Chuyên đề Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga Địa lí 11

Khu kinh tế 11 do ban chỉnh sửa Wiki Secret tá »• hang» £ p ‘á »ƒ giúp các em gáy và n luyá» ‡ n kká »¹’ kinh tế Liên Bang Nga ở i. Mẹ »Tôi cũng muốn tham dự!

Mẹ”

I. Lyý

1. Khoảng giữa của ° Æ¡ng:

– Khoảng »§ ‘ô.

– Lấy, , .

2. Diện tích giữa của ‘ຠ¥ t’ en:

– »“ ng ± uu.

– Phạm luật của từ ‘tiết kiệm’.

3. Vùng Ural:

.

4. Vong Qua »… n ng:

– Phần ‘ông Nga nam.

– Phân phối khoáng sản khai thác trong khuôn khổ £ n, jig »-, ‘earth và thr £ n.

II. Sa thải

Phần 1. Vũng Trung ° Æ¡ng có ‘Ạ· c’ iá »ƒm n» • i baº lÃ

A. Khu vực kinh tế là ‘á »i, ngay ngay lập tức.

B.

C. .

D. Phân phối các báo cáo kinh tế ‘á »ƒ ha» ™ được diễn ra thành các khu vực vá »± dự báo â €“.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: MỘT

VĂN HÓA 2. Vong Center ‘ຠ¥ t’ en có ‘Ạc’ iá »ƒm n» • i tô lÃ

A. Phí khai thác được giới hạn ở mức khoảng £ n.

B.

C. “Trong lúc đấy” là 1 kẻ hợm mình; £ n lÆ ° á »£ ng lÆ ° tháng» ± c »› n.

D.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: XÓA BỎ

Phần 3. Vùng Uran có ‘Ạc’ iá »ƒm n» • i baºlÃ

MỘT. .

B. Khai thác.

C. Các từ ‘hợp lí’, ‘bản vá’, ‘nước ngoài’,

D.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n: MỘT

Phần 4. Vong Viá »… n ng có ‘Ạ· c’ iá» ƒm n »• i 3 lÃ

A. Vùng kinh t ế là 6 tháng, độ, tháng, tháng, tháng, tháng, tháng, tháng, tháng.

B.

C. .

D. Khai thác, luyện kim, khai thác mỏ, khai thác khoáng sản.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n:

VĂN HÓA 5. Khu kinh tế tiết kiệm thu nhập từ nguồn của nó, người dân Liên bang Nga, người dân Liên bang Nga, có 1 hạn hán.

A. Vùng trung gian.

B. Vũng Qua »… n ng.

C. vông tâm ‘át’ en.

D. Vùng Uran.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p n D.

VĂN HÓA 6. • • Liên bang Nga có các khu kinh tế quan trọng ».

A. Vong Phai ‘ông, bắc, tây, nam.

B. Miền Trung, trung tâm ‘ຠ¥ t’ en, U-ran, Qua »… n ng.

C. Vong bi »n, ‘á» “ng b» ng, trung du, miá »n.

D. Vùng kinh tế miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p¡n B.

VĂN HÓA 7. Vai trò của người chỉ huy là gì trong vai trò của sự ngu dốt?

A. Họ ko

B. ° á »

C. ° á »ng bi» n

D. ° á »ng sông

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p¡n B.

‘° á »nổi trội (chá» § yếu lu vºnánánán n).

VĂN HÓA 8. Khu kinh tế tiết kiệm thu nhập từ nguồn của nó, người dân Liên bang Nga, người dân Liên bang Nga, có 1 hạn hán.

A. Vùng trung gian.

B. ‘ຠ¥ t’ en Tâm.

C. Vùng Uran.

D. Vong Qua »… n ng.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p¡n C.

Các khu kinh tế giữ vẹn nguyên các nguồn khoáng sản của quốc gia, và Liên bang Nga bị hạn hán ở vùng Uran.

Phần 9. • Liên bang Nga có các khu kinh tế quan trọng nhất trên toàn cầu.

A. Vong Phai ‘ông, bắc, tây, nam.

B. Miền Trung, trung tâm ‘ຠ¥ t’ en, U-ran, Qua »… n ng.

C. Vong bi »n, ‘á» “ng b» ng, trung du, miá »n.

D. Vùng kinh tế miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p¡n B.

• Liên bang Nga có các khu kinh tế quan trọng ở miền Trung, các trung tâm ‘di’ en, Uran và Viá »… n ng.

KU 10. Đặc khu kinh tế của Liên bang Nga đã được sao chép sang bờ cõi

A. Vũng Qua »… n ng.

B. Vùng Uran.

C. Vùng giữa Æ¡ng.

D. vông tâm ‘át’ en.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

p¡n A.

Kinh tế Kinh tế là 1 nơi hoàn hảo để làm việc. Sự bùng nổ »ƒnÃ’tnln n, khai thác» -, ‘ng tà u, ¡khÃ,’ á’á và tương tự. – Thái Bình Dương

Chương 11. Gõ tên từ o dÆ ° á »i ‘à ¢ y’ ú ‘Lá» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »».

A. Đốt kim khí »-, khai thác mỏ, nước hot, kim khí hot, lửa.

B. Đốt kim khí -, khai thác, luya »‡ n kim, da» ‡ t, cháy.

C. Khai thác »-, khai thác, khai thác» ± khai thác, đốt cháy.

D. Cháy, cháy, khai thác, cháy, cháy.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

n A

CA¡c Nghĩa »‡ p cA³ áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá» Câu cá »Câu cá» Nga là cách tốt nhất để học »-, mở, học tập, Luya» ‡ n Kim và lửa.

Trên ‘Ã ¢ Khu kinh tế 11. .

Mong các em học trò tương trợ các em, các em học trò đạt kết quả cao trong 5 học.

Những người nào ân cần tới “cuộc chuyện trò” cũng có thể tham khảo thông tin sau:

  • 11
  • Dou »• ng n  · c ‘iá» ± a 11
  • 11

â € ‹Tôi cá là bạn thích nó» ko!

.


Thông tin thêm về Chuyên đề Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga Địa lí 11

Tài liệu Chuyên đề Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga Địa lí 11 do ban biên tập Wiki Secret tổng hợp để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng về các vùng kinh tế của Liên Bang Nga trong chÆ°Æ¡ng trình Äá»‹a lí 11 Ä‘ể chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!
MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA LIÊN BANG NGA

I. Lý thuyết

1. Vùng trung ương:

– Quanh thủ đô.

– Phát triển cả công nghiệp, cả nông nghiệp.

2. Vùng trung tâm đất đen:

– Đồng bằng Tây Âu.

– Phát triển nông nghiệp và ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

3. Vùng U-ran:

Công nghiệp khai khoáng và chế biến.

4. Vùng Viễn Đông:

– Phía đông nam Nga.

– Phát triển các ngành khai thác khoáng sản, gỗ, đánh bắt và chế biến hải sản.

II. Bài tập vận dụng

Câu 1. Vùng Trung Æ°Æ¡ng có đặc điểm nổi bật là

A. Vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất.

B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.

C. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp hạn chế.

D. Phát triển kinh tế để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Câu 2. Vùng Trung tâm đất đen có đặc điểm nổi bật là

A. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản.

B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.

C. Tập trung nhiều ngành công nghiệp; sản lượng lương thực lớn.

D. Công nghiệp khai thác kim loại màu, luyện kim, cơ khí phát triển.

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Câu 3. Vùng U-ran có đặc điểm nổi bật là

A. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn hạn chế.

B. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ.

C. Các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển.

D. Công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển mạnh.

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Câu 4. Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là

A. Vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.

B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

C. Phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.

D. Các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển.

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Câu 5. Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhÆ°ng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

A. vùng Trung ương.

B. vùng Viễn Đông.

C. vùng Trung tâm đất đen.

D. vùng Uran.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 6. Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là

A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.

B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.

C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Câu 7. Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sá»± phát triển của vùng Đông Xi-bia?

A. Hàng không

B. Đường sắt

C. Đường biển

D. Đường sông

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia là đường sắt (chủ yếu là vận chuyển khoáng sản).

Câu 8. Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhÆ°ng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

A. vùng Trung ương.

B. vùng Trung tâm đất đen.

C. vùng Uran.

D. vùng Viễn Đông.

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là vùng Uran.

Câu 9. Lãnh thổ LB Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.

B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.

C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran và Viễn Đông.

Câu 10. Vùng kinh tế quan trọng để nền kinh tế Liên bang Nga hội nhập vào khu vá»±c châu Á – Thái Bình DÆ°Æ¡ng là

A. vùng Viễn Đông.

B. vùng U-ran.

C. vùng Trung ương.

D. vùng Trung tâm đất đen.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Vùng kinh tế Viễn Đông là vùng giàu tài nguyên. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, đóng tàu, cÆ¡ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. Đây là vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu vá»±c châu Á – Thái Bình DÆ°Æ¡ng.

Câu 11. Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về các ngành công nghiệp có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga?

A. Chế biến gỗ, khai thác, năng lượng, luyện kim, hóa chất.

B. Chế biến gỗ, khai thác, luyện kim, dệt, hóa chất.

C. Chế biến gỗ, khai thác, thực phẩm, hóa chất.

D. Chế biến gỗ, khai thác, chế tạo máy, hóa chất.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Các ngành công nghiệp có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga là ngành công nghiệp chế biến gỗ, khai thác, năng lượng, luyện kim và hóa chất.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Chuyên đề Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga Địa lí 11. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Lý thuyết và bài tập ôn tập Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc Địa lí 11
Tổng ôn Đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á Địa lí 11
Kiến thức cơ bản và bài tập ôn tập Nền kinh tế của Ô-xtrây-li-a Địa lí 11

​Chúc các em học tập tốt !

Lý thuyết Đặc điểm điều kiện tự nhiên Liên Bang Nga Địa lí 11

463

Kiến thức trọng tâm về Dân cư và xã hội Liên Bang Nga Địa lí 11

328

Tổng ôn Đặc điểm vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Liên Bang Nga Địa lí 11

389

Tổng ôn Các đặc điểm vùng trọng điểm miền Nam Địa lí 12

141

Tổng ôn Các đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Địa lí 12

197

Lý thuyết Sự hình thành và phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm Địa lí 12

148

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tài liệu Chuyên đề Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga Địa lí 11 do ban biên tập Wiki Secret tổng hợp để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng về các vùng kinh tế của Liên Bang Nga trong chÆ°Æ¡ng trình Äá»‹a lí 11 Ä‘ể chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!
MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA LIÊN BANG NGA

I. Lý thuyết

1. Vùng trung ương:

– Quanh thủ đô.

– Phát triển cả công nghiệp, cả nông nghiệp.

2. Vùng trung tâm đất đen:

– Đồng bằng Tây Âu.

– Phát triển nông nghiệp và ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

3. Vùng U-ran:

Công nghiệp khai khoáng và chế biến.

4. Vùng Viễn Đông:

– Phía đông nam Nga.

– Phát triển các ngành khai thác khoáng sản, gỗ, đánh bắt và chế biến hải sản.

II. Bài tập vận dụng

Câu 1. Vùng Trung Æ°Æ¡ng có đặc điểm nổi bật là

A. Vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất.

B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.

C. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp hạn chế.

D. Phát triển kinh tế để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Câu 2. Vùng Trung tâm đất đen có đặc điểm nổi bật là

A. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản.

B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.

C. Tập trung nhiều ngành công nghiệp; sản lượng lương thực lớn.

D. Công nghiệp khai thác kim loại màu, luyện kim, cơ khí phát triển.

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Câu 3. Vùng U-ran có đặc điểm nổi bật là

A. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn hạn chế.

B. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ.

C. Các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển.

D. Công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển mạnh.

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Câu 4. Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là

A. Vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.

B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

C. Phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.

D. Các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển.

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Câu 5. Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhÆ°ng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

A. vùng Trung ương.

B. vùng Viễn Đông.

C. vùng Trung tâm đất đen.

D. vùng Uran.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Câu 6. Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là

A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.

B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.

C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Câu 7. Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sá»± phát triển của vùng Đông Xi-bia?

A. Hàng không

B. Đường sắt

C. Đường biển

D. Đường sông

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia là đường sắt (chủ yếu là vận chuyển khoáng sản).

Câu 8. Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhÆ°ng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

A. vùng Trung ương.

B. vùng Trung tâm đất đen.

C. vùng Uran.

D. vùng Viễn Đông.

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là vùng Uran.

Câu 9. Lãnh thổ LB Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.

B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.

C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran và Viễn Đông.

Câu 10. Vùng kinh tế quan trọng để nền kinh tế Liên bang Nga hội nhập vào khu vá»±c châu Á – Thái Bình DÆ°Æ¡ng là

A. vùng Viễn Đông.

B. vùng U-ran.

C. vùng Trung ương.

D. vùng Trung tâm đất đen.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Vùng kinh tế Viễn Đông là vùng giàu tài nguyên. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, đóng tàu, cÆ¡ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. Đây là vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu vá»±c châu Á – Thái Bình DÆ°Æ¡ng.

Câu 11. Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về các ngành công nghiệp có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga?

A. Chế biến gỗ, khai thác, năng lượng, luyện kim, hóa chất.

B. Chế biến gỗ, khai thác, luyện kim, dệt, hóa chất.

C. Chế biến gỗ, khai thác, thực phẩm, hóa chất.

D. Chế biến gỗ, khai thác, chế tạo máy, hóa chất.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Các ngành công nghiệp có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga là ngành công nghiệp chế biến gỗ, khai thác, năng lượng, luyện kim và hóa chất.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Chuyên đề Các vùng kinh tế quan trọng của Liên Bang Nga Địa lí 11. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Lý thuyết và bài tập ôn tập Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc Địa lí 11
Tổng ôn Đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á Địa lí 11
Kiến thức cơ bản và bài tập ôn tập Nền kinh tế của Ô-xtrây-li-a Địa lí 11

​Chúc các em học tập tốt !

Lý thuyết Đặc điểm điều kiện tự nhiên Liên Bang Nga Địa lí 11

463

Kiến thức trọng tâm về Dân cư và xã hội Liên Bang Nga Địa lí 11

328

Tổng ôn Đặc điểm vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Liên Bang Nga Địa lí 11

389

Tổng ôn Các đặc điểm vùng trọng điểm miền Nam Địa lí 12

141

Tổng ôn Các đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Địa lí 12

197

Lý thuyết Sự hình thành và phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm Địa lí 12

148

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #Äá #CÃc #vùng #kinh #tẠ#quan #tráng #cáa #Liên #Bang #Nga #Äáa #lÃ


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Chuyên #Äá #CÃc #vùng #kinh #tẠ#quan #tráng #cáa #Liên #Bang #Nga #Äáa #lÃ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button