRÚTIỂU HỌC VÀ THCS XUÂN MINHBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2016 – 2017MÔN: TOÁN – LỚP 4Thời gian 40 phút (không tính thời kì giao đề)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)Câu 1: (1,0 điểm) Điền dấu vào ô trống:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 5: (1,0 điểm) Nối phép tính với kết quả của phép tính đấy:Câu 6: (1,0 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấma) 5 tấn 25 kg = ………. kg (525 kg; 5 025 kg; 5 250 kg)b) 1 m2 4 cm2 = ………..cm2 (10 004 cm2; 14 cm2; 104 cm2)Câu 7: (1,0 điểm) Tìm 1 phân số, biết rằng nếu phân số đấy trừ đi 1/5 rồi lại thêm 1/4 thì được 5/4. Phân số cần tìm là:……………..II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm)Câu 9: (1,0 điểm): Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.Câu 10: (1,0 điểm): 1 cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đấy?Chỉ dẫn chấm và đáp án môn Toán giữa học kì 2 môn Toán lớp 4Câu123ÝabababĐáp án<>CASĐĐiểm0,50,50,50,50,50,5(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 4: (1,0 điểm) Mỗi quy trình đúng được 0,25 điểm.Xếp các phân số theo quy trình từ nhỏ tới béo: 1/5; 3/5; 6/8; 8/5Câu 5: (1,0 điểm) Mỗi phép tính nối đúng được 0,5 điểmCâu 6: (1,0 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:a) 5 tấn 25 kg = 5025 kgb) 1 m2 4 cm2 = 10 004 cm2Câu 7: (1,0 điểm) Tìm đúng phân số được 1,0 điểm.Phân số cần tìm là: 6/5II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:Câu 9: (1,0 điểm): Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.Bài giảiSố tuổi của em là: (0, 25 điểm)(18 – 6) : 2 = 6 (Tuổi) (0, 25 điểm)Số tuổi của chị là: (0, 25 điểm)18 – 6 = 12 (Tuổi) (0, 25 điểm)Đáp số: Em: 6 Tuổi; Chị: 12 TuổiCâu 10: (1,0 điểm):Bài giảiChiều cao của cái sân đấy là: (0, 2 điểm)20 x 3/4 = 15 (m) (0, 25 điểm)Diện tích của cái sân đấy là: (0, 2 điểm)20 x 15 = 300 (m2) (0, 25 điểm)Đáp số: 300 (m2) (0, 1 điểm)* Xem xét: Các cách giải khác nhưng mà có kết quả đúng học trò vẫn đạt điểm tối đa.Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4Mạch tri thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4TổngSố học: So sánh phân số. Viết các phân số theo quy trình từ nhỏ tới béo. Biết cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số; tìm 1 thành phần chưa biết trong phép tính; Gicửa ải bài toán tìm 2 số lúc biết tổng và hiệu của 2 số đấy.Số câu03020101 07Số điểm03020101 07Đại lượng và đo đại lượng: Chuyển đổi số đo khối lượng, diện tích.Số câu01 01Số điểm01 01Yếu tố hình học:; Nhận biết hình thoi; tính diện tích hình bình hànhSố câu0101 02Số điểm0101 02Tổng Số câu 04 03 02 01 10 Số điểm 04 03 02 01 10(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ma trận câu hỏi đề rà soát môn Toán giữa học kỳ II lớp 4Mạch tri thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4TổngSố họcSố câu0302010107Câu số1, 2, 45, 897 Đại lượng và đo đại lượngSố câu0101Câu số6 Nhân tố hình họcSố câu010102Câu số310 Tổng số câuSố câu0403020110

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #trường #Tiểu #học #Xuân #Minh #Quảng #Bình #5 #Đề #kiểm #tra #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #theo


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đề #thi #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #trường #Tiểu #học #Xuân #Minh #Quảng #Bình #5 #Đề #kiểm #tra #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button