Đề cương Toán 11 giữa kì 1 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Đề cương Toán 11 giữa học kì 1 5 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm 2 phần: trắc nghiệm (20 câu) và tự luận (15 câu).

Trích đề cương môn Toán 11 giữa học kì 1 5 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (−2; 4). Tỉ số giữa trọng điểm O k = 2 biến điểm M thành điểm M ‘có cùng tọa độ?
+ Gọi M, m lần là lượt trị giá bự nhất, bé nhất của hàm số yx 2sin 5. Khi đấy SM m 3 bằng?
+ Trong ko gian, cho 4 điểm ko đồng phẳng. Có thân xác định được bao lăm mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
+ 1 trường THPT có 26 học trò giỏi lớp 12, 43 học trò giỏi lớp 11, 59 học trò giỏi lớp 10. Nhà trường cần chọn 1 học trò giỏi tham dự trại hè. Có bao lăm cách chọn?
+ Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần là lượt trung điểm của cạnh AB và AC; E là điểm trên cạnh CD có ED EC 3. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ giác ABCD là?
A. Tam giác MNE. B. Tứ giác MNEF nội tiếp F là điểm bất cứ trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất cứ trên cạnh BD nhưng mà EF // BC. D. Hình thang MNEF với F là điểm bất cứ trên cạnh BD nhưng mà EF // BC.

Tệp WORD (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề cương Toán 11 giữa kì 1 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Đề cương Toán 11 giữa kì 1 5 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm 2 phần: phần trắc nghiệm (20 câu) và phần tự luận (15 câu).
Trích dẫn đề cương Toán 11 giữa kì 1 5 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (−2;4). Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ bằng?
+ Gọi M, m lần là lượt trị giá bự nhất, trị giá bé nhất của hàm số y x 2sin 5 1. Khi đấy SM m 3 bằng?
+ Trong ko gian, cho 4 điểm ko đồng phẳng. Có thân xác định được bao lăm mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
+ 1 trường Trung học phổ biến có 26 học trò giỏi khối 12, 43 học trò giỏi khối 11, 59 học trò giỏi khối 10. Nhà trường cần chọn 1 học trò giỏi để tham gia trại hè. Có bao lăm cách chọn?
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần là lượt trung điểm cạnh AB, AC; E là điểm trên cạnh CD với ED EC 3. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là?
A. Tam giác MNE. B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD nhưng mà EF // BC. D. Hình thang MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD nhưng mà EF // BC.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Đề cương Toán 11 giữa kì 1 5 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm 2 phần: phần trắc nghiệm (20 câu) và phần tự luận (15 câu).
Trích dẫn đề cương Toán 11 giữa kì 1 5 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (−2;4). Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ bằng?
+ Gọi M, m lần là lượt trị giá bự nhất, trị giá bé nhất của hàm số y x 2sin 5 1. Khi đấy SM m 3 bằng?
+ Trong ko gian, cho 4 điểm ko đồng phẳng. Có thân xác định được bao lăm mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
+ 1 trường Trung học phổ biến có 26 học trò giỏi khối 12, 43 học trò giỏi khối 11, 59 học trò giỏi khối 10. Nhà trường cần chọn 1 học trò giỏi để tham gia trại hè. Có bao lăm cách chọn?
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần là lượt trung điểm cạnh AB, AC; E là điểm trên cạnh CD với ED EC 3. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là?
A. Tam giác MNE. B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD nhưng mà EF // BC. D. Hình thang MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD nhưng mà EF // BC.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #Toán #giữa #kì #5 #trường #Nguyễn #Tất #Thành #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đề #cương #Toán #giữa #kì #5 #trường #Nguyễn #Tất #Thành #Hà #Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button