Đề chọn đội tuyển HSG QG môn Toán năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Đề thi chọn học trò giỏi Toán non sông 5 học 2021-2022 trường THPT Chuyên Hùng Vương – Bình Dương gồm 2 trang với 07 câu hỏi theo vẻ ngoài tự luận, thời kì thi trong 2 ngày.

Trích đề chọn đội tuyển HSG Quốc gia môn Toán 5 2022 trường THPT Chuyên Hùng Vương – Bình Dương:
+ Giả sử ABC là tam giác cân có các đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Lấy điểm X trên đường thẳng BH và điểm Y trên đường thẳng CH sao cho tứ giác MXHY là hình bình hành. Gọi R là giao điểm của các đường thẳng XY, EF.
a) Chứng minh rằng AR song song với BC.
b) Chứng minh AH là trục đều của đường tròn ngoại tiếp tam giác BHY và tam giác CHX.
+ Tổ trưởng tuyển sinh n sinh viên tham dự các buổi học chuyên đề của Viện Toán học với tổng số buổi học là m. Cuối khóa học, học viên sẽ san sớt bài học với nhau. Biết rằng mỗi buổi học, xem tuyển sinh có đúng 3 học trò và ko có 2 học trò học cùng lúc 2 buổi trở lên.
a) Theo giả định m = 7, hãy xác định trị giá bé nhất của n.
b) Giả sử n = 15 và lúc đăng ký xong, BTC sẽ công bố có tối đa 10 người tham dự. Có cách nào để loại bỏ 5 học trò chi tiết (và giữ lại các đăng ký của học trò khác) khi mà nhóm vẫn có tất cả các bài học từ tất cả các bài học ko?
+ Chứng minh rằng ko còn đó dãy số thực (xn) sao cho x1 = 2 và với mọi số nguyên dương n.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề chọn đội tuyển HSG QG môn Toán năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Đề thi chọn đội tuyển học trò giỏi Quốc gia môn Toán 5 học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương gồm 02 trang với 07 bài toán dạng tự luận, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày.
Trích dẫn đề chọn đội tuyển HSG QG môn Toán 5 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương:
+ Cho tam giác ABC nhọn, ko cân có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Lấy điểm X trên đường thẳng BH và điểm Y trên đường thẳng CH sao cho tứ giác MXHY là hình bình hành. Gọi R là giao điểm của các đường thẳng XY, EF.
a) Chứng minh rằng AR song song với BC.
b) Chứng minh rằng AH là trục đẳng phương của đường tròn ngoại tiếp tam giác BHY và tam giác CHX.
+ Thầy chủ nhiệm đội tuyển đăng ký cho n học trò tham dự các buổi học chuyên đề của viện Toán với tổng cộng m buổi. Xong xuôi khóa học, các học trò sẽ san sớt bài cho nhau cùng học. Biết rằng mỗi buổi, thấy đăng ký cho đúng 3 học trò và ko có 2 bạn nào học chung 2 buổi trở lên.
a) Giả sử m = 7, tìm trị giá bé nhất của n.
b) Giả sử n = 15 và lúc đăng ký xong thì Ban tổ chức ra công bố mới là tối đa 10 bạn được tham dự. Hỏi thấy có cách nào loại đi 5 học trò nào đấy (và giữ nguyên buổi đăng ký của các học trò khác) nhưng đội tuyển vẫn có đầy đủ bài của tất cả các buổi học được hay ko?
+ Chứng minh rằng ko còn đó dãy số thực (xn) thỏa mãn x1 = 2 và với mọi số nguyên dương n.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Đề thi chọn đội tuyển học trò giỏi Quốc gia môn Toán 5 học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương gồm 02 trang với 07 bài toán dạng tự luận, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày.
Trích dẫn đề chọn đội tuyển HSG QG môn Toán 5 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương:
+ Cho tam giác ABC nhọn, ko cân có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Lấy điểm X trên đường thẳng BH và điểm Y trên đường thẳng CH sao cho tứ giác MXHY là hình bình hành. Gọi R là giao điểm của các đường thẳng XY, EF.
a) Chứng minh rằng AR song song với BC.
b) Chứng minh rằng AH là trục đẳng phương của đường tròn ngoại tiếp tam giác BHY và tam giác CHX.
+ Thầy chủ nhiệm đội tuyển đăng ký cho n học trò tham dự các buổi học chuyên đề của viện Toán với tổng cộng m buổi. Xong xuôi khóa học, các học trò sẽ san sớt bài cho nhau cùng học. Biết rằng mỗi buổi, thấy đăng ký cho đúng 3 học trò và ko có 2 bạn nào học chung 2 buổi trở lên.
a) Giả sử m = 7, tìm trị giá bé nhất của n.
b) Giả sử n = 15 và lúc đăng ký xong thì Ban tổ chức ra công bố mới là tối đa 10 bạn được tham dự. Hỏi thấy có cách nào loại đi 5 học trò nào đấy (và giữ nguyên buổi đăng ký của các học trò khác) nhưng đội tuyển vẫn có đầy đủ bài của tất cả các buổi học được hay ko?
+ Chứng minh rằng ko còn đó dãy số thực (xn) thỏa mãn x1 = 2 và với mọi số nguyên dương n.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #chọn #đội #tuyển #HSG #môn #Toán #5 #trường #chuyên #Hùng #Vương #Bình #Dương


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đề #chọn #đội #tuyển #HSG #môn #Toán #5 #trường #chuyên #Hùng #Vương #Bình #Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button