Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Âm nhạc

Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Âm nhạc tập huấn Mô đun 1 là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đáp án video trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên

1. Điểm mới của chương trình Môn Âm nhạc trong CT GDPT 2019 là gì? (Chọn các phương án đúng)

A. Môn Âm nhạc trong CT GDPT 2018 bao gồm 2 giai đoạn

B. Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9;

C. Từ lớp 10 đến lớp 12, Âm nhạc là môn học lựa chọn phù hợp với nhu cầu, năng khiếu của mỗi HS

D. Ở THPT, Âm nhạc là môn học bắt buộc phù hợp với nhu cầu, năng khiếu của mỗi HS.

2. Yêu cầu môn Âm nhạc có sự kế thừa và đổi mới như thế nào? (Chọn các phương án ĐÚNG)

A. Kế thừa một số nội dung cơ bản về kiến thức, kĩ năng của chương trình hiện hành

B. Học sinh hát đúng cao độ và trường độ, phát âm rõ lời, kết hợp hát và vận động, phụ họa.

C. Yêu cầu rộng hơn, có tính khái quát hơn so với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình hiện hành.

D. Học sinh học sáng tác nhạc ngay từ Tiểu học

3. Nội dung cốt lõi của chương trình là gì? Nội dung đó có điểm gì kế thừa và điểm gì mới? (Chọn các phương án đúng)

A. Môn Âm nhạc có 6 nội dung cốt lõi: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc và Thường thức âm nhạc

B. Nội dung môn Âm nhạc được bố trí dạy học phù hợp với khả năng học sinh và điều kiện dạy học đối với từng cấp học

C. Chương trình có 2 nội dung mới là đọc nhạc và lí thuyết âm nhạc

D. Chương trình có 2 nội dung mới là nghe nhạc và nhạc cụ.

4. Những điểm mới của phương pháp dạy học môn âm nhạc là gì? (Chọn các phương án ĐÚNG)

A. Lựa chọn những phương pháp dạy học âm nhạc đặc thù cho phù hợp và hiệu quả

B. Sử dụng nhạc cụ có cao độ chuẩn để giúp HS nghe và đọc đúng nhạc

C. Lí thuyết âm nhạc học tách biệt mà với các nội dung hát, nhạc cụ, đọc nhạc

D. Ở cấp tiểu học, lựa chọn các hoạt động phù hợp với nhận thức và sở thích của học sinh như nghe nhạc, vận động, chơi các trò chơi, kể chuyện

5. Ở các trường liệu có đủ điều kiện dạy học theo chương môn Âm nhạc 2018 hay không? (Chọn các phương án đúng)

A. Học sinh có thể sử dụng nhạc cụ là động tác tay, chân

B. Giáo viên Âm nhạc có thể đáp ứng giảng dạy phần lớn nội dung chương trình mới

C. Thời gian tới, giáo viên cần được tập huấn về những vấn đề mới để đảm bảo thực hiện giảng dạy toàn bộ chương trình.

D. Các trường phải mua sắm mới toàn bộ thiết bị âm nhạc

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn
  • Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể
  • Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn
  • Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Hoạt động trải nghiệm

Thông tin thêm về Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Âm nhạc

Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Âm nhạc tập huấn Mô đun 1 là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.
Đáp án video trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên
1. Điểm mới của chương trình Môn Âm nhạc trong CT GDPT 2019 là gì? (Chọn các phương án đúng)
A. Môn Âm nhạc trong CT GDPT 2018 bao gồm 2 giai đoạn
B. Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9;
C. Từ lớp 10 đến lớp 12, Âm nhạc là môn học lựa chọn phù hợp với nhu cầu, năng khiếu của mỗi HS
D. Ở THPT, Âm nhạc là môn học bắt buộc phù hợp với nhu cầu, năng khiếu của mỗi HS.
2. Yêu cầu môn Âm nhạc có sự kế thừa và đổi mới như thế nào? (Chọn các phương án ĐÚNG)
A. Kế thừa một số nội dung cơ bản về kiến thức, kĩ năng của chương trình hiện hành
B. Học sinh hát đúng cao độ và trường độ, phát âm rõ lời, kết hợp hát và vận động, phụ họa.
C. Yêu cầu rộng hơn, có tính khái quát hơn so với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình hiện hành.
D. Học sinh học sáng tác nhạc ngay từ Tiểu học
3. Nội dung cốt lõi của chương trình là gì? Nội dung đó có điểm gì kế thừa và điểm gì mới? (Chọn các phương án đúng)
A. Môn Âm nhạc có 6 nội dung cốt lõi: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc và Thường thức âm nhạc
B. Nội dung môn Âm nhạc được bố trí dạy học phù hợp với khả năng học sinh và điều kiện dạy học đối với từng cấp học
C. Chương trình có 2 nội dung mới là đọc nhạc và lí thuyết âm nhạc
D. Chương trình có 2 nội dung mới là nghe nhạc và nhạc cụ.
4. Những điểm mới của phương pháp dạy học môn âm nhạc là gì? (Chọn các phương án ĐÚNG)
A. Lựa chọn những phương pháp dạy học âm nhạc đặc thù cho phù hợp và hiệu quả
B. Sử dụng nhạc cụ có cao độ chuẩn để giúp HS nghe và đọc đúng nhạc
C. Lí thuyết âm nhạc học tách biệt mà với các nội dung hát, nhạc cụ, đọc nhạc
D. Ở cấp tiểu học, lựa chọn các hoạt động phù hợp với nhận thức và sở thích của học sinh như nghe nhạc, vận động, chơi các trò chơi, kể chuyện
5. Ở các trường liệu có đủ điều kiện dạy học theo chương môn Âm nhạc 2018 hay không? (Chọn các phương án đúng)
A. Học sinh có thể sử dụng nhạc cụ là động tác tay, chân
B. Giáo viên Âm nhạc có thể đáp ứng giảng dạy phần lớn nội dung chương trình mới
C. Thời gian tới, giáo viên cần được tập huấn về những vấn đề mới để đảm bảo thực hiện giảng dạy toàn bộ chương trình.
D. Các trường phải mua sắm mới toàn bộ thiết bị âm nhạc
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.
Đáp án trắc nghiệm tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn
Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể
Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn
Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Hoạt động trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Âm nhạc tập huấn Mô đun 1 là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.
Đáp án video trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên
1. Điểm mới của chương trình Môn Âm nhạc trong CT GDPT 2019 là gì? (Chọn các phương án đúng)
A. Môn Âm nhạc trong CT GDPT 2018 bao gồm 2 giai đoạn
B. Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9;
C. Từ lớp 10 đến lớp 12, Âm nhạc là môn học lựa chọn phù hợp với nhu cầu, năng khiếu của mỗi HS
D. Ở THPT, Âm nhạc là môn học bắt buộc phù hợp với nhu cầu, năng khiếu của mỗi HS.
2. Yêu cầu môn Âm nhạc có sự kế thừa và đổi mới như thế nào? (Chọn các phương án ĐÚNG)
A. Kế thừa một số nội dung cơ bản về kiến thức, kĩ năng của chương trình hiện hành
B. Học sinh hát đúng cao độ và trường độ, phát âm rõ lời, kết hợp hát và vận động, phụ họa.
C. Yêu cầu rộng hơn, có tính khái quát hơn so với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình hiện hành.
D. Học sinh học sáng tác nhạc ngay từ Tiểu học
3. Nội dung cốt lõi của chương trình là gì? Nội dung đó có điểm gì kế thừa và điểm gì mới? (Chọn các phương án đúng)
A. Môn Âm nhạc có 6 nội dung cốt lõi: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc và Thường thức âm nhạc
B. Nội dung môn Âm nhạc được bố trí dạy học phù hợp với khả năng học sinh và điều kiện dạy học đối với từng cấp học
C. Chương trình có 2 nội dung mới là đọc nhạc và lí thuyết âm nhạc
D. Chương trình có 2 nội dung mới là nghe nhạc và nhạc cụ.
4. Những điểm mới của phương pháp dạy học môn âm nhạc là gì? (Chọn các phương án ĐÚNG)
A. Lựa chọn những phương pháp dạy học âm nhạc đặc thù cho phù hợp và hiệu quả
B. Sử dụng nhạc cụ có cao độ chuẩn để giúp HS nghe và đọc đúng nhạc
C. Lí thuyết âm nhạc học tách biệt mà với các nội dung hát, nhạc cụ, đọc nhạc
D. Ở cấp tiểu học, lựa chọn các hoạt động phù hợp với nhận thức và sở thích của học sinh như nghe nhạc, vận động, chơi các trò chơi, kể chuyện
5. Ở các trường liệu có đủ điều kiện dạy học theo chương môn Âm nhạc 2018 hay không? (Chọn các phương án đúng)
A. Học sinh có thể sử dụng nhạc cụ là động tác tay, chân
B. Giáo viên Âm nhạc có thể đáp ứng giảng dạy phần lớn nội dung chương trình mới
C. Thời gian tới, giáo viên cần được tập huấn về những vấn đề mới để đảm bảo thực hiện giảng dạy toàn bộ chương trình.
D. Các trường phải mua sắm mới toàn bộ thiết bị âm nhạc
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.
Đáp án trắc nghiệm tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn
Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể
Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn
Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Hoạt động trải nghiệm

#Đáp #án #trắc #nghiệm #video #giới #thiệu #chương #trình #môn #Âm #nhạc


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Đáp #án #trắc #nghiệm #video #giới #thiệu #chương #trình #môn #Âm #nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button