Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng

Đề điều tra lần 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng gồm 03 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài 45 phút và có đáp án kèm theo (đáp án được tô đỏ).

Trích đề điều tra Toán 12 lần 1 5 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng:
+ Gọi S là tập trung các số thiên nhiên có 2 chữ số phân biệt tạo bởi chữ số 1; 2; 3; 4; Số 5; Số 6; 7. Chọn trùng hợp 1 số từ S. Tính xác suất để 2 số được chọn là số chẵn.
+ Hàm số yfx liên tiếp và có đồ thị là fx như hình vẽ bên. Khoảng nào sau đây là đồng biến của hàm số 2 4 fxx?
+ Cho hàm số yfx có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số là bao lăm?

Tệp WORD (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng

Đề điều tra môn Toán 12 lần 1 5 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng gồm 03 trang với 20 câu trắc nghiệm, thời kì làm bài 45 phút, đề thi có đáp án (đáp án được tô màu đỏ).
Trích dẫn đề điều tra môn Toán 12 lần 1 5 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng:
+ Gọi S là tập trung các số thiên nhiên có 2 chữ số không giống nhau được tạo bởi các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lấy trùng hợp 1 số từ S. Tính xác suất để số chọn ra có 2 chữ số đều chẵn.
+ Hàm số y f x liên tiếp trên và có đồ thị f x như hình vẽ. Hỏi hàm số 2 4 f x x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
+ Cho hàm số y f x có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số là?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Đề điều tra môn Toán 12 lần 1 5 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng gồm 03 trang với 20 câu trắc nghiệm, thời kì làm bài 45 phút, đề thi có đáp án (đáp án được tô màu đỏ).
Trích dẫn đề điều tra môn Toán 12 lần 1 5 2021 – 2022 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng:
+ Gọi S là tập trung các số thiên nhiên có 2 chữ số không giống nhau được tạo bởi các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lấy trùng hợp 1 số từ S. Tính xác suất để số chọn ra có 2 chữ số đều chẵn.
+ Hàm số y f x liên tiếp trên và có đồ thị f x như hình vẽ. Hỏi hàm số 2 4 f x x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
+ Cho hàm số y f x có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số là?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #khảo #sát #môn #Toán #lần #5 #trường #THPT #Quốc #Tuấn #Hải #Phòng


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đề #khảo #sát #môn #Toán #lần #5 #trường #THPT #Quốc #Tuấn #Hải #Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button