Dàn ý nghị luận về câu tục ngữ Ở hiền gặp lành

Dàn ý nghị luận về câu tục ngữ Ở hiền gặp lành

I. Mở bài: về câu tục ngữ “ở hiền gặp lành”

Kho tàng ca dao tục ngữ của nước ta rất phong phú và đa dạng. những câu ca dao, tục ngữ của ông bà ta luôn mang một ý nghĩa hết sức chân thực và dễ hiểu. mỗi câu tục ngữ đều mang một lời khuyên, một sự nhắc nhở tốt. trong kho tàn ca dao tục ngữ có câu “ở hiền gặp lành”, đây là một câu tục ngữ có ý khuyên chúng ta phải hiền lành, sống tốt thì mới có một kết quả tốt đẹp. Câu tục ngữ như một lời khuyên cho những người xấu xa và khuyến khích những người có lòng tốt bụng và hiền lành.

II. Thân bài

1. Giải thích câu tục ngữ “ ở hiền gặp lành”

Câu tục ngữ ở đây có nghĩa là khi chúng ta sống hiề lành, tốt bụng, yêu thương đối xử tốt với người khác thì ta sẽ luôn gặp những điều lành trong .

2. Biểu hiện của “ ở hiền gặp lành”

  • Nhiều người ở hiền trong cuộc sống như giúp đỡ người khác, sống hiền hòa, dễ gần sẽ được người khác, họ hàng, làng xóm,… yêu thương giúp đỡ trong lúc khó khan hoạn nạn
  • Bên cạnh đó cũng có nhiều người sống hiền nhưng lại gặp muôn vàng khó khan trog cuộc sống, không phải ai cũng được thuận theo câu nói “ ở hiền gặp lành” và cũng có nhũng kẻ xâu xa sống bỉ ổi nhưng lại gặp hiền.

3. Vì sau ở hiện lại không gặp lành?

  • Vì xã hội phức tạp: có những thế lực tồn tại trong xã hội một cách thầm kín và thu tóm mọi thế lực khiến người hiền không thể nhận được điều tốt
  • Chúng ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội thật công bằng nhưng việc cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới đòi hỏi . Phải dày công đấu tranh xây dựng mới biến được thành hiện thực.

4. Với những mặt trái như thế chúng ta có nên ở hiền không?

Chúng ta vẫn cần ở hiền để có một cuộc sống tốt hơn và để thức tỉnh những người xấu xa không ở hiền.

III. Kết bài

  • Nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”
  • Bài học kinh nghiệm rút ra từ câu tục ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button