Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Ngữ văn lớp 12

  • 2 weeks ago
  • 20 Views
  • 0 0
+ Đi liền với sự phát triển của lịch sử dân tộc, cảm hứng yêu nước trong văn học 1945 -1954 đã trở thành chủ nghĩa anh hùng thấm đẫm cảm hứng về một Việt Nam đầy máu lửa và chiến công. Tình yêu quê hương đất nước, lòng căn thù giặc, ca ngợi cuộc kháng chiến và con người kháng chiến là những cảm hứng chính.…

– Hình tượng Tổ quốc đã hồi sinh, những bài thơ ca ngơi tổ quốc, ca ngợi những người con anh hùng của dân tộc sau những đêm dài nô lệ đầy máu và nước mắt để có mùa xuân huy hoàng đang rộn rã.

Mỗi xóm làng như một “ luỹ thép” mỗi ngọn núi dòng sông đều chói lọi sự tích anh hùng, cả dân tộc đứng dậy, cả đất nước đánh giặc.

(Dẫn chứng: Thơ Tố Hữu, Đất nước – Nguyễn Đình Thi, Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)

+ Cuộc sống kháng chiến, con người kháng chiến được ghi lại nhiều nhất trong thơ.

Đó là những anh vệ quốc quân, bà mẹ chiến sĩ, chị phụ nữ nông thôn hay những em bé liên lạc …được thể hiện chân thực, gợi cảm.

(Bà Má Hậu Giang, Mẹ Tơm, người con gái Việt Nam (Tố Hữu), Tây Tiến – Quang Dũng, Đồng chí – Chính Hữu)

Họ là những con người đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Những con người giàu yêu nước và căn thù giặc. Họ luôn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng “ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh…

Tây Tiến – Quang Dũng

…Ôi trái tim em trái tim vĩ đại

Còn một giọt máu tươi còn đập mãi

Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời

Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!…

“ Người con gái Việt Nam – Tố Hữu”

Kết tinh những hình ảnh đẹp, phẩm chất cao quý nhất là lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ở đâu u ám quân thù

Nhìn lên Việt Bắc cụ Hồ sáng soi

Ở đâu đau đớn giống nòi

Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền…

Việt Bắc – Tố Hữu

+ Cảm hứng yêu nước gắn liền với lòng căn thù giặc, xót xa khi quê hương bị tàn phá, đất nước như oằn mình trĩu nặng đau thương trước gót chân xâm lược của kẻ thù.

(Chứng minh qua thơ ca kháng chiến chống Pháp)

Nhưng cũng chính từ đau thương, căm hờn đó mà “ôm đất nước những người áo vải- Đã đứng lên thành những anh hùng”…

-> Thơ ca chống Pháp đã dựng lên những tượng đài hùng vĩ về những người con yêu nước quang vinh. Cảm hứng yêu nước thổi vào thơ kháng chiến chống Pháp một luồng sinh khí mới hào hùng và hoành tráng.

Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra đất nước …

(Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. Cảm hứng yêu nước là kết tinh tất yếu của đời sống lịch sử, đời sống tinh thần dân tộc. Sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam được biểu hiện rõ nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp bằng lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Cảm hứng yêu nước là nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ cho dân tộc Việt Nam vượt qua những đau thương mất mát để vươn tới thắng lợi vinh quang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *