Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An gồm 07 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài là 90 phút (ngoại trừ thời kì phát đề của thầy cô giáo).

Trích đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 5 học 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An:
+ Giả sử hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, biết hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm thỏa mãn M, trên cạnh CD lấy các điểm I, N sao cho và MN vuông góc với BI. . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Thể tích của hình chóp S.AMCB là?
+ Giả sử hàm số y = 2 × 3 + 3 × 2 – 4x + 5 có đồ thị là (C). Trong số các tiếp tuyến (C), có 1 tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Hệ số góc của đường tiếp tuyến là gì?
+ Xác định m để đồ thị của hàm số 3 2 y x x mx m 3 2 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng các hoành độ của các tiếp tuyến với đồ thị của hàm số tại các điểm A, B, C đều bằng 3.
+ Cho hình lập phương ABCD ABCD có đáy là hình vuông BD a 4, góc giữa 2 mặt phẳng A BD và ABCD bằng 0 60. Thể tích của hình chữ nhật đã cho bằng?
+ Cho hàm số yfx liên tiếp trên R có đạo hàm 2 3 fxxx x. Hàm số có bao lăm điểm cực trị? A. Có 1 điểm cực trị B. Có 3 điểm cực trị. C. Chỉ có 2 điểm cực trị. D. Không có cực trị.

Tệp WORD (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An

Đề giữa kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì làm bài 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề giữa kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, biết hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm M thoả nguyện, trên cạnh CD lấy các điểm I, N sao cho và MN vuông góc với BI. Biết góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) là 600. Tính thể tích của khối chóp S.AMCB là?
+ Cho hàm số y = 2×3 + 3×2 – 4x + 5 có đồ thị là (C). Trong số các tiếp tuyến của (C), có 1 tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Hệ số góc của tiếp tuyến đấy là?
+ Tìm m để đồ thị hàm số 3 2 y x x mx m 3 2 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại các điểm A, B, C bằng 3.
+ Cho khối hộp chữ nhật ABCD A B C D có đáy là hình vuông BD a 4, góc giữa 2 mặt phẳng A BD và ABCD bằng 0 60. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng?
+ Cho hàm số y f x liên tiếp trên R có đạo hàm 2 3 f x x x x. Hàm số đã cho có bao lăm điểm cực trị? A. Có 1 điểm cực trị B. Có 3 điểm cực trị. C. Chỉ có 2 điểm cực trị. D. Không có cực trị.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Đề giữa kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì làm bài 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề giữa kì 1 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, biết hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm M thoả nguyện, trên cạnh CD lấy các điểm I, N sao cho và MN vuông góc với BI. Biết góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) là 600. Tính thể tích của khối chóp S.AMCB là?
+ Cho hàm số y = 2×3 + 3×2 – 4x + 5 có đồ thị là (C). Trong số các tiếp tuyến của (C), có 1 tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất. Hệ số góc của tiếp tuyến đấy là?
+ Tìm m để đồ thị hàm số 3 2 y x x mx m 3 2 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại các điểm A, B, C bằng 3.
+ Cho khối hộp chữ nhật ABCD A B C D có đáy là hình vuông BD a 4, góc giữa 2 mặt phẳng A BD và ABCD bằng 0 60. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng?
+ Cho hàm số y f x liên tiếp trên R có đạo hàm 2 3 f x x x x. Hàm số đã cho có bao lăm điểm cực trị? A. Có 1 điểm cực trị B. Có 3 điểm cực trị. C. Chỉ có 2 điểm cực trị. D. Không có cực trị.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #giữa #kì #Toán #5 #trường #THPT #Nguyễn #Cảnh #Chân #Nghệ


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đề #giữa #kì #Toán #5 #trường #THPT #Nguyễn #Cảnh #Chân #Nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button